White City באר שבע

מידע כללי על הפרויקט

שני בניינים בני 10 קומות
יזם: ארזי הנגב
מיקום: באר שבע, הרב טנא
שתפו בפייסבוק

מחפשים דירה? הרשמו לקבלת הצעות באזור

בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים כולל פרסומות

עסקאות בפרוייקט ובסביבה*

תאריך כתובת נכס חדרים שטח קומה מחיר מחיר למ"ר דירה
14/11/14 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 3 73 1 650,000 8,904 14
14/08/14 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 150 10 1,430,001 9,533 33
07/05/14 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 140 5 1,187,001 8,479 21
03/03/14 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 80 6 1,095,000 13,688 26
24/02/14 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 110 6 1,045,000 9,500 22
22/12/13 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 145 5 1,100,000 7,586 20
09/10/13 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 115 2 1,075,000 9,348 10
17/03/13 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירת גן 5 135 1 1,400,000 10,370 1
28/02/13 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 140 1 1,060,000 7,571 5
01/02/13 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 6 1,100,000 9,821 24
23/12/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דו משפחתי 4 117 1 945,001 8,077 19
25/11/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 90 1 900,000 10,000 6
10/10/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 110 5 1,050,000 9,545 21
23/09/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 98 5 935,000 9,541 23
13/09/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 130 6 1,024,001 7,877 24
13/09/12 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 8 1,200,000 10,084 31
04/09/12 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 850,000 8,854 11
14/08/12 טנא הרב 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 850,000 8,854 10
23/07/12 טנא שלמה 25, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 6 910,000 8,125 -
21/05/12 טנא שלמה 13, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 146 7 1,500,000 10,274 28
25/03/12 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 6 840,000 8,750 27
05/01/12 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 150 8 1,226,000 8,173 33
26/12/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 118 8 1,040,000 8,814 30
13/12/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 8 1,030,000 8,655 24
06/12/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 5 810,000 8,438 23
01/11/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 800,000 8,333 11
23/08/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 101 9 920,000 9,109 32
06/07/11 טנא הרב 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 0 830,000 7,411 24
05/07/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 102 0 900,000 8,824 32
28/06/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 135 7 1,380,000 10,222 28
20/06/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 5 867,000 7,741 20
18/05/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 8 1,175,000 9,874 31
03/05/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 95 1 960,000 10,105 2
03/05/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 137 7 1,300,000 9,489 28
03/05/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 5 900,001 8,036 20
02/05/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 137 0 1,200,000 8,759 29
28/04/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 2 875,000 7,813 8
24/04/11 טנא שלמה 24, דירה מפרויקט, שיכון דרום דופלקס 5 152 9 1,580,000 10,395 33
24/04/11 טנא שלמה 24, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 765,001 7,969 9
14/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 8 900,000 7,563 31
14/04/11 טנא שלמה 24, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 0 1,020,000 9,107 3
14/04/11 טנא שלמה 24, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 3 730,000 7,604 14
14/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 750,000 7,813 -
11/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 770,000 8,021 9
11/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 1 1,040,000 9,286 1
11/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 955,000 9,948 2
11/04/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 3 890,000 7,946 12
11/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 700,000 7,292 -
10/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 10 5 740,000 74,000 -
10/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 10 4 750,000 75,000 -
07/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 1 6 865,000 865,000 -
06/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 100 0 780,002 7,800 5
06/04/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 6 865,000 7,723 25
06/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 3 820,000 7,321 12
06/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 137 7 1,280,000 9,343 29
05/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 5 770,000 8,021 22
04/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 2 875,000 7,813 8
04/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 10 1 820,000 82,000 -
03/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 4 865,000 7,723 17
31/03/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 4 865,000 7,723 17
31/03/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 4 745,000 7,760 19
31/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 125 3 865,000 6,920 -
30/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 4 760,000 7,917 19
28/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 1 789,000 8,219 5
28/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 4 870,000 7,768 16
28/03/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 4 885,000 7,902 16
27/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 112 0 750,000 6,696 -
17/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 750,000 7,813 -
16/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 730,000 7,604 10
16/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 747,002 7,781 -
16/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירת גן 5 107 0 1,035,000 9,673 1
16/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 745,000 7,760 15
09/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 755,000 7,865 6
08/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 0 870,000 7,768 4
08/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 95 0 750,001 7,895 6
08/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירת גן 5 1 0 1,035,000 1,035,000 -
07/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 2,010 0 750,000 373 -
07/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 750,000 7,813 -
07/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 1 6 750,000 750,000 -
02/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 750,000 7,813 -
01/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 95 0 730,000 7,684 18
28/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 113 0 860,000 7,611 -
15/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 113 0 865,000 7,655 -
15/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 113 0 865,000 7,655 -
15/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 5 865,000 7,723 21
15/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 760,000 7,917 -
*שימו לב: העסקאות לפי דיווחי רשות המיסים ועשויים להיות גם מבניינים סמוכים. רוצים להבין יותר מה המחירים אומרים? היכנסו לשאלות ותשובות

מפת סביבת White City באר שבע

  • מגורים
  • כביש, שביל מעבר
  • מסחר ו\או תעשייה
  • מבנה ציבורי
  • פארק\גינה
  • אחר

דירות למכירה בסביבה הוסיפו מודעה חדשה!

פרטים נכס מיקום חדרים מחיר מבוקש מרחק
למכירה דירה שדרות יוהנה ז'בוטינסקי 12 באר שבע 4 1,150,000 ₪ 1,180
להשכרה דו משפחתי מנשה 1 באר שבע 3 2,900 ₪ 540
להשכרה דירה שדרות יוהנה ז'בוטינסקי 18 באר שבע 4 3,800 ₪ 1,150
להשכרה דירה סרן דב 16 באר שבע 3 2,900 ₪ 610
למכירה קוטג' י.ל. פרץ 8 באר שבע 5 1,900,000 ₪ 950
למכירה דירה אברהם מאפו 13 באר שבע 4 1,050,000 ₪ 1,070
למכירה בית פרטי מיכה 4, באר שבע 6 1,350,000 ₪ 430
להשכרה דירה הרב טנא 10 באר שבע 4.5 3,500 ₪ 130
למכירה דירה הרב טנא באר שבע 3 890,000 ₪ 40
למכירה דירה סרן דב באר שבע 4 960,000 ₪ 610
למכירה דירה סרן דב 31 באר שבע 4 970,000 ₪ 740
למכירה דירה אשר ברש 3 באר שבע 3 730,000 ₪ 970
למכירה דירה אביגדור המאירי 19 באר שבע 4 980,000 ₪ 1,140
למכירה דירה יערה 4 באר שבע 5 1,900,000 ₪ 580
למכירה דירה אביגדור המאירי 19 באר שבע 3.5 850,000 ₪ 1,140
למכירה קוטג' כיכר הגנים באר שבע 6 1,950,000 ₪ 830
למכירה דירה הרב טנא 12 באר שבע 3 880,000 ₪ 120
למכירה דירה המוכתר באר שבע 5 1,360,000 ₪ 1,190
למכירה דירה הרב טנא 28 באר שבע 4 1,250,000 ₪ 220
למכירה דו משפחתי י.ל. פרץ באר שבע 5.5 1,850,000 ₪ 940
למכירה קוטג' סמילנסקי 54 באר שבע 9 1,900,000 ₪ 580
למכירה דירה סרן דב 7 באר שבע 4.5 1,150,000 ₪ 500
למכירה דירה סרן דב באר שבע 4.5 980,000 ₪ 610
למכירה דירה שדרות יוהנה ז'בוטינסקי באר שבע 4 1,000,000 ₪ 1,190
למכירה דירה הרב טנא 20 באר שבע 3.5 930,000 ₪ 110
למכירה קוטג' סייפן 21 באר שבע 6 2,250,000 ₪ 430
למכירה קוטג' חבצלת הנגב באר שבע 11 3,500,000 ₪ 730
למכירה קוטג' חבצלת הנגב 1 באר שבע 10 לא צויין 990
למכירה דירה פיירברג באר שבע 4.5 1,025,000 ₪ 1,130
למכירה דירה פיארברג 14 באר שבע 4 970,000 ₪ 950
למכירה קוטג' יערה באר שבע 5 1,700,000 ₪ 490
למכירה דירה הרב טנא 00 באר שבע 5 1,350,000 ₪ 270
למכירה דירה הפלמ''ח 79 באר שבע 5 לא צויין 770
למכירה דירה המוכתר באר שבע 5.5 1,500,000 ₪ 1,190
למכירה דירה הרב טנא 24 באר שבע 5 1,330,000 ₪ 190
למכירה דירה אשר ברש 3 באר שבע 3 730,000 ₪ 970
למכירה קוטג' תמר 29 באר שבע 5 2,050,000 ₪ 850
למכירה דירה הרב טנא 20 באר שבע 3.5 930,000 ₪ 110
למכירה קוטג' סיגלון 22 באר שבע 5 1,700,000 ₪ 430
למכירה דירה הרב טנא, באר שבע 3 900,000 ₪ 40
למכירה דירה פיארברג 8 באר שבע 4 לא צויין 900
למכירה קוטג' יערה באר שבע 5 1,700,000 ₪ 490
למכירה דירה פיארברג 22 באר שבע 4 1,100,000 ₪ 1,080
למכירה דו משפחתי י.ל. פרץ באר שבע 6 1,990,000 ₪ 940
למכירה דירה הרב טנא, באר שבע 5 1,350,000 ₪ 40
למכירה דירה הרב טנא 8 באר שבע 4.5 1,070,000 ₪ 150
למכירה דירה הרב טנא 34 באר שבע 5 1,420,000 ₪ 250
למכירה דירה נחום גוטמן 6 באר שבע 3.5 699,999 ₪ 730
למכירה דירה אורן 164 באר שבע 4 650,000 ₪ 380
למכירה דירה הרב טנא 36 באר שבע 5 1,330,000 ₪ 270
למכירה דירה אסף שמחוני 1 באר שבע 4 850,000 ₪ 1,070
למכירה דירת גן הרב טנא 10 באר שבע 5 1,600,000 ₪ 130
למכירה קוטג' הפלמ''ח 131 באר שבע 6 1,395,000 ₪ 970
למכירה דירה הרב טנא 8 באר שבע 5 1,250,000 ₪ 150
למכירה דירה נחום גוטמן 1 באר שבע 3 640,000 ₪ 680

שיכון דרום במספרים לחצו כאן לדירות בשכונה >>

מדד מדלן*: 772,000 ש"ח

מדד למ"ר: 8,600 ש"ח

מספר עסקאות: 41

חדרים דירות חדשות דירות יד שניה
3 - 623,000
4 - 861,000
5 - 1,187,000
צמודי קרקע - 873,000
*המחירון נועד לתת אינדיקציה על המחיר הטיפוסי שבו נמכרו דירות בסביבה בין 01/06/14 ל-30/11/14. המדד מבוסס על העסקאות המופיעות במערכת מידע נדל"ן של רשות המיסים לאחר שעברו טיוב וניפוי ומעודכן ל-27/01/15.

מדד חברתי כלכלי: 5 מתוך 10

אחוז אקדמאים: 20%

שכר ממוצע: 6,820 ₪

מפלגה מובילה בבחירות: הליכוד ביתנו, 28%

מוצא: אסיה-אפריקה, 38%

תעסוקה: צווארון כחול, 48%

שנת בניה ממוצעת: 1980

נפשות בדירה: 3.1

*הנתונים מבוססים על עיבוד נתוני הלמ"ס, ועדת הבחירות המרכזית ועוד

יתרונות:

  • שכונה שקטה ונעימה קרוב לכל
  • בתי קרקע

חסרונות:

  • אין
  • ישנה
לחצו לחוות דעת המלאות

שתפו בפייסבוק

עסקאות אחרונות בשיכון דרום

תאריך כתובת נכס חדרים שטח קומה מחיר מחיר למ"ר קומות
01/01/15 נחום )איש גמזו( 1 דו משפחתי 3 94 1 930,000 9,894 1
30/12/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 109 1 1,280,000 11,743 8
25/12/14 סרן דב 5 דירה 3 63 7 770,000 12,222 16
25/12/14 הרב טנא שלמה 2 דירה 4 107 3 890,000 8,318 10
23/12/14 קיפניס לוין 2 דירה 3 70 1 755,000 10,786 3
16/12/14 שיכון דרום דירה 4 117 15 890,000 7,607 16
15/12/14 קיפניס לוין 14 דירה 3 72 2 576,998 8,014 3
02/12/14 מבצע אסף 18 דירה 3 90 3 620,001 6,889 5
01/12/14 גוטמן נחום 15 דירה 3 68 1 740,000 10,882 3
28/11/14 סרן דב 5 דירה 4 100 6 845,002 8,450 15
27/11/14 שד'' אימבר 20 דירה 3.5 114 10 860,000 7,544 16
26/11/14 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 13 1,240,001 10,420 16
19/11/14 צפניה 2 דו משפחתי 2 40 0 660,002 16,500 1
10/11/14 טנא שלמה 6 דירה 3 98 1 815,000 8,316 10
29/10/14 מבצע אסף 1 דירה 3 79 3 585,001 7,405 3
28/10/14 סרן דב 3 דירה 4 136 4 928,001 6,824 14
27/10/14 סרן דב 7 דירה 4 94 11 820,000 8,723 16
19/10/14 מבצע משה 1 דירה 3 68 2 630,000 9,265 3
12/10/14 גוטמן נחום 18 דירה 3 68 1 610,000 8,971 3
02/10/14 מבצע משה 9 דירה 5 138 6 1,085,001 7,862 14
02/10/14 מבצע משה 15 דירה 3 75 3 660,001 8,800 4
19/09/14 גוטמן נחום 1 דירה 3 67 1 600,000 8,955 3
18/09/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 125 4 850,000 6,800 16
17/09/14 החלוץ 2 דירה 3 84 2 550,000 6,548 3
16/09/14 דן 5 דירה 4 83 1 800,001 9,639 1
09/09/14 יחזקאל 3 דירה 5 144 1 800,000 5,556 1
04/09/14 מתתיהו 2 קוטג' 3 99 1 800,000 8,081 1
03/09/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 112 4 980,002 8,750 9
28/08/14 חגי 12 דו משפחתי 4 91 1 749,999 8,242 1
18/08/14 סרן דב 15 דירה 2 51 12 660,000 12,941 14
17/08/14 מבצע אסף 2 דירה 3.5 96 3 630,000 6,563 3
08/08/14 מבצע אסף 1 דירה 3 70 3 575,000 8,214 3
07/08/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 120 1 1,310,000 10,917 1
31/07/14 סרן דב 7 דירה 2 74 12 620,001 8,378 16
22/07/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 124 4 900,000 7,258 16
15/07/14 סרן דב 7 דירה 3.5 115 2 840,000 7,304 15
09/07/14 הנוקם 12 קוטג' 4 111 1 1,525,000 13,739 1
07/07/14 ראובן 21 דירה 4 56 1 825,000 14,732 1
02/07/14 שדה יצחק 4 דירה 5 150 0 1,237,000 8,247 1
18/06/14 שיכון דרום דירה 4 85 1 745,000 8,765 5
15/06/14 חטיבת הנגב 28 דירה 3 85 3 745,000 8,765 5
15/06/14 חטיבת הנגב 28 דירה 3 85 2 730,000 8,588 5
05/06/14 מבצע משה 1 דירה 3 77 0 680,000 8,831 2
02/06/14 מבצע אסף 2 דירה 3.5 75 2 660,000 8,800 2
01/06/14 חטיבת הנגב 2 קוטג' 4 100 1 1,070,000 10,700 1
29/05/14 ההגנה 15 דו משפחתי 3 66 1 735,000 11,136 1
29/05/14 נחום סנה 11 דירה 5 116 4 1,310,000 11,293 4
28/05/14 קיפניס לוין 2 דירה 4 80 3 660,000 8,250 4
27/05/14 חטיבת הנגב 28 דירה 3 84 1 700,000 8,333 5
25/05/14 החלוץ 2 דירה 4 112 2 750,000 6,696 4
23/05/14 סרן דב 15 דירה 5 107 4 1,040,000 9,720 14
20/05/14 נחום )איש גמזו( 1 קוטג' טורי 4 76 1 895,001 11,776 1
20/05/14 מבצע אסף 2 דירה 3 67 2 419,999 6,269 2
16/05/14 מבצע אסף 2 דירה 3 68 3 600,000 8,824 3
30/04/14 הרב טנא שלמה 26, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 120 8 1,500,002 12,500 10
29/04/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 118 12 1,020,001 8,644 16
24/04/14 הרב טנא שלמה 26, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 140 7 1,335,001 9,536 19
03/04/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 125 8 985,000 7,880 14
03/04/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 153 14 1,035,000 6,765 14
02/04/14 נחום סנה 9 דירה 4 114 5 1,060,000 9,298 5
31/03/14 הנוקם 13 דו משפחתי 5 174 1 1,400,000 8,046 1
30/03/14 הרב טנא שלמה 10 דירה 4 120 2 940,000 7,833 9
23/03/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 124 8 925,000 7,460 16
19/03/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירת גן 4 101 1 1,260,000 12,475 9
18/03/14 הגדודים 40 דו משפחתי 3 80 1 1,050,000 13,125 2
18/03/14 הגדודים 40 דו משפחתי 3 70 1 1,050,000 15,000 2
13/03/14 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 157 15 1,250,000 7,962 16
12/03/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 101 4 1,030,000 10,198 9
11/03/14 סרן דב 3 דירה 4 103 2 850,000 8,252 14
05/03/14 סרן דב 3 דירה 3 99 2 750,001 7,576 14
04/03/14 סרן דב 11 דירה 4 90 1 880,001 9,778 14
04/03/14 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 9 920,000 9,583 18
25/02/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 126 9 970,000 7,698 16
25/02/14 מבצע משה 10 דירה 4 96 0 641,902 6,686 3
23/02/14 מבצע אסף 2 דירה 3.5 80 3 615,000 7,688 3
17/02/14 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 95 12 1,030,000 10,842 16
16/02/14 קיפניס לוין 2 דירה 3.5 80 2 655,000 8,188 3
10/02/14 האבות 62 קוטג' טורי 3 53 1 560,000 10,566 1
09/02/14 סרן דב 5 דירה 5 174 14 1,300,000 7,471 14
09/02/14 גוטמן נחום 1 דירה 3.5 80 2 646,000 8,075 2
09/02/14 נחום סנה 9 דירת גן 4 99 0 1,260,000 12,727 5
רוצים להבין יותר מה המחירים אומרים? היכנסו לשאלות ותשובות

חינוך בסביבה

בתי ספר בסביבה

שם שכבה פיקוח מדד מדלן שנת בחינה אחרונה אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה אחוז המורות שדווחו על שחיקה אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס
יצחק רגר, באר שבע חט"ב, תיכון ממלכתי 40 2013 18 31 73
יחדיו, באר שבע יסודי ממלכתי 38 2013 22 15 91
מענית, באר שבע יסודי ממלכתי 35 2013 12 6 89
ישיבת באר שבע, באר שבע תיכון חרדי
רימונים, באר שבע יסודי ממלכתי
ת"ת ובי' מרכז באר שב, באר שבע יסודי חרדי
לבתי ספר המסומנים ב-(*) דירוג חלקי מאחר ופרסמו רק חלק מציוני הליב"ה. הדירוג יעודכן עם פרסום התוצאות.

גני ילדים בסביבה

שם הגן כתובת טלפון
רביבים מבצע משה 2 08-642-2150
פליאות ראשונות חטיבת הנגב 52
מוסיקה לי מבצע אסף 11
יערה צבעוני
יערה צבעוני 13 08-623-8622
חט'יחדיו חטיבה שמונה 7 08-641-2714
הגנה ההגנה 17 08-623-4657
באר שבע 01 ההגנה 23 08-623-3902
אגוי, באר שבע החלוץ 2
אגוי החלוץ 2
*הבהרה: למעט במקומות בהם מצויין במפורש, המידע המוצג בסקירה זו איננו מכיל מידע מטעם היזם או כל גורם רישמי הקשור בפרויקט. הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן ומידע העסקאות שבה מבוסס על נתוני רשות המיסים. המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בהתאמה שבוצעה בסקירה בין עסקה מדווחת לפרויקט ולדירה שהותאמו לה ולפרטי הדירה. יצויין עוד כי לא הותאמו דירות לכל העסקאות המופיעות בנתוני רשות המיסים. מידע האנטנות לקוח מדיווחי המשרד להגנת הסביבה והמידע המוצג עשוי להיות לא מעודכן או שגוי. למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט בתנאי השימוש. ט.ל.ח מצאתם שגיאה? דווחו לנו!