Platinum באר שבע
פרויקט בניה חדשה במסגרת מחיר למשתכן

 • בניין בן 10 קומות מגורים מעל קומת מסחר, סך הכל 64 דירות
 • מיקום: באר שבע, כהן יעקב 5
 • בניית הפרויקט הסתיימה
 • המכירות הסתימו
 • יזם: ארזי הנגב
 • אדריכל: א.ד כהן אדריכלים בע"מ

היסטורית מכירות בפרויקט ובסביבה

סנן
תאריך כתובת נכס חדרים שטח קומה חניות מחיר מחיר למ"ר דירה שנת בניה מתווך
19/09/16 כהן יעקב 5 דירה 5 140 9 1,550,000 11,071 - 2015
16/08/16 כהן יעקב 3 דירה 4 150 7 1,545,002 10,300 29 2013 רימקס באר שבע
31/05/16 שכונה ב דירה 5 154 7 2,000,002 12,987 - 2015
09/05/16 כהן יעקב 3 דירה 5 170 9 2,100,002 12,353 33 2015
06/03/16 יעקב הכהן 1 דירה 4 110 4 1,470,000 13,364 13 2014
19/11/15 יעקב הכהן 1 דירה 4 110 0 1,475,000 13,409 9 2013
24/08/15 יעקב הכהן 3 דירה 5 171 2 2 1,622,000 9,485 8 2012
19/08/15 שכונה ב דירה 5 175 0 2,280,000 13,029 32 2015
09/08/15 יעקב הכהן 5 דירה 4 98 7 1,335,000 13,622 - 2011
04/06/15 שכונה ב דירה 5 135 1 1,400,002 10,370 - 2015
04/06/15 יעקב הכהן 34 דירה 5 146 9 1,800,001 12,329 - 2015
17/05/15 שכונה ב דירה 5 135 2 1,470,000 10,889 - 2015
11/05/15 שכונה ב דירה 5 135 1 1,450,000 10,741 - 2015
09/02/15 שכונה ב דירה 5 134 1 1,500,000 11,194 - 2015
29/01/15 שכונה ב דירה 5 135 3 1,515,000 11,222 13 2015
22/01/15 הנשיאים/רגר )שד'( 31 דירה 5 134 7 1,475,000 11,007 - 2015
18/01/15 שכונה ב דירה 5 134 2 1,490,000 11,119 - 2014
18/01/15 שכונה ב דירה 5 124 6 1,300,000 10,484 26 2015
12/01/15 שכונה ב דירה 5 135 8 1,450,000 10,741 - 2014
30/12/14 שכונה ב דירה 5 135 4 1,470,000 10,889 17 2014
28/12/14 שכונה ב דירה 4 111 1 1,480,000 13,333 - 2015
25/12/14 שכונה ב דירה 5 134 4 1,440,000 10,746 - 2015
24/12/14 שכונה ב דירה 5 135 6 1,300,000 9,630 - 2015
22/12/14 שכונה ב דירה 5 134 4 1,465,001 10,933 - 2015
22/12/14 שכונה ב דירה 5 134 3 1,450,000 10,821 - 2014
22/12/14 שכונה ב דירה 5 134 5 1,440,000 10,746 - 2015
18/12/14 שכונה ב דירה 5 135 2 1,485,000 11,000 - 2015
17/12/14 שכונה ב דירה 5 135 3 1,400,001 10,370 - 2015
17/12/14 שכונה ב דירה 5 134 2 1,500,000 11,194 - 2015
17/12/14 שכונה ב דירה 5 134 6 1,400,001 10,448 - 2015
17/12/14 שכונה ב דירה 5 135 5 1,300,002 9,630 - 2015
16/12/14 שכונה ב דירה 5 135 5 1,300,000 9,630 - 2015
16/12/14 שכונה ב דירה 5 135 7 1,300,000 9,630 - 2015
16/12/14 שכונה ב דירה 5 134 3 1,500,000 11,194 - 2015
16/12/14 שכונה ב דירה 5 134 1 1,375,000 10,261 - 2015
16/12/14 שכונה ב דירה 5 135 6 1,300,000 9,630 - 2015
16/12/14 שכונה ב דירה 4 110 0 1,430,000 13,000 - 2015
16/12/14 שכונה ב דירה 5 135 0 1,600,000 11,852 - 2015
16/12/14 שכונה ב דירה 5 134 5 1,500,000 11,194 - 2015
16/12/14 שכונה ב דירה 5 135 4 1,300,000 9,630 - 2015
16/12/14 שכונה ב דירה 5 133 1 1,600,000 12,030 2 2015
10/12/14 שכונה ב דירה 4 110 3 2 1,470,000 13,364 11 2013
29/10/14 כהן יעקב 129 דירה 4 114 8 1,500,001 13,158 29 2013
25/06/13 שכונה ב דירה 4 106 2 1,190,000 11,226 - 2013
28/05/13 שכונה ב דירה 5 119 1 1,190,000 10,000 - 2013
23/05/13 שכונה ב דירה 4 113 1 1,380,000 12,212 - 2012
07/04/13 יעקב הכהן 211 דירה 4 106 4 1,190,001 11,226 46 2013
29/01/13 יעקב הכהן 211 דירה 4 106 3 1,150,001 10,849 9 2012
29/01/13 שכונה ב דירה 4 150 0 1,300,000 8,667 - 2012
15/01/13 יעקב הכהן 211 דירה 4 113 1 1,300,000 11,504 2 2012
15/01/13 שכונה ב דירה 4 106 3 1,150,001 10,849 - 2012
15/01/13 יעקב הכהן 1 דירה 5 174 9 1,800,001 10,345 31 2012
15/01/13 יעקב הכהן 1 דירה 4 106 4 1,150,001 10,849 13 2012
15/01/13 שכונה ב דירה 5 174 9 1,850,000 10,632 - 2012
06/11/12 שכונה ב דירה 5 125 9 1,480,000 11,840 - 2012
06/11/12 שכונה ב דירה 5 125 5 1,180,000 9,440 2 2012
28/10/12 שכונה ב דירה 4 106 5 1,100,000 10,377 2 2012
24/10/12 שכונה ב דירה 5 121 2 1,300,000 10,744 2 2012
24/10/12 שכונה ב דירה 5 125 3 1,250,000 10,000 2 2012
14/10/12 שכונה ב דירה 5 121 6 1,280,000 10,579 - 2012
19/09/12 שכונה ב דירה 5 121 0 1,450,000 11,983 2 2012
10/09/12 שכונה ב דירה 5 125 0 1,230,000 9,840 2 2012
10/09/12 שכונה ב דירה 4 106 0 1,100,000 10,377 1 2012
30/08/12 שכונה ב דירה 5 144 0 865,000 6,007 - 2012
27/08/12 שכונה ב דירה 5 131 0 1,430,000 10,916 33 2014
15/08/12 שכונה ב דירה 4 113 0 1,165,001 10,310 - 2014
15/08/12 שכונה ב דירה 5 141 0 1,650,001 11,702 61 2014
15/08/12 שכונה ב דירה 4 106 6 1,140,000 10,755 - 2012
12/08/12 שכונה ב דירה 5 125 1 1,135,002 9,080 - 2012
05/08/12 שכונה ב דירה 5 125 0 1,100,000 8,800 - 2012
05/08/12 שכונה ב דירה 5 125 0 1,165,000 9,320 - 2012
05/08/12 שכונה ב דירה 5 122 0 1,180,000 9,672 11 2014
05/08/12 שכונה ב דירה 5 121 0 1,412,000 11,669 - 2012
02/08/12 שכונה ב דירה 4 106 0 1,100,000 10,377 - 2012
02/08/12 שכונה ב דירה 4 113 0 1,140,000 10,088 - 2012
02/08/12 שכונה ב דירה 5 125 0 1,112,500 8,900 - 2012
02/08/12 הנשיאים/רגר )שד'( 1 דירה 5 125 3 1,120,000 8,960 12 2012
02/08/12 שכונה ב דירה 4 114 0 1,012,500 8,882 - 2012
02/08/12 שכונה ב דירה 5 125 0 1,227,500 9,820 - 2012
01/08/12 שכונה ב דירה 4 106 0 1,100,000 10,377 - 2012
01/08/12 שכונה ב דירה 5 121 0 1,150,000 9,504 - 2012
01/08/12 אבוחצירא 53 דירה 4 113 0 1,030,000 9,115 - 2012
01/08/12 הנשיאים/רגר )שד'( 2 דירה 4 114 7 1,020,000 8,947 60 2012
01/08/12 שכונה ב דירה 4 106 1 1,050,000 9,906 - 2012
31/07/12 שכונה ב דירה 5 144 0 1,650,000 11,458 - 2012
31/07/12 שכונה ב דירה 4 106 0 1,100,000 10,377 5 2014
31/07/12 שכונה ב דירה 4 113 0 1,000,000 8,850 - 2012
31/07/12 שכונה ב דירה 5 125 0 1,100,000 8,800 - 2012
31/07/12 שכונה ב דירה 4 113 0 1,050,000 9,292 - 2012
30/07/12 שכונה ב דירה 5 125 0 1,135,000 9,080 - 2012
30/07/12 שכונה ב דירה 5 125 0 1,425,000 11,400 - 2012
25/07/12 שכונה ב דירה 5 121 0 1,140,000 9,421 - 2012
25/07/12 שכונה ב דירה 4 113 0 1,115,000 9,867 - 2012
25/07/12 שכונה ב דירה 5 122 0 1,100,000 9,016 - 2012
25/07/12 שכונה ב דירה 4 106 6 1,080,000 10,189 - 2012
24/07/12 שכונה ב דירה 4 113 0 1,000,000 8,850 - 2012
24/07/12 שכונה ב דירה 4 113 0 1,000,000 8,850 - 2012
24/07/12 שכונה ב דירה 5 122 0 1,140,000 9,344 - 2012
23/07/12 שכונה ב דירה 5 121 0 1,150,000 9,504 - 2012
23/07/12 שכונה ב דירה 4 113 0 1,050,000 9,292 - 2012
23/07/12 שכונה ב דירה 5 122 2 1,135,000 9,303 - 2012
22/07/12 שכונה ב דירה 5 125 1 1,180,000 9,440 - 2012
22/07/12 שכונה ב דירה 4 113 0 1,100,000 9,735 - 2012
22/07/12 שכונה ב דירה 4 113 0 1,095,000 9,690 - 2012
22/07/12 שכונה ב דירה 5 141 0 1,600,000 11,348 - 2012
22/07/12 שכונה ב דירה 4 121 0 1,400,000 11,570 - 2012
22/07/12 שכונה ב דירה 4 113 3 1,090,000 9,646 - 2012
*שימו לב: העסקאות לפי דיווחי רשות המיסים ועשויים להיות גם מבניינים סמוכים.רוצים להבין יותר מה המחירים אומרים? היכנסו לשאלות ותשובות

מכירות להשוואה

סנן
תאריך מרחק (מטר) כתובת נכס חדרים שטח קומה חניות מחיר מחיר למ"ר קומות שנת בניה מתווך
27/11/16 70 הזז חיים 2 דירה 4 86 6 1,220,000 14,186 9 1992
25/11/16 950 המשחררים )דרך( 104 דירה 5 165 9 1,390,000 8,424 15 1980
22/11/16 510 שכונה ב דירה 5 127 20 1,800,000 14,173 26 2016
17/11/16 400 דרך המשחררים 24 דירה 4 110 7 1 900,000 8,182 8 1989
15/11/16 450 אבן גבירול 8 דירה 3 72 2 880,000 12,222 3 1970
13/11/16 890 מנדלסון 12 דירה 5 88 1 1,295,000 14,716 1 1900
09/11/16 640 ביאליק 24 דירה 5 122 7 1,050,002 8,607 10 1996
13/10/16 510 שכונה ב דירה 5 127 2 1,728,000 13,606 26 2016
05/10/16 560 שכונה ב דירה 3 48 3 825,002 17,188 3 1960
29/09/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 108 4 1,210,000 11,204 23 2016
27/09/16 120 שכונה ב דירה 5 138 10 1,770,000 12,826 25 2013
27/09/16 680 שכונה ב דירה 3 73 4 620,000 8,493 4 1960
22/09/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 108 4 1,200,001 11,111 23 2016
22/09/16 510 שכונה ב דירה 5 128 2 1,640,000 12,813 26 2016
22/09/16 830 דרך מצדה 43 דירה 4 58 4 840,000 14,483 4 1960
22/09/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 108 10 1,260,002 11,667 23 2016
22/09/16 460 שניאור 8 דירה 3 57 4 885,000 15,526 4 1970
21/09/16 670 דרך מצדה 9 דירה 4 73 4 940,000 12,877 4 1991 רימקס באר שבע
19/09/16 270 שכונה ב דירה 5 152 18 2,195,000 14,441 22 2014
19/09/16 120 שכונה ב דירה 4 114 9 1,600,000 14,035 25 2016
14/09/16 270 הנשיאים/רגר )שד'( 55 דירה 4 150 9 1,735,000 11,567 22 2012
14/09/16 270 שדרות רגר יצחק 57 דירה 5 136 8 1,470,000 10,809 21 2016
12/09/16 640 ביאליק 24 דירה 5 122 4 1,080,000 8,852 10 1996
12/09/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 115 12 1,300,000 11,304 23 2016
12/09/16 1,030 בצלאל 500, דירה מפרויקט דירה 4 108 9 1,260,000 11,667 23 2016
12/09/16 1,030 בצלאל 500, דירה מפרויקט דירה 4 108 8 1,230,000 11,389 23 2016
11/09/16 160 שכונה ב דירה 5 140 2 1,700,000 12,143 6 2013
11/09/16 120 שכונה ב דירה 5 137 1 1,750,000 12,774 25 2015
09/09/16 120 שכונה ב דירה 4 114 14 1 1,600,000 14,035 25 2016
09/09/16 240 בן יהודה 22 דירה 3 70 1 840,000 12,000 3 1970 רימקס באר שבע
08/09/16 90 כהן יעקב 7 דירה 5 140 4 1,510,000 10,786 14 1900
08/09/16 670 פרויד 7 דו משפחתי 4 114 1 1,220,000 10,702 1 1960
07/09/16 300 בן יהודה 20 דירה 4 86 3 930,000 10,814 4 1960
07/09/16 1,080 יהודה הלוי 4 דירה 3 60 2 665,000 11,083 4 1960
07/09/16 1,030 בצלאל 500, דירה מפרויקט דירה 4 108 1 1,210,001 11,204 23 2016
06/09/16 560 ביאליק 15 דירה 2 34 4 625,000 18,382 8 1982
05/09/16 140 שמעוני 13 דירה 5 101 2 1 1,320,000 13,069 10 1991
05/09/16 1,030 בצלאל 500, דירה מפרויקט דירה 4 115 15 1,369,001 11,904 23 2016
04/09/16 640 ביאליק 24 דירה 5 122 5 980,000 8,033 10 1990
01/09/16 820 דרך מצדה 41 דירה 3 58 1 800,002 13,793 4 1970
01/09/16 960 מנדלסון 20 קוטג' 1 32 1 299,999 9,375 1 1970
31/08/16 270 דרך המשחררים 16 דירה 5 125 14 1,685,001 13,480 17 2015
28/08/16 210 שמעוני דוד 14 דירה 4 65 3 1,110,000 17,077 3 1970
28/08/16 800 בצלאל 49 דירה 3 35 0 658,333 18,810 1 1960
28/08/16 270 שכונה ב דירה 5 136 11 1,500,000 11,029 21 2010
25/08/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 108 2 1,180,000 10,926 23 2016
17/08/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 115 14 1,345,000 11,696 23 2016
17/08/16 120 שכונה ב דירה 4 114 15 1,630,000 14,298 25 2016
16/08/16 670 דרך מצדה 9 דירה 3.5 86 1 1,000,001 11,628 4 1970
15/08/16 1,100 יהודה הלוי 2 דירה 3 65 3 630,000 9,692 3 1985 רימקס באר שבע
15/08/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 115 13 1,300,000 11,304 23 2016
15/08/16 270 דרך המשחררים 16 דירה 5 135 7 1,620,000 12,000 18 2014
15/08/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 128 10 1,390,000 10,859 23 2016
15/08/16 140 שמעוני 13 דירה 4 110 9 2 1,000,000 9,091 9 1990
15/08/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 115 13 1,300,000 11,304 23 2016
12/08/16 650 חז"ל 11 דירה 3 30 1 1,310,000 43,667 1 1970
08/08/16 650 פרויד 8 קוטג' טורי 5 140 1 1,100,000 7,857 2 1960
07/08/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 108 4 1,195,000 11,065 23 2016
04/08/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 108 5 1,200,000 11,111 23 2016
02/08/16 1,030 דירה מפרויקט דירת גן 4 108 0 1,460,001 13,519 23 2016
02/08/16 1,000 דרך מצדה 57 דירה 2 51 0 660,000 12,941 4 1969
01/08/16 900 דרך מצדה 51 דירה 3 66 2 850,000 12,879 4 1900
27/07/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 115 12 1,310,000 11,391 23 2016
25/07/16 740 בצלאל 36 דירה 3 63 1 599,999 9,524 3 1960
25/07/16 510 טשרניחובסקי 7 דירה 2 34 2 704,999 20,735 2 1970
25/07/16 1,000 דרך מצדה 57 דירה 2 51 0 635,000 12,451 4 1960
25/07/16 970 דרך המשחררים 56 דירה 4 98 1 400,000 4,082 3 1970
22/07/16 810 רמח"ל 4 קוטג' 5 135 1 1,460,000 10,815 1 1900
21/07/16 820 בצלאל 28 דירה 4 48 1 750,000 15,625 3 1966
20/07/16 130 שמעוני דוד 13 דירה 4 84 3 1,100,000 13,095 8 1990
20/07/16 550 טשרניחובסקי 10 דירה 3 48 1 830,000 17,292 4 1960
19/07/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 5 123 16 1,380,001 11,220 23 2016
19/07/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 115 15 1,295,000 11,261 23 2016
17/07/16 120 כהן יעקב 153 דירה 5 135 5 1,750,000 12,963 10 2016
14/07/16 510 שכונה ב דירה 5 185 24 2,300,000 12,432 26 2016
13/07/16 140 שמעוני 13 דירה 5 101 7 1 1,250,000 12,376 9 1998
11/07/16 720 דרך המשחררים 36 דירה 3 72 1 665,000 9,236 3 1970
11/07/16 270 הנשיאים/רגר )שד'( 209 דירה 4 121 8 1,475,000 12,190 22 2015
08/07/16 1,180 דרך מצדה 71 דירה 3 68 3 655,000 9,632 3 1985
07/07/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 108 11 1,245,001 11,528 23 2016
07/07/16 320 שמעוני 4 דירה 4 59 3 900,000 15,254 4 1970
07/07/16 90 יעקב הכהן 7 דירה 4 139 8 1,430,000 10,288 9 2005
05/07/16 1,110 דרך מצדה 67 דירה 5 100 3 775,000 7,750 3 1960
01/07/16 930 דרך מצדה 53 דירה 3 66 2 750,000 11,364 3 1970
30/06/16 500 ביאליק 11 דירה 3 56 3 760,000 13,571 3 1970
30/06/16 270 שדרות רגר 59 דירה 5 135 15 1,746,000 12,933 22 2016
29/06/16 120 שכונה ב דירה 5 134 2 1,680,001 12,537 10 2013
23/06/16 720 דרך מצדה 17 דירה 4 75 1 825,000 11,000 4 1955
23/06/16 330 דרך המשחררים 20 דירה 4 106 1 900,000 8,491 8 1996
22/06/16 550 ביאליק 63 דירה 3 76 4 805,000 10,592 4 1970
21/06/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 108 8 1,220,000 11,296 23 2016
20/06/16 270 דרך המשחררים 14 דירה 3 75 8 1,150,000 15,333 17 2004
19/06/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 5 130 9 1,377,800 10,598 23 2016
19/06/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 108 1 1,170,000 10,833 23 2016
15/06/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 108 5 1,220,001 11,296 23 2016
15/06/16 590 ביאליק 43 דירה 3 54 4 850,000 15,741 4 1970
09/06/16 460 שניאור 4 דירה 3 59 4 740,001 12,542 4 1970
08/06/16 270 שכונה ב דירה 4 136 12 1,750,000 12,868 30 2013
08/06/16 830 בצלאל 26 דירה 3 50 3 660,000 13,200 3 1960
06/06/16 830 דרך מצדה 43 דירה 3 59 3 750,000 12,712 4 1970
06/06/16 130 שמעוני דוד 13 דירה 4 84 2 1,115,001 13,274 9 1990
05/06/16 1,080 מצדה_)דרך( 103 דירה 4 86 3 825,000 9,593 3 1960
05/06/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 5 123 15 1,360,000 11,057 23 2016
01/06/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 108 5 1,195,000 11,065 23 2016
31/05/16 510 שכונה ב דירה 5 128 4 1,620,000 12,656 26 2016
30/05/16 270 שכונה ב דירה 4 121 9 1,570,000 12,975 21 2011
30/05/16 120 שכונה ב דירת גג/פנטהאוז 5 149 18 2,240,000 15,034 25 2016
27/05/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 108 8 1,200,001 11,111 23 2016
26/05/16 960 דרך מצדה 55 דירה 3 68 3 690,000 10,147 3 1970
26/05/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 115 14 1,290,000 11,217 23 2016
24/05/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 108 6 1,200,001 11,111 23 2016
24/05/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 108 1 1,160,000 10,741 23 2016
23/05/16 870 חז"ל 70 דו משפחתי 4 65 1 1,070,000 16,462 1 1970
22/05/16 1,000 מנדלסון 34 קוטג' 4 100 1 901,816 9,018 2 1990
18/05/16 660 דובנוב 3 דירה 3 41 1 600,001 14,634 1 1965
16/05/16 460 שניאור 8 דירה 3 74 2 820,000 11,081 4 1980
13/05/16 120 שכונה ב דירה 5 135 1 1,750,000 12,963 10 2016
11/05/16 510 שכונה ב דירה 5 127 4 1,610,000 12,677 26 2016
10/05/16 1,030 בצלאל 38, דירה מפרויקט דירה 4 108 6 1,200,001 11,111 23 2016
10/05/16 540 ביאליק 37 דירה 3.5 111 2 782,501 7,050 4 1960
09/05/16 1,030 בצלאל 38, דירה מפרויקט דירה 4 120 11 1,290,000 10,750 23 2016
09/05/16 510 שכונה ב דירה 4 110 12 1,670,001 15,182 26 2016
08/05/16 530 בן יהודה 8 דירה 3 64 4 795,000 12,422 4 1970
08/05/16 150 שמעוני דוד 11 דירה 4 101 3 1,050,000 10,396 9 2010
04/05/16 1,020 דרך המשחררים 60 דירה 5 120 2 850,000 7,083 3 1980
01/05/16 120 יעקב הכהן 48 דירה 5 137 12 1,690,000 12,336 25 2017
28/04/16 120 שכונה ב דירה 4 115 1 1,650,000 14,348 10 2013
22/04/16 590 פרויד 4 דירה 3 65 1 60,000 923 1 1900
21/04/16 670 דרך מצדה 11 דירה 3.5 74 3 800,000 10,811 4 1900
20/04/16 740 דרך המשחררים 38 דירה 3 71 1 610,000 8,592 4 1970
20/04/16 1,030 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט דירה 4 108 1 1,150,001 10,648 24 2015
20/04/16 1,030 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט דירה 4 108 2 1,182,000 10,944 8 1980
19/04/16 1,030 בצלאל 500, דירה מפרויקט דירה 4 108 4 1,186,000 10,981 23 2016
18/04/16 120 שכונה ב דירה 5 137 2 1,650,000 12,044 25 2017
18/04/16 470 טשרניחובסקי 6 דירה 1 48 1 785,000 16,354 3 1950
14/04/16 400 ביאליק 7 דירה 3 42 2 725,000 17,262 3 1970
10/04/16 960 דרך מצדה 55 דירה 3 70 2 705,000 10,071 3 1970
10/04/16 950 דרך המשחררים 54 דירת גן 4 73 0 710,000 9,726 4 1950 רימקס באר שבע
05/04/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 105 6 1,198,000 11,410 23 2016
01/04/16 670 פרויד 7 דירה 3 68 1 970,000 14,265 1 1970
31/03/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 5 105 5 1,198,000 11,410 23 2016
29/03/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 108 2 1,220,000 11,296 23 2016
27/03/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 114 18 1,230,000 10,789 23 2016
27/03/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 108 7 1,180,000 10,926 23 2016
25/03/16 230 יהודה גור 22 דירה 3 70 3 900,000 12,857 3 1970
23/03/16 510 שכונה ב דירה 5 149 19 1,735,001 11,644 26 2016
21/03/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 100 10 1,200,000 12,000 23 2016
21/03/16 500 ביאליק 11 דירה 3 76 2 758,001 9,974 3 1957
20/03/16 160 שכונה ב דירה 4 120 14 1,620,000 13,500 22 2016
16/03/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 111 1 1,210,000 10,901 8 2014
16/03/16 660 דרך מצדה 7 דירה 4 73 1 950,000 13,014 4 1960
16/03/16 130 שמעוני דוד 13 דירה 4.5 100 6 1,180,002 11,800 6 1990
15/03/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 105 7 1,180,000 11,238 23 2016
15/03/16 1,140 דרך מצדה 69 דירה 3 70 3 825,000 11,786 4 1970
14/03/16 510 שכונה ב דירה 5 156 18 1,737,000 11,135 26 2016
11/03/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 105 7 1,190,001 11,333 23 2016
10/03/16 120 שכונה ב דירה 5 137 15 1,650,001 12,044 25 2016
10/03/16 290 ביאליק 3 דירה 3.5 69 1 818,000 11,855 4 1960
09/03/16 550 טשרניחובסקי 10 דירה 4 48 1 835,001 17,396 3 1970
08/03/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 108 9 1,190,000 11,019 23 2016
08/03/16 550 ביאליק 18 דירה 3 63 1 1,180,000 18,730 1 1967
08/03/16 920 בצלאל 20 דירה 4 80 2 600,000 7,500 3 1980
07/03/16 550 טשרניחובסקי 10 דירה 3 48 2 735,000 15,313 3 1960
07/03/16 510 שכונה ב דירה 5 149 19 1,720,001 11,544 26 2016
06/03/16 510 שכונה ב דירה 5 147 19 1,675,000 11,395 26 2016
04/03/16 70 הזז חיים 4 דירה 3 100 7 914,999 9,150 10 1990
02/03/16 610 גרץ 3 דירה 4 62 1 1,000,000 16,129 2 1960
29/02/16 120 שכונה ב דירה 5 144 9 2,500,000 17,361 10 2017
29/02/16 120 שכונה ב דירה 4 114 13 1,435,001 12,588 25 2016
28/02/16 120 כהן יעקב 5 דירה 4 115 4 1,575,000 13,696 10 2016
22/02/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 108 1 1,174,600 10,876 23 2016
18/02/16 270 שכונה ב דירה 4 120 16 1,660,000 13,833 21 2016
18/02/16 270 דרך המשחררים 14 דירה 4 146 3 1,320,000 9,041 17 2003
17/02/16 560 ביאליק 15 דירה 2 33 3 650,001 19,697 7 1960
14/02/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 5 129 9 1,280,000 9,922 23 2016
12/02/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 108 8 1,185,000 10,972 23 2016
12/02/16 490 בן יהודה 12 דירה 4 64 4 775,000 12,109 4 1960
11/02/16 270 שכונה ב דירה 4 120 14 1,620,001 13,500 22 2013
10/02/16 820 בצלאל 28 דירה 4 86 3 600,001 6,977 3 1950
09/02/16 510 שכונה ב דירה 5 134 17 1,685,000 12,575 26 2016
09/02/16 510 שכונה ב דירה 5 134 16 1,670,000 12,463 26 2016
07/02/16 1,230 בני אור 6 דירה 3 73 3 200,000 2,740 4 1972
07/02/16 850 אינשטיין 20 דירה 5 143 1 1,190,000 8,322 3 1900
03/02/16 270 שכונה ב דירה 5 134 16 1,750,000 13,060 21 2015
03/02/16 70 הזז חיים 2 דירה 3 77 2 915,000 11,883 10 1998
02/02/16 230 יהודה הלוי 22 דירה 4 90 0 800,002 8,889 2 1970
02/02/16 120 שכונה ב דירה 4 114 1 1 1,550,000 13,596 20 2013
31/01/16 120 שכונה ב דירה 4 115 5 1,600,000 13,913 10 2013
27/01/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 125 10 1,355,000 10,840 23 2016
26/01/16 1,030 דירה מפרויקט דירה 4 108 3 1,150,000 10,648 23 2016
25/01/16 1,230 בני אור 6 דירה 2 50 1 550,002 11,000 2 1960
24/01/16 510 שכונה ב דירה 5 134 15 1,690,000 12,612 26 2015
רוצים להבין יותר מה המחירים אומרים? היכנסו לשאלות ותשובות

דירות למכירה בסביבה

סנן
פרטים נכס מחיר חדרים שטח קומה מרחק כתובת מוכר
להשכרה סטודיו/לופט 1,500 ₪ 1 25 4 910 יצחק אבינו 13, באר שבע פרטי
למכירה דירה 700,000 ₪ 4 95 2 1,040 הכ"ג 13, באר שבע פרטי
למכירה דירה 1,630,000 ₪ 5 160 7 820 דרך המשחררים, באר שבע מתווך
למכירה דירה 760,000 ₪ 4 90 3 870 בצלאל, באר שבע מתווך בבלעדיות
למכירה דירה 730,000 ₪ 3 60 1 450 אליעזר בן יהודה, באר שבע מתווך בבלעדיות
להשכרה דירה 2,100 ₪ 2 35 קרקע 930 חומה ומגדל 25 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 3,300 ₪ 4 95 2 1,070 סעדיה גאון 1 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 2,380 ₪ 3.5 75 3 1,200 המעפילים 9 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 3,150 ₪ 4 100 2 280 דרך המשחררים 1 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 2,650 ₪ 3 75 8 880 וינגייט 70 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 7,700 ₪ 4.5 135 5 320 המשחררים 18, באר שבע פרטי
להשכרה דירה 2,600 ₪ 3 56 4 910 יצחק אבינו 13 באר שבע פרטי
למכירה דירה 740,000 ₪ 4 91 2 850 השלום, באר שבע מתווך בבלעדיות
להשכרה דירה 2,400 ₪ 3 57 3 640 טשרניחובסקי 14 באר שבע פרטי
למכירה דירה 560,000 ₪ 2 50 3 1,120 רבי עקיבא, באר שבע מתווך בבלעדיות
למכירה דירת גן 1,380,000 ₪ 5 100 קרקע 1,190 יעקב אבינו 2 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 3,700 ₪ 4 110 4 400 דרך המשחררים 24 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 1,600 ₪ 3 80 4 740 יד ושם 4 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 2,550 ₪ 4 85 3 1,000 הנוטר 26 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 4,000 ₪ 3 80 17 700 התקווה 82 באר שבע פרטי
למכירה דירה 1,580,000 ₪ 4 120 5 60 יעקב כהן 1 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 2,850 ₪ 4 80 2 1,060 דרך מצדה 56 באר שבע פרטי
למכירה דירה 860,000 ₪ 3 60 2 710 חיים נחמן ביאליק, באר שבע מתווך בבלעדיות
להשכרה דירה 1,800 ₪ 1.5 30 2 490 בורוכוב 15 באר שבע פרטי
למכירה דירה -- 3 84 2 850 דרך השלום 26 באר שבע פרטי
למכירה דירה 770,000 ₪ 4 90 1 1,160 קרן היסוד 27 באר שבע פרטי
למכירה בית פרטי 1,250,000 ₪ 4 107 1,190 שח"ל, באר שבע מתווך בבלעדיות
למכירה דירה 1,520,000 ₪ 4 138 18 660 התקווה 16, באר שבע פרטי
להשכרה דירה 2,700 ₪ 3 75 1 1,030 בזל 49/10 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 2,500 ₪ 3 78 1 1,100 ארלוזורוב 9 באר שבע פרטי
למכירה דירה 1,750,000 ₪ 5 143 11 310 דרך המשחררים 16 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 3,300 ₪ 3 100 2 740 יד ושם 2 באר שבע פרטי
למכירה דירת גן 900,000 ₪ 3.5 88 1 790 בצלאל 32 באר שבע פרטי
למכירה דירה 700,000 ₪ 3 76 4 690 אוסישקין 2 באר שבע פרטי
למכירה דירת גן 2,000,000 ₪ 5 118 2 1,170 שח''ל 27 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 2,600 ₪ 2 60 3 830 בצלאל 26 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 3,000 ₪ 4 86 1 680 דרך מצדה 13 באר שבע פרטי
למכירה דירה 960,000 ₪ 4 80 4 410 אליעזר בן יהודה , באר שבע מתווך בבלעדיות
להשכרה פנטהאוז 6,000 ₪ 5 174 9 200 יעקב כהן, באר שבע פרטי
למכירה דירה 760,000 ₪ 4 96 4 1,090 בלפור, באר שבע מתווך בבלעדיות
להשכרה קוטג' 4,000 ₪ 5 110 1 570 אוסישקין 14, באר שבע פרטי
להשכרה דירה 1,500 ₪ 4 100 1 840 יצחק רגר 20 באר שבע פרטי
למכירה דירה 950,000 ₪ 4 74 4 600 אליעזר בן יהודה 4 באר שבע פרטי
למכירה דירה 890,000 ₪ 3 65 8 910 יצחק אבינו 13 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 2,000 ₪ 3 60 1 1,190 רבי עקיבא 64 באר שבע פרטי
למכירה דירה 620,000 ₪ 3 67 3 1,050 דרך השלום 42 באר שבע פרטי
למכירה דירה 750,000 ₪ 4 100 קרקע 890 דרך השלום, באר שבע מתווך בבלעדיות
למכירה פנטהאוז 3,100,000 ₪ 5 261 23 950 התקווה, באר שבע מתווך בבלעדיות
להשכרה דירה 3,000 ₪ 4 86 1 740 יד ושם 2 באר שבע פרטי
למכירה דירה 900,000 ₪ 4 120 3 1,060 קרן היסוד 15 באר שבע פרטי
אז מי המתווכים שבאמת מוכרים בשכונה?
מתווכים רבים בוחרים לעבוד בשקיפות ולהעביר לבדיקת מדלן מסמכי פעילות, אז בידקו למי יש הוכחה להצלחה בשטח.
משרד מוביל באזור
נכסים שנמכרו 4 | נכסים בבלעדיות 5
סוכן מוביל באזור
נידאל ריזיק ממשרד רימקס באר שבע
נכסים שנמכרו 1 | נכסים בבלעדיות 1

מפת סביבת הפרויקט

מקרא
  דירוג:
  גבוה
  נמוך
 • מגורים
 • מסחר או תעשייה
 • מבנה ציבורי
 • פארק, גינה
 • אחר

מדד מדלן לבתי ספר בסביבה: 39

סנן
מדד מדלן שם ביה"ס שכבה פיקוח שנת בחינת מיצ"ב אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה אחוז המורות שדווחו על שחיקה אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס
77 נתיבות-יורם, באר שבע יסודי ממלכתי 2013 10 % 23 % 98 %
47 אולפנת אמי"ת, באר שבע תיכון, חט"ב ממלכתי דתי 2013 5 % 29 % 69 %
47 מוריה, באר שבע יסודי ממלכתי דתי 2015 27 % 12 % 77 %
33 רננות, באר שבע יסודי ממלכתי דתי 2015 10 % 35 % 70 %
30 עירוני א' מקיף, באר שבע תיכון, חט"ב ממלכתי 2015 15 % 45 % 78 %
27 נטעים מיתרים, באר שבע יסודי ממלכתי 2013 27 % 43 % 77 %
10 ת"ת משכן מאיר, באר שבע (*) יסודי חרדי 2015
ברנקו וייס באר שבע, באר שבע תיכון ממלכתי
ישיבת מרכז תורה אור, באר שבע תיכון חרדי
פסגות - עמל באר שבע, באר שבע תיכון ממלכתי
לבתי ספר המסומנים ב-(*) דירוג חלקי מאחר ופרסמו רק חלק מציוני הליב"ה. הדירוג יעודכן עם פרסום התוצאות.

17 גני ילדים בסביבה

 • ביאליק - 585 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: ביאליק 22
 • אורנה - 596 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: גן אורנה בע"מ,
  כתובת: טשרניחובסקי 13
 • יד ושם - 648 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: ויצו,
  כתובת: יד ושם 20
 • יד ושם - 648 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: ויצו,
  כתובת: יד ושם 20
 • ברנר טרום - 692 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: ברנר
 • ברנר - 696 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: ברנר 3
 • חוגלה - 715 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: דרך המשחררים
 • ביאליק - 724 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: ביאליק
 • מיתרים - 773 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: וינגייט 54
 • נריה - 804 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי דתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מנדלי מוכר ספרים 1
 • קשת - 882 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: בצלאל
 • משכן מאיר - 902 מ' מהפרויקט
  פיקוח: חרדי, רשת: רשות חינוך תורנית,
  כתובת: רבי טרפון
 • מיתרים - 909 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: וינגייט
 • כנרת - 917 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי דתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מנדלסון 9
 • מיתר - 964 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: בצלאל 27
 • המעפילים - 979 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: הגאולים
 • גן איריס - 985 מ' מהפרויקט
  פיקוח: חרדי, רשת: גן איריס בע"מ,
  כתובת: השלום 40

2 אנטנות סלולריות בסביבה

 • אנטנה פעילה, הוט מובייל, אתר זעיר חיצוני - 180 מ' מהפרויקט
  כתובת: משכן לאומנויות הבמה באר שבע
 • אנטנה פעילה, סלקום, מתקן גישה אלחוטי - 182 מ' מהפרויקט
  כתובת: שד' רגר

הכירו את השכונה
שכונה ב, בבאר שבע

איך דרגו השכנים את השכונה?
תחושת קהילה: 3.7
מתאים למשפחות: 4.5
חניה: 3.5
בילוי ופנאי: 4.5
מחיר דירות ממוצע בשכונה:
1,201,000 ש"ח
שכירות ממוצעת בשכונה:
2,840 ש"ח
מפלגה מובילה בבחירות האחרונות:
הליכוד
מדד חברתי כלכלי בשכונה:
5 מתוך 10

מחפשים דירה באזור? הרשמו לקבלת הצעות רלוונטיות עבורכם

בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים ופרסומות בהתאם לתנאי השימוש
*הבהרה: למעט במקומות בהם מצויין במפורש, המידע המוצג בסקירה זו איננו מכיל מידע מטעם היזם או כל גורם רישמי הקשור בפרויקט. הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן ומידע העסקאות שבה מבוסס על נתוני רשות המיסים. המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בהתאמה שבוצעה בסקירה בין עסקה מדווחת לפרויקט ולדירה שהותאמו לה ולפרטי הדירה. יצויין עוד כי לא הותאמו דירות לכל העסקאות המופיעות בנתוני רשות המיסים. מידע האנטנות לקוח מדיווחי המשרד להגנת הסביבה והמידע המוצג עשוי להיות לא מעודכן או שגוי. למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט בתנאי השימוש. ט.ל.ח מצאתם שגיאה? דווחו לנו!