White City באר שבע

מידע כללי על הפרויקט

שני בניינים בני 10 קומות
יזם: ארזי הנגב
מיקום: באר שבע, הרב טנא
שתפו בפייסבוק

מחפשים דירה באזור? הרשמו ל"חיפוש דירה" במדלן

עסקאות בפרוייקט ובסביבה*

תאריך כתובת נכס חדרים שטח קומה מחיר מחיר למ"ר דירה
14/08/14 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 150 10 1,430,001 9,533 33
07/05/14 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 140 5 1,187,001 8,479 21
03/03/14 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 80 6 1,095,000 13,688 26
24/02/14 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 110 6 1,045,000 9,500 22
22/12/13 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 145 5 1,100,000 7,586 20
09/10/13 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 115 2 1,075,000 9,348 10
17/03/13 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירת גן 5 135 1 1,400,000 10,370 1
28/02/13 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 140 1 1,060,000 7,571 5
01/02/13 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 6 1,100,000 9,821 24
23/12/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דו משפחתי 4 117 1 945,001 8,077 19
25/11/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 90 1 900,000 10,000 6
10/10/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 110 5 1,050,000 9,545 21
23/09/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 98 5 935,000 9,541 23
13/09/12 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 8 1,200,000 10,084 31
13/09/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 130 6 1,024,001 7,877 24
04/09/12 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 850,000 8,854 11
14/08/12 טנא הרב 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 850,000 8,854 10
23/07/12 טנא שלמה 25, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 6 910,000 8,125 -
21/05/12 טנא שלמה 13, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 146 7 1,500,000 10,274 28
25/03/12 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 6 840,000 8,750 27
05/01/12 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 150 8 1,226,000 8,173 33
26/12/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 118 8 1,040,000 8,814 30
13/12/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 8 1,030,000 8,655 24
06/12/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 5 810,000 8,438 23
01/11/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 800,000 8,333 11
23/08/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 101 9 920,000 9,109 32
06/07/11 טנא הרב 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 0 830,000 7,411 24
05/07/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 102 0 900,000 8,824 32
28/06/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 135 7 1,380,000 10,222 28
20/06/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 5 867,000 7,741 20
18/05/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 8 1,175,000 9,874 31
03/05/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 95 1 960,000 10,105 2
03/05/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 5 900,001 8,036 20
03/05/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 137 7 1,300,000 9,489 28
02/05/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 137 0 1,200,000 8,759 29
28/04/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 2 875,000 7,813 8
24/04/11 טנא שלמה 24, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 765,001 7,969 9
24/04/11 טנא שלמה 24, דירה מפרויקט, שיכון דרום דופלקס 5 152 9 1,580,000 10,395 33
14/04/11 טנא שלמה 24, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 0 1,020,000 9,107 3
14/04/11 טנא שלמה 24, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 3 730,000 7,604 14
14/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 8 900,000 7,563 31
14/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 750,000 7,813 -
11/04/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 3 890,000 7,946 12
11/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 770,000 8,021 9
11/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 700,000 7,292 -
11/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 1 1,040,000 9,286 1
11/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 955,000 9,948 2
10/04/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 10 5 740,000 74,000 -
10/04/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 10 4 750,000 75,000 -
07/04/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 1 6 865,000 865,000 -
06/04/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 6 865,000 7,723 25
06/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 100 0 780,002 7,800 5
06/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 137 7 1,280,000 9,343 29
06/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 3 820,000 7,321 12
05/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 5 770,000 8,021 22
04/04/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 10 1 820,000 82,000 -
04/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 2 875,000 7,813 8
03/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 4 865,000 7,723 17
31/03/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 4 745,000 7,760 19
31/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 125 3 865,000 6,920 -
31/03/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 4 865,000 7,723 17
30/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 4 760,000 7,917 19
28/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 4 870,000 7,768 16
28/03/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 4 885,000 7,902 16
28/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 1 789,000 8,219 5
27/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 112 0 750,000 6,696 -
17/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 750,000 7,813 -
16/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירת גן 5 107 0 1,035,000 9,673 1
16/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 745,000 7,760 15
16/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 747,002 7,781 -
16/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 730,000 7,604 10
09/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 755,000 7,865 6
08/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 95 0 750,001 7,895 6
08/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 0 870,000 7,768 4
08/03/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירת גן 5 1 0 1,035,000 1,035,000 -
07/03/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 1 6 750,000 750,000 -
07/03/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 2,010 0 750,000 373 -
07/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 750,000 7,813 -
02/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 750,000 7,813 -
01/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 95 0 730,000 7,684 18
28/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 113 0 860,000 7,611 -
15/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 113 0 865,000 7,655 -
15/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 760,000 7,917 -
15/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 113 0 865,000 7,655 -
15/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 5 865,000 7,723 21
(*) נתוני עסקה בבדיקה
*שימו לב: העסקאות לפי דיווחי רשות המיסים ועשויים להיות גם מבניינים סמוכים. רוצים להבין יותר מה המחירים אומרים? היכנסו לשאלות ותשובות

מפת סביבת White City באר שבע

  • מגורים
  • כביש, שביל מעבר
  • מסחר ו\או תעשייה
  • מבנה ציבורי
  • פארק\גינה
  • אחר

דירות למכירה בסביבה הוסיפו מודעה חדשה!

פרטים נכס מיקום חדרים מחיר מרחק
למכירה דו משפחתי עדן פרטוש 39 באר שבע 6 1,400,000 ₪ 1,680
למכירה דירה המוכתר באר שבע 5.5 1,500,000 ₪ 1,190
למכירה דירה משעול סוסיא באר שבע 4 1,440,000 ₪ 1,840
למכירה דירה חיים נחמן ביאליק 105 באר שבע 4 740,000 ₪ 1,690
למכירה דירה הרב טנא 24 באר שבע 5 1,330,000 ₪ 190
למכירה דירה שדרות ירושלים באר שבע 3 640,000 ₪ 1,800
למכירה דירה מוריה, באר שבע 4 730,000 ₪ 1,610
למכירה דירה שלמה סקולסקי 14 באר שבע 4 1,200,000 ₪ 1,520
למכירה דירה שלמה סקולסקי 14 באר שבע 4 1,150,000 ₪ 1,520
למכירה קוטג' רמב''ם באר שבע 4 2,500,000 ₪ 1,320
למכירה דירה דוד ניב 28 באר שבע 4 1,100,000 ₪ 1,790
למכירה דירת גג דב רונאל 19 באר שבע 5 1,550,000 ₪ 1,480
למכירה דירת גג דב רונאל 19 באר שבע 5 1,550,000 ₪ 1,480
למכירה דירה הכותל המערבי באר שבע 3 925,000 ₪ 1,790
למכירה דירה אשר ברש 3 באר שבע 3 730,000 ₪ 970
למכירה דירה סוקולוב 26 באר שבע 4 1,280,000 ₪ 1,570
למכירה קוטג' תמר 29 באר שבע 5 2,050,000 ₪ 850
למכירה דירה הרב טנא 20 באר שבע 3.5 930,000 ₪ 110
למכירה דירה הנרי קנדל, באר שבע 5 1,100,000 ₪ 1,330
להשכרה דירה שדרות ירושלים, באר שבע 3 1,800 ₪ 1,800
למכירה דירה מאיר גרוסמן, באר שבע 4 940,000 ₪ 1,870
למכירה דירת גן מקור חיים 2 באר שבע 4 1,550,000 ₪ 1,990
למכירה דירת גן אליעזר שמאלי 4 באר שבע 4 1,350,000 ₪ 1,410
למכירה קוטג' סיגלון 22 באר שבע 5 1,700,000 ₪ 430
למכירה דירה הרב טנא, באר שבע 3 900,000 ₪ 40
למכירה דירה פיארברג 8 באר שבע 4 לא צויין 900
למכירה דירה סיני 8, באר שבע 3 1,150,000 ₪ 1,650
למכירה קוטג' רותם באר שבע 4 1,350,000 ₪ 1,320
למכירה דירת גן הנרי קנדל 22 באר שבע 5 1,200,000 ₪ 1,390
למכירה קוטג' יערה באר שבע 5 1,700,000 ₪ 490
למכירה דירה סוקולוב 26 באר שבע 4 1,370,000 ₪ 1,570
למכירה דירה אופירה 00 באר שבע 4 975,000 ₪ 1,930
למכירה דירה סוקולוב 24 באר שבע 4 1,480,000 ₪ 1,650
למכירה דירה פיארברג 22 באר שבע 4 1,100,000 ₪ 1,080
למכירה דו משפחתי י.ל. פרץ באר שבע 6 1,990,000 ₪ 940
למכירה דירה הכותל המערבי 47 באר שבע 4.5 839,000 ₪ 1,860
למכירה דירת גג הנרי קנדל באר שבע 6 לא צויין 1,330
למכירה דירה הרב טנא, באר שבע 5 1,350,000 ₪ 40
למכירה דו משפחתי עדן פרטוש 39 באר שבע 6 1,430,000 ₪ 1,680
למכירה דירת גן נווה זאב באר שבע 4 1,550,000 ₪ 1,570
למכירה דירה הרב טנא 8 באר שבע 4.5 1,070,000 ₪ 150
למכירה דירה משעול סוסיא באר שבע 4 1,190,000 ₪ 1,840
למכירה דירה שדרות ירושלים 2 באר שבע 4.5 970,000 ₪ 1,410
למכירה דירה בלפור 5 באר שבע 4.5 675,000 ₪ 1,950
למכירה דירה הרב טנא 34 באר שבע 5 1,420,000 ₪ 250
למכירה דירה נחום גוטמן 6 באר שבע 3.5 699,999 ₪ 730
למכירה דירה דרך המשחררים 135 באר שבע 4 750,000 ₪ 1,590
למכירה דירה שלמה סקולסקי 2 באר שבע 4 970,000 ₪ 1,560
למכירה דירה שדרות ירושלים 2 באר שבע 5.5 1,100,000 ₪ 1,410
למכירה דירת גן מאיר גרוסמן 15 באר שבע 4 1,550,000 ₪ 1,940
למכירה דירה הרב טנא 36 באר שבע 5 1,330,000 ₪ 270
למכירה דירה סוקולוב 26 באר שבע 5 1,395,000 ₪ 1,570
למכירה דירה אסף שמחוני 1 באר שבע 4 850,000 ₪ 1,070
למכירה דירת גן הרב טנא 10 באר שבע 5 1,600,000 ₪ 130
למכירה דירת גג הנרי קנדל 12 באר שבע 6 לא צויין 1,340
למכירה דירת גן אליעזר שמאלי 4 באר שבע 4 1,300,000 ₪ 1,410
למכירה דירה אופירה 32 באר שבע 4 1,200,000 ₪ 1,920
להשכרה דירה יצחק בן צבי, באר שבע 4 4,500 ₪ 1,930
למכירה דירה שדרות יוהנה ז'בוטינסקי 42 באר שבע 4.5 לא צויין 1,360
למכירה דירה דוד ניב 30 באר שבע 5 1,280,000 ₪ 1,780
למכירה דירה שדרות ירושלים 57 באר שבע 5.5 לא צויין 1,740
למכירה דירה יהודה גור 3 באר שבע 4 970,000 ₪ 1,280
למכירה קוטג' הפלמ''ח 131 באר שבע 6 1,395,000 ₪ 970
למכירה דירה דרך המשחררים 131 באר שבע 4 830,000 ₪ 1,640
למכירה דירה הרב טנא 8 באר שבע 5 1,250,000 ₪ 150
למכירה דירה אחד העם 9 באר שבע 5 1,280,000 ₪ 1,920
למכירה דירה סוקולוב 26 באר שבע 4 1,420,000 ₪ 1,570
למכירה דירה מיכאל אשבל 2 באר שבע 4 980,000 ₪ 1,340
להשכרה דירה שדרות ירושלים 2, באר שבע 6 4,200 ₪ 1,410
למכירה דירה מאיר גרוסמן 18 באר שבע 4 900,000 ₪ 1,810
למכירה דירה סיני 5 באר שבע 5 850,000 ₪ 1,600
למכירה דירת גן פיירברג 36/2 באר שבע 4 1,230,000 ₪ 1,290
למכירה דירת גג יריחו 35 באר שבע 5.5 1,360,000 ₪ 1,440
למכירה דירה חיים נחמן ביאליק 151 באר שבע 4 790,000 ₪ 1,520
למכירה דירה נחום גוטמן 1 באר שבע 3 640,000 ₪ 680
למכירה דירה הנרי קנדל, באר שבע 5 1,100,000 ₪ 1,330
למכירה קוטג' יאיר אברהם שטרן 15 באר שבע 4 1,400,000 ₪ 1,180
למכירה דירת גג אשר ברש 8 באר שבע 4 לא צויין 1,060
למכירה דירה אליעזר שמאלי 11 באר שבע 3 890,000 ₪ 1,540
למכירה דירה הרב טנא 20 באר שבע 4 990,000 ₪ 110
למכירה דירה הרב טנא 22 באר שבע 4 1,000,000 ₪ 150
למכירה דירה חיים נחמן ביאליק 149 באר שבע 3 680,000 ₪ 1,540
למכירה דירה סיני 18 באר שבע 4 715,000 ₪ 1,690
למכירה דירה יעקב פיכמן 2 באר שבע 4 650,000 ₪ 840
למכירה דירה סרן דב 15 באר שבע 5 1,230,000 ₪ 750
למכירה דירה מאיר גרוסמן 13 באר שבע 5 לא צויין 1,890
למכירה דירה יריחו 35 באר שבע 4 880,000 ₪ 1,440
למכירה דירה ימית 20 באר שבע 3.5 925,000 ₪ 1,890
למכירה פנטהאוז פיארברג 39 באר שבע 6 1,600,000 ₪ 1,440
למכירה דירה סוקולוב 26 באר שבע 4 1,440,000 ₪ 1,570
למכירה דירה שדרות ירושלים, באר שבע 5 998,000 ₪ 1,800
למכירה דירה זאב טיומקין, באר שבע 4 910,000 ₪ 1,980
למכירה דירה זאב טיומקין, באר שבע 4 910,000 ₪ 1,980
למכירה דירה פיארברג, באר שבע 3 לא צויין 1,130
למכירה דירה אליעזר שמאלי, באר שבע 4 1,000,000 ₪ 1,520
למכירה דירה סוקולוב 26, באר שבע 5 לא צויין 1,570

שיכון דרום במספרים

מדד מדלן*: 915,000 ש"ח

מדד למ"ר: 9,000 ש"ח

מספר עסקאות: 49

חדרים חדשות יד שניה
3 - 618,000
4 - 924,000
5 - 1,291,000
צמודי קרקע - 1,099,000
*המחירון נועד לתת אינדיקציה על המחיר הטיפוסי שבו נמכרו דירות בסביבה בין 01/03/14 ל-31/08/14. המדד מבוסס על העסקאות המופיעות במערכת מידע נדל"ן של רשות המיסים לאחר שעברו טיוב וניפוי ומעודכן ל-19/11/14.

מדד חברתי כלכלי: 5 מתוך 10

אחוז אקדמאים: 20%

שכר ממוצע: 6,820 ₪

מפלגה מובילה בבחירות: הליכוד ביתנו, 28%

מוצא: אסיה-אפריקה, 38%

תעסוקה: צווארון כחול, 48%

שנת בניה ממוצעת: 1980

נפשות בדירה: 3.1

יתרונות:

  • שכונה שקטה ונעימה קרוב לכל
  • בתי קרקע

חסרונות:

  • אין
  • ישנה
לחצו לחוות דעת המלאות

שתפו בפייסבוק

עסקאות אחרונות בשיכון דרום

תאריך כתובת נכס חדרים שטח קומה מחיר מחיר למ"ר קומות שנת בניה
27/10/14 סרן דב 7 דירה 4 94 11 820,000 8,723 16 1998
19/10/14 מבצע משה 1 דירה 3 68 2 630,000 9,265 3 1993
12/10/14 גוטמן נחום 18 דירה 3 68 1 610,000 8,971 3 1992
02/10/14 מבצע משה 9 דירה 5 138 6 1,085,001 7,862 14 2004
18/09/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 125 4 850,000 6,800 16 2006
16/09/14 דן 5 דירה 4 83 1 800,001 9,639 1 1800
18/08/14 סרן דב 15 דירה 2 51 12 660,000 12,941 14 1997
08/08/14 מבצע אסף 1 דירה 3 70 3 575,000 8,214 3 1995
07/08/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 120 1 1,310,000 10,917 1 1900
22/07/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 124 4 900,000 7,258 16 2006
15/07/14 סרן דב 7 דירה 3.5 115 2 840,000 7,304 15 2000
13/07/14 פיארברג 9 דירה 4 120 5 965,000 8,042 8 2005
09/07/14 הנוקם 12 קוטג' 4 111 1 1,525,000 13,739 1 1973
07/07/14 ראובן 21 דירה 4 56 1 825,000 14,732 1 1800
02/07/14 שדה יצחק 4 דירה 5 150 0 1,237,000 8,247 1 1800
18/06/14 שיכון דרום דירה 4 85 1 745,000 8,765 5 2010
15/06/14 חטיבת הנגב 28 דירה 3 85 3 745,000 8,765 5 2015
15/06/14 חטיבת הנגב 28 דירה 3 85 2 730,000 8,588 5 2015
12/06/14 פיארברג 9 דירה 4 85 1 950,000 11,176 1 2005
05/06/14 מבצע משה 1 דירה 3 77 0 680,000 8,831 2 1995
02/06/14 מבצע אסף 2 דירה 3.5 75 2 660,000 8,800 2 1990
29/05/14 ההגנה 15 דו משפחתי 3 66 1 735,000 11,136 1 1900
29/05/14 נחום סנה 11 דירה 5 116 4 1,310,000 11,293 4 1980
28/05/14 קיפניס לוין 2 דירה 4 80 3 660,000 8,250 4 1990
27/05/14 חטיבת הנגב 28 דירה 3 84 1 700,000 8,333 5 2011
25/05/14 החלוץ 2 דירה 4 112 2 750,000 6,696 4 1970
23/05/14 סרן דב 15 דירה 5 107 4 1,040,000 9,720 14 2000
20/05/14 נחום )איש גמזו( 1 קוטג' טורי 4 76 1 895,001 11,776 1 1976
20/05/14 מבצע אסף 2 דירה 3 67 2 419,999 6,269 2 1994
16/05/14 מבצע אסף 2 דירה 3 68 3 600,000 8,824 3 1999
30/04/14 הרב טנא שלמה 26, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 120 8 1,500,002 12,500 10 1800
29/04/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 118 12 1,020,001 8,644 16 1990
24/04/14 הרב טנא שלמה 26, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 140 7 1,335,001 9,536 19 2013
03/04/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 125 8 985,000 7,880 14 2004
03/04/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 153 14 1,035,000 6,765 14 2008
02/04/14 נחום סנה 9 דירה 4 114 5 1,060,000 9,298 5 2011
31/03/14 הנוקם 13 דו משפחתי 5 174 1 1,400,000 8,046 1 1980
30/03/14 הרב טנא שלמה 10 דירה 4 120 2 940,000 7,833 9 2004
23/03/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 124 8 925,000 7,460 16 2004
19/03/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירת גן 4 101 1 1,260,000 12,475 9 2011
18/03/14 הגדודים 40 דו משפחתי 3 80 1 1,050,000 13,125 2 1950
18/03/14 הגדודים 40 דו משפחתי 3 70 1 1,050,000 15,000 2 1950
13/03/14 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 157 15 1,250,000 7,962 16 2012
13/03/14 אביגדור המאירי 2 דירה 4 78 7 630,000 8,077 8 1994
12/03/14 פיארברג 9 דירה 4 110 4 800,000 7,273 4 1990
12/03/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 101 4 1,030,000 10,198 9 2010
12/03/14 אביגדור המאירי 2 דירה 3 61 5 575,000 9,426 9 1993
11/03/14 סרן דב 3 דירה 4 103 2 850,000 8,252 14 2001
05/03/14 סרן דב 3 דירה 3 99 2 750,001 7,576 14 1997
04/03/14 סרן דב 11 דירה 4 90 1 880,001 9,778 14 1980
04/03/14 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 9 920,000 9,583 18 2010
25/02/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 126 9 970,000 7,698 16 2005
25/02/14 מבצע משה 10 דירה 4 96 0 641,902 6,686 3 1995
23/02/14 מבצע אסף 2 דירה 3.5 80 3 615,000 7,688 3 1993
17/02/14 חטיבה שמונה 5 דירה 4 78 1 645,000 8,269 8 1800
17/02/14 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 95 12 1,030,000 10,842 16 2010
16/02/14 קיפניס לוין 2 דירה 3.5 80 2 655,000 8,188 3 1994
09/02/14 סרן דב 5 דירה 5 174 14 1,300,000 7,471 14 2000
09/02/14 גוטמן נחום 1 דירה 3.5 80 2 646,000 8,075 2 1992
09/02/14 נחום סנה 9 דירת גן 4 99 0 1,260,000 12,727 5 2012
06/02/14 החלוץ 4 דירה 4 125 1 1,010,000 8,080 4 2003
05/02/14 הרב טנא שלמה 2 דירה 3 97 5 810,000 8,351 9 2003
05/02/14 סרן דב 11 דירה 4 87 12 800,000 9,195 12 2001
04/02/14 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 90 14 1,130,000 12,556 16 2012
02/02/14 מבצע משה 15 דירה 3 71 2 590,000 8,310 4 1993
02/02/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 149 5 1,120,000 7,517 9 1900
29/01/14 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 128 12 920,000 7,188 16 2012
28/01/14 מבצע משה 1 דירה 3 70 1 700,000 10,000 3 1900
24/01/14 נגבה 31 דו משפחתי 2 48 1 450,000 9,375 1 1960
19/01/14 שיכון דרום דירה 4 90 2 745,000 8,278 5 2000
15/01/14 מבצע אסף 1 דירה 3 79 3 630,002 7,975 3 1995
15/01/14 סרן דב 3 דירה 4 93 13 870,000 9,355 14 2000
08/01/14 מנשה 3 דו משפחתי 3 100 1 755,001 7,550 1 1970
07/01/14 סרן דב 3 דירה 4 103 1 880,001 8,544 14 2000
03/01/14 סרן דב 7 דירה 4 82 10 797,801 9,729 15 1900
01/01/14 מבצע אסף 2 דירה 3 68 2 587,000 8,632 3 1994
30/12/13 סמילנסקי 63 דירה 4 150 0 1,500,000 10,000 1 1800
29/12/13 הרב טנא שלמה 2 דירה 3 75 2 850,000 11,333 9 2003
29/12/13 שיכון דרום דירה 3 97 7 808,000 8,330 9 1993
28/12/13 אהוד בן גרא 1 דירה 4 115 3 680,000 5,913 7 1990
26/12/13 מבצע משה 10 דירה 3 68 2 573,000 8,426 2 1994
רוצים להבין יותר מה המחירים אומרים? היכנסו לשאלות ותשובות

חינוך בסביבה

בתי ספר בסביבה

שם שכבה פיקוח מדד מדלן שנת בחינה אחרונה אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה אחוז המורות שדווחו על שחיקה אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס
יצחק רגר, באר שבע תיכון, חט"ב ממלכתי 40 2013 18 31 73
יחדיו, באר שבע יסודי ממלכתי 38 2013 22 15 91
מענית, באר שבע יסודי ממלכתי 35 2013 12 6 89
ישיבת באר שבע, באר שבע תיכון חרדי
רימונים, באר שבע יסודי ממלכתי
ת"ת ובי' מרכז באר שב, באר שבע יסודי חרדי
לבתי ספר המסומנים ב-(*) דירוג חלקי מאחר ופרסמו רק חלק מציוני הליב"ה. הדירוג יעודכן עם פרסום התוצאות.

גני ילדים בסביבה

שם הגן כתובת טלפון
רביבים מבצע משה 2 08-642-2150
פליאות ראשונות חטיבת הנגב 52
מוסיקה לי מבצע אסף 11
יערה צבעוני
יערה צבעוני 13 08-623-8622
חט'יחדיו חטיבה שמונה 7 08-641-2714
הגנה ההגנה 17 08-623-4657
באר שבע 01 ההגנה 23 08-623-3902
אגוי, באר שבע החלוץ 2
אגוי החלוץ 2
*הבהרה: למעט במקומות בהם מצויין במפורש, המידע המוצג בסקירה זו איננו מכיל מידע מטעם היזם או כל גורם רישמי הקשור בפרויקט. הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן ומידע העסקאות שבה מבוסס על נתוני רשות המיסים. המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בהתאמה שבוצעה בסקירה בין עסקה מדווחת לפרויקט ולדירה שהותאמו לה ולפרטי הדירה. יצויין עוד כי לא הותאמו דירות לכל העסקאות המופיעות בנתוני רשות המיסים. מידע האנטנות לקוח מדיווחי המשרד להגנת הסביבה והמידע המוצג עשוי להיות לא מעודכן או שגוי. למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט בתנאי השימוש. ט.ל.ח מצאתם שגיאה? דווחו לנו!