White City באר שבע

מידע כללי על הפרויקט

שני בניינים בני 10 קומות
יזם: ארזי הנגב
מיקום: באר שבע, הרב טנא
שתפו בפייסבוק

מחפשים דירה? הרשמו לקבלת הצעות רלוונטיות לאזור

בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים עם פרסום ממדלן

עסקאות בפרוייקט ובסביבה*

תאריך כתובת נכס חדרים שטח קומה מחיר מחיר למ"ר דירה
14/08/14 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 150 10 1,430,001 9,533 33
07/05/14 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 140 5 1,187,001 8,479 21
03/03/14 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 80 6 1,095,000 13,688 26
24/02/14 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 110 6 1,045,000 9,500 22
22/12/13 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 145 5 1,100,000 7,586 20
09/10/13 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 115 2 1,075,000 9,348 10
17/03/13 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירת גן 5 135 1 1,400,000 10,370 1
28/02/13 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 140 1 1,060,000 7,571 5
01/02/13 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 6 1,100,000 9,821 24
23/12/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דו משפחתי 4 117 1 945,001 8,077 19
25/11/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 90 1 900,000 10,000 6
10/10/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 110 5 1,050,000 9,545 21
23/09/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 98 5 935,000 9,541 23
13/09/12 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 8 1,200,000 10,084 31
13/09/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 130 6 1,024,001 7,877 24
04/09/12 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 850,000 8,854 11
14/08/12 טנא הרב 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 850,000 8,854 10
23/07/12 טנא שלמה 25, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 6 910,000 8,125 -
21/05/12 טנא שלמה 13, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 146 7 1,500,000 10,274 28
25/03/12 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 6 840,000 8,750 27
05/01/12 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 150 8 1,226,000 8,173 33
26/12/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 118 8 1,040,000 8,814 30
13/12/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 8 1,030,000 8,655 24
06/12/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 5 810,000 8,438 23
01/11/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 800,000 8,333 11
23/08/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 101 9 920,000 9,109 32
06/07/11 טנא הרב 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 0 830,000 7,411 24
05/07/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 102 0 900,000 8,824 32
28/06/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 135 7 1,380,000 10,222 28
20/06/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 5 867,000 7,741 20
18/05/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 8 1,175,000 9,874 31
03/05/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 137 7 1,300,000 9,489 28
03/05/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 5 900,001 8,036 20
03/05/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 95 1 960,000 10,105 2
02/05/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 137 0 1,200,000 8,759 29
28/04/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 2 875,000 7,813 8
24/04/11 טנא שלמה 24, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 765,001 7,969 9
24/04/11 טנא שלמה 24, דירה מפרויקט, שיכון דרום דופלקס 5 152 9 1,580,000 10,395 33
14/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 8 900,000 7,563 31
14/04/11 טנא שלמה 24, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 0 1,020,000 9,107 3
14/04/11 טנא שלמה 24, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 3 730,000 7,604 14
14/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 750,000 7,813 -
11/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 955,000 9,948 2
11/04/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 3 890,000 7,946 12
11/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 700,000 7,292 -
11/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 1 1,040,000 9,286 1
11/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 770,000 8,021 9
10/04/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 10 4 750,000 75,000 -
10/04/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 10 5 740,000 74,000 -
07/04/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 1 6 865,000 865,000 -
06/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 3 820,000 7,321 12
06/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 100 0 780,002 7,800 5
06/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 137 7 1,280,000 9,343 29
06/04/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 6 865,000 7,723 25
05/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 5 770,000 8,021 22
04/04/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 10 1 820,000 82,000 -
04/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 2 875,000 7,813 8
03/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 4 865,000 7,723 17
31/03/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 4 865,000 7,723 17
31/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 125 3 865,000 6,920 -
31/03/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 4 745,000 7,760 19
30/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 4 760,000 7,917 19
28/03/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 4 885,000 7,902 16
28/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 1 789,000 8,219 5
28/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 4 870,000 7,768 16
27/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 112 0 750,000 6,696 -
17/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 750,000 7,813 -
16/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 730,000 7,604 10
16/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 747,002 7,781 -
16/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירת גן 5 107 0 1,035,000 9,673 1
16/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 745,000 7,760 15
09/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 755,000 7,865 6
08/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 0 870,000 7,768 4
08/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 95 0 750,001 7,895 6
08/03/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירת גן 5 1 0 1,035,000 1,035,000 -
07/03/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 2,010 0 750,000 373 -
07/03/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 1 6 750,000 750,000 -
07/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 750,000 7,813 -
02/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 750,000 7,813 -
01/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 95 0 730,000 7,684 18
28/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 113 0 860,000 7,611 -
15/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 113 0 865,000 7,655 -
15/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 760,000 7,917 -
15/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 113 0 865,000 7,655 -
15/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 5 865,000 7,723 21
(*) נתוני עסקה בבדיקה
*שימו לב: העסקאות לפי דיווחי רשות המיסים ועשויים להיות גם מבניינים סמוכים. רוצים להבין יותר מה המחירים אומרים? היכנסו לשאלות ותשובות

מפת סביבת White City באר שבע

  • מגורים
  • כביש, שביל מעבר
  • מסחר ו\או תעשייה
  • מבנה ציבורי
  • פארק\גינה
  • אחר

דירות למכירה בסביבה הוסיפו מודעה חדשה!

פרטים נכס מיקום חדרים מחיר מבוקש מרחק
למכירה דירה אופירה 34 באר שבע 4 1,100,000 ₪ 1,950
למכירה דירה מיכאל אשבל באר שבע 4 990,000 ₪ 1,330
למכירה קוטג' כיכר הגנים באר שבע 6 1,950,000 ₪ 830
למכירה דירה הרב טנא 12 באר שבע 3 880,000 ₪ 120
למכירה דירה הנרי קנדל 10 באר שבע 3.5 לא צויין 1,330
למכירה דירה המוכתר באר שבע 5 1,360,000 ₪ 1,190
למכירה דירה הרב טנא 28 באר שבע 4 1,250,000 ₪ 220
למכירה דירה הנרי קנדל 12 באר שבע 5.5 1,450,000 ₪ 1,340
למכירה דירת גג בזל באר שבע 3 1,000,000 ₪ 1,920
למכירה דירה סוקולוב באר שבע 4 1,225,000 ₪ 1,750
למכירה דו משפחתי י.ל. פרץ באר שבע 5.5 1,850,000 ₪ 940
למכירה דירה משעול סוסיא 8 באר שבע 4 1,100,000 ₪ 1,820
למכירה קוטג' סמילנסקי 54 באר שבע 9 1,900,000 ₪ 580
למכירה דירת גן סוקולוב 8 באר שבע 4 735,000 ₪ 1,900
למכירה דירה סרן דב 7 באר שבע 4.5 1,150,000 ₪ 500
למכירה דירה סרן דב באר שבע 4.5 980,000 ₪ 610
למכירה דירה דוד פרישמן 11 באר שבע 4 1,050,000 ₪ 1,380
למכירה דירה בלפור באר שבע 4.5 680,000 ₪ 1,730
למכירה דירה נרקיס 21 באר שבע 5 1,275,000 ₪ 1,510
למכירה דירה שדרות יוהנה ז'בוטינסקי באר שבע 4 1,000,000 ₪ 1,190
למכירה דירה בזל 2א באר שבע 8 929,000 ₪ 1,910
למכירה דירה שדרות יוהנה ז'בוטינסקי 14 באר שבע 3 850,000 ₪ 1,220
למכירה דו משפחתי הכותל המערבי 49 באר שבע 3 740,000 ₪ 1,880
למכירה דירה הרב טנא 20 באר שבע 3.5 930,000 ₪ 110
למכירה דירה סיני 5 באר שבע 5 840,000 ₪ 1,600
למכירה קוטג' סייפן 21 באר שבע 6 2,250,000 ₪ 430
למכירה קוטג' הרב מישאל דהאן באר שבע 5 1,510,000 ₪ 1,560
למכירה קוטג' חבצלת הנגב באר שבע 11 3,500,000 ₪ 730
למכירה דירה רמב''ם 62 באר שבע 4 1,000,000 ₪ 1,330
למכירה דירה יהודה גור 2 באר שבע 3 810,000 ₪ 1,230
למכירה דירה משה סתיו 12 באר שבע 4 975,000 ₪ 1,960
למכירה קוטג' חבצלת הנגב 1 באר שבע 10 לא צויין 990
למכירה דירה פיירברג באר שבע 4.5 1,025,000 ₪ 1,130
למכירה דירה בית אל 111 באר שבע 4 740,000 ₪ 1,760
למכירה דירה סוקולוב 24 באר שבע 5 1,500,000 ₪ 1,650
למכירה דירה הנרי קנדל 14 באר שבע 4 1,250,000 ₪ 1,350
למכירה דירה חיים נחמן ביאליק 105 באר שבע 4 740,000 ₪ 1,690
למכירה דירה פיארברג 14 באר שבע 4 970,000 ₪ 950
למכירה דירה סוקולוב באר שבע 5 1,550,000 ₪ 1,750
למכירה קוטג' יערה באר שבע 5 1,700,000 ₪ 490
למכירה דירה הרב טנא 00 באר שבע 5 1,350,000 ₪ 270
למכירה דירה הפלמ''ח 79 באר שבע 5 לא צויין 770
למכירה דו משפחתי עדן פרטוש 39 באר שבע 6 1,400,000 ₪ 1,680
למכירה דירה המוכתר באר שבע 5.5 1,500,000 ₪ 1,190
למכירה דירה משעול סוסיא באר שבע 4 1,440,000 ₪ 1,840
למכירה דירה חיים נחמן ביאליק 105 באר שבע 4 740,000 ₪ 1,690
למכירה דירה הרב טנא 24 באר שבע 5 1,330,000 ₪ 190
למכירה דירה שדרות ירושלים באר שבע 3 640,000 ₪ 1,800
למכירה דירה מוריה, באר שבע 4 730,000 ₪ 1,610
למכירה דירה שלמה סקולסקי 14 באר שבע 4 1,200,000 ₪ 1,520
למכירה דירה שלמה סקולסקי 14 באר שבע 4 1,150,000 ₪ 1,520
למכירה קוטג' רמב''ם באר שבע 4 2,500,000 ₪ 1,320
למכירה דירה דוד ניב 28 באר שבע 4 1,100,000 ₪ 1,790
למכירה דירת גג דב רונאל 19 באר שבע 5 1,550,000 ₪ 1,480
למכירה דירת גג דב רונאל 19 באר שבע 5 1,550,000 ₪ 1,480
למכירה דירה הכותל המערבי באר שבע 3 925,000 ₪ 1,790
למכירה דירה אשר ברש 3 באר שבע 3 730,000 ₪ 970
למכירה דירה סוקולוב 26 באר שבע 4 1,280,000 ₪ 1,570
למכירה קוטג' תמר 29 באר שבע 5 2,050,000 ₪ 850
למכירה דירה הרב טנא 20 באר שבע 3.5 930,000 ₪ 110
למכירה דירה הנרי קנדל, באר שבע 5 1,100,000 ₪ 1,330
להשכרה דירה שדרות ירושלים, באר שבע 3 1,800 ₪ 1,800
למכירה דירה מאיר גרוסמן, באר שבע 4 940,000 ₪ 1,870
למכירה דירת גן מקור חיים 2 באר שבע 4 1,550,000 ₪ 1,990
למכירה דירת גן אליעזר שמאלי 4 באר שבע 4 1,350,000 ₪ 1,410
למכירה קוטג' סיגלון 22 באר שבע 5 1,700,000 ₪ 430
למכירה דירה הרב טנא, באר שבע 3 900,000 ₪ 40
למכירה דירה פיארברג 8 באר שבע 4 לא צויין 900
למכירה דירה סיני 8, באר שבע 3 1,150,000 ₪ 1,650
למכירה קוטג' רותם באר שבע 4 1,350,000 ₪ 1,320
למכירה דירת גן הנרי קנדל 22 באר שבע 5 1,200,000 ₪ 1,390
למכירה קוטג' יערה באר שבע 5 1,700,000 ₪ 490
למכירה דירה סוקולוב 26 באר שבע 4 1,370,000 ₪ 1,570
למכירה דירה אופירה 00 באר שבע 4 975,000 ₪ 1,930
למכירה דירה סוקולוב 24 באר שבע 4 1,480,000 ₪ 1,650
למכירה דירה פיארברג 22 באר שבע 4 1,100,000 ₪ 1,080
למכירה דו משפחתי י.ל. פרץ באר שבע 6 1,990,000 ₪ 940
למכירה דירה הכותל המערבי 47 באר שבע 4.5 839,000 ₪ 1,860
למכירה דירת גג הנרי קנדל באר שבע 6 לא צויין 1,330
למכירה דירה הרב טנא, באר שבע 5 1,350,000 ₪ 40
למכירה דו משפחתי עדן פרטוש 39 באר שבע 6 1,430,000 ₪ 1,680
למכירה דירת גן נווה זאב באר שבע 4 1,550,000 ₪ 1,570
למכירה דירה הרב טנא 8 באר שבע 4.5 1,070,000 ₪ 150
למכירה דירה משעול סוסיא באר שבע 4 1,190,000 ₪ 1,840
למכירה דירה שדרות ירושלים 2 באר שבע 4.5 970,000 ₪ 1,410
למכירה דירה בלפור 5 באר שבע 4.5 675,000 ₪ 1,950
למכירה דירה הרב טנא 34 באר שבע 5 1,420,000 ₪ 250
למכירה דירה נחום גוטמן 6 באר שבע 3.5 699,999 ₪ 730
למכירה דירה דרך המשחררים 135 באר שבע 4 750,000 ₪ 1,590
למכירה דירה שלמה סקולסקי 2 באר שבע 4 970,000 ₪ 1,560
למכירה דירה שדרות ירושלים 2 באר שבע 5.5 1,100,000 ₪ 1,410
למכירה דירת גן מאיר גרוסמן 15 באר שבע 4 1,550,000 ₪ 1,940
למכירה דירה הרב טנא 36 באר שבע 5 1,330,000 ₪ 270
למכירה דירה סוקולוב 26 באר שבע 5 1,395,000 ₪ 1,570
למכירה דירה אסף שמחוני 1 באר שבע 4 850,000 ₪ 1,070
למכירה דירת גן הרב טנא 10 באר שבע 5 1,600,000 ₪ 130
למכירה דירת גג הנרי קנדל 12 באר שבע 6 לא צויין 1,340
למכירה דירת גן אליעזר שמאלי 4 באר שבע 4 1,300,000 ₪ 1,410
למכירה דירה אופירה 32 באר שבע 4 1,200,000 ₪ 1,920
להשכרה דירה יצחק בן צבי, באר שבע 4 4,500 ₪ 1,930
למכירה דירה שדרות יוהנה ז'בוטינסקי 42 באר שבע 4.5 לא צויין 1,360
למכירה דירה דוד ניב 30 באר שבע 5 1,280,000 ₪ 1,780
למכירה דירה שדרות ירושלים 57 באר שבע 5.5 לא צויין 1,740
למכירה דירה יהודה גור 3 באר שבע 4 970,000 ₪ 1,280
למכירה קוטג' הפלמ''ח 131 באר שבע 6 1,395,000 ₪ 970
למכירה דירה דרך המשחררים 131 באר שבע 4 830,000 ₪ 1,640
למכירה דירה הרב טנא 8 באר שבע 5 1,250,000 ₪ 150
למכירה דירה אחד העם 9 באר שבע 5 1,280,000 ₪ 1,920
למכירה דירה סוקולוב 26 באר שבע 4 1,420,000 ₪ 1,570
למכירה דירה מיכאל אשבל 2 באר שבע 4 980,000 ₪ 1,340
להשכרה דירה שדרות ירושלים 2, באר שבע 6 4,200 ₪ 1,410
למכירה דירה מאיר גרוסמן 18 באר שבע 4 900,000 ₪ 1,810
למכירה דירה סיני 5 באר שבע 5 850,000 ₪ 1,600
למכירה דירת גן פיירברג 36/2 באר שבע 4 1,230,000 ₪ 1,290
למכירה דירת גג יריחו 35 באר שבע 5.5 1,360,000 ₪ 1,440
למכירה דירה חיים נחמן ביאליק 151 באר שבע 4 790,000 ₪ 1,520
למכירה דירה נחום גוטמן 1 באר שבע 3 640,000 ₪ 680
למכירה דירה הנרי קנדל, באר שבע 5 1,100,000 ₪ 1,330
למכירה קוטג' יאיר אברהם שטרן 15 באר שבע 4 1,400,000 ₪ 1,180
למכירה דירת גג אשר ברש 8 באר שבע 4 לא צויין 1,060
למכירה דירה אליעזר שמאלי 11 באר שבע 3 890,000 ₪ 1,540
למכירה דירה הרב טנא 20 באר שבע 4 990,000 ₪ 110
למכירה דירה הרב טנא 22 באר שבע 4 1,000,000 ₪ 150
למכירה דירה חיים נחמן ביאליק 149 באר שבע 3 680,000 ₪ 1,540
למכירה דירה סיני 18 באר שבע 4 715,000 ₪ 1,690
למכירה דירה יעקב פיכמן 2 באר שבע 4 650,000 ₪ 840
למכירה דירה סרן דב 15 באר שבע 5 1,230,000 ₪ 750
למכירה דירה מאיר גרוסמן 13 באר שבע 5 לא צויין 1,890
למכירה דירה יריחו 35 באר שבע 4 880,000 ₪ 1,440
למכירה דירה סוקולוב 26 באר שבע 4 1,440,000 ₪ 1,570
למכירה דירה ימית 20 באר שבע 3.5 925,000 ₪ 1,890
למכירה פנטהאוז פיארברג 39 באר שבע 6 1,600,000 ₪ 1,440
למכירה דירה שדרות ירושלים, באר שבע 5 998,000 ₪ 1,800
למכירה דירה זאב טיומקין, באר שבע 4 910,000 ₪ 1,980
למכירה דירה זאב טיומקין, באר שבע 4 910,000 ₪ 1,980
למכירה דירה פיארברג, באר שבע 3 לא צויין 1,130
למכירה דירה אליעזר שמאלי, באר שבע 4 1,000,000 ₪ 1,520
למכירה דירה סוקולוב 26, באר שבע 5 לא צויין 1,570

שיכון דרום במספרים לחצו כאן לדירות בשכונה >>

מדד מדלן*: 799,000 ש"ח

מדד למ"ר: 8,800 ש"ח

מספר עסקאות: 37

חדרים דירות חדשות דירות יד שניה
3 - 613,000
4 - 839,000
5 - 1,205,000
*המחירון נועד לתת אינדיקציה על המחיר הטיפוסי שבו נמכרו דירות בסביבה בין 01/05/14 ל-31/10/14. המדד מבוסס על העסקאות המופיעות במערכת מידע נדל"ן של רשות המיסים לאחר שעברו טיוב וניפוי ומעודכן ל-15/12/14.

מדד חברתי כלכלי: 5 מתוך 10

אחוז אקדמאים: 20%

שכר ממוצע: 6,820 ₪

מפלגה מובילה בבחירות: הליכוד ביתנו, 28%

מוצא: אסיה-אפריקה, 38%

תעסוקה: צווארון כחול, 48%

שנת בניה ממוצעת: 1980

נפשות בדירה: 3.1

יתרונות:

  • שכונה שקטה ונעימה קרוב לכל
  • בתי קרקע

חסרונות:

  • אין
  • ישנה
לחצו לחוות דעת המלאות

שתפו בפייסבוק

עסקאות אחרונות בשיכון דרום

תאריך כתובת נכס חדרים שטח קומה מחיר מחיר למ"ר קומות
27/10/14 סרן דב 7 דירה 4 94 11 820,000 8,723 16
19/10/14 מבצע משה 1 דירה 3 68 2 630,000 9,265 3
12/10/14 גוטמן נחום 18 דירה 3 68 1 610,000 8,971 3
02/10/14 מבצע משה 9 דירה 5 138 6 1,085,001 7,862 14
18/09/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 125 4 850,000 6,800 16
16/09/14 דן 5 דירה 4 83 1 800,001 9,639 1
18/08/14 סרן דב 15 דירה 2 51 12 660,000 12,941 14
17/08/14 מבצע אסף 2 דירה 3.5 96 3 630,000 6,563 3
08/08/14 מבצע אסף 1 דירה 3 70 3 575,000 8,214 3
07/08/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 120 1 1,310,000 10,917 1
31/07/14 סרן דב 7 דירה 2 74 12 620,001 8,378 16
22/07/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 124 4 900,000 7,258 16
15/07/14 סרן דב 7 דירה 3.5 115 2 840,000 7,304 15
13/07/14 פיארברג 9 דירה 4 120 5 965,000 8,042 8
09/07/14 הנוקם 12 קוטג' 4 111 1 1,525,000 13,739 1
07/07/14 ראובן 21 דירה 4 56 1 825,000 14,732 1
02/07/14 שדה יצחק 4 דירה 5 150 0 1,237,000 8,247 1
18/06/14 שיכון דרום דירה 4 85 1 745,000 8,765 5
15/06/14 חטיבת הנגב 28 דירה 3 85 3 745,000 8,765 5
15/06/14 חטיבת הנגב 28 דירה 3 85 2 730,000 8,588 5
12/06/14 פיארברג 9 דירה 4 85 1 950,000 11,176 1
05/06/14 מבצע משה 1 דירה 3 77 0 680,000 8,831 2
02/06/14 מבצע אסף 2 דירה 3.5 75 2 660,000 8,800 2
01/06/14 חטיבת הנגב 2 נכס כללי 4 100 1 1,070,000 10,700 1
29/05/14 ההגנה 15 דו משפחתי 3 66 1 735,000 11,136 1
29/05/14 נחום סנה 11 דירה 5 116 4 1,310,000 11,293 4
28/05/14 קיפניס לוין 2 דירה 4 80 3 660,000 8,250 4
27/05/14 חטיבת הנגב 28 דירה 3 84 1 700,000 8,333 5
25/05/14 החלוץ 2 דירה 4 112 2 750,000 6,696 4
23/05/14 סרן דב 15 דירה 5 107 4 1,040,000 9,720 14
20/05/14 נחום )איש גמזו( 1 קוטג' טורי 4 76 1 895,001 11,776 1
20/05/14 מבצע אסף 2 דירה 3 67 2 419,999 6,269 2
16/05/14 מבצע אסף 2 דירה 3 68 3 600,000 8,824 3
30/04/14 הרב טנא שלמה 26, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 120 8 1,500,002 12,500 10
29/04/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 118 12 1,020,001 8,644 16
24/04/14 הרב טנא שלמה 26, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 140 7 1,335,001 9,536 19
03/04/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 125 8 985,000 7,880 14
03/04/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 153 14 1,035,000 6,765 14
02/04/14 נחום סנה 9 דירה 4 114 5 1,060,000 9,298 5
31/03/14 הנוקם 13 דו משפחתי 5 174 1 1,400,000 8,046 1
30/03/14 הרב טנא שלמה 10 דירה 4 120 2 940,000 7,833 9
23/03/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 124 8 925,000 7,460 16
19/03/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירת גן 4 101 1 1,260,000 12,475 9
18/03/14 הגדודים 40 דו משפחתי 3 80 1 1,050,000 13,125 2
18/03/14 הגדודים 40 דו משפחתי 3 70 1 1,050,000 15,000 2
13/03/14 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 157 15 1,250,000 7,962 16
13/03/14 אביגדור המאירי 2 דירה 4 78 7 630,000 8,077 8
12/03/14 פיארברג 9 דירה 4 110 4 800,000 7,273 4
12/03/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 101 4 1,030,000 10,198 9
12/03/14 אביגדור המאירי 2 דירה 3 61 5 575,000 9,426 9
11/03/14 סרן דב 3 דירה 4 103 2 850,000 8,252 14
05/03/14 סרן דב 3 דירה 3 99 2 750,001 7,576 14
04/03/14 סרן דב 11 דירה 4 90 1 880,001 9,778 14
04/03/14 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 9 920,000 9,583 18
25/02/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 126 9 970,000 7,698 16
25/02/14 מבצע משה 10 דירה 4 96 0 641,902 6,686 3
23/02/14 מבצע אסף 2 דירה 3.5 80 3 615,000 7,688 3
17/02/14 חטיבה שמונה 5 דירה 4 78 1 645,000 8,269 8
17/02/14 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 95 12 1,030,000 10,842 16
16/02/14 קיפניס לוין 2 דירה 3.5 80 2 655,000 8,188 3
09/02/14 סרן דב 5 דירה 5 174 14 1,300,000 7,471 14
09/02/14 גוטמן נחום 1 דירה 3.5 80 2 646,000 8,075 2
09/02/14 נחום סנה 9 דירת גן 4 99 0 1,260,000 12,727 5
06/02/14 החלוץ 4 דירה 4 125 1 1,010,000 8,080 4
05/02/14 הרב טנא שלמה 2 דירה 3 97 5 810,000 8,351 9
05/02/14 סרן דב 11 דירה 4 87 12 800,000 9,195 12
04/02/14 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 90 14 1,130,000 12,556 16
02/02/14 מבצע משה 15 דירה 3 71 2 590,000 8,310 4
02/02/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 149 5 1,120,000 7,517 9
29/01/14 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 128 12 920,000 7,188 16
28/01/14 מבצע משה 1 דירה 3 70 1 700,000 10,000 3
24/01/14 נגבה 31 דו משפחתי 2 48 1 450,000 9,375 1
19/01/14 שיכון דרום דירה 4 90 2 745,000 8,278 5
15/01/14 מבצע אסף 1 דירה 3 79 3 630,002 7,975 3
15/01/14 סרן דב 3 דירה 4 93 13 870,000 9,355 14
08/01/14 מנשה 3 דו משפחתי 3 100 1 755,001 7,550 1
07/01/14 סרן דב 3 דירה 4 103 1 880,001 8,544 14
03/01/14 סרן דב 7 דירה 4 82 10 797,801 9,729 15
01/01/14 מבצע אסף 2 דירה 3 68 2 587,000 8,632 3
30/12/13 סמילנסקי 63 דירה 4 150 0 1,500,000 10,000 1
29/12/13 הרב טנא שלמה 2 דירה 3 75 2 850,000 11,333 9
רוצים להבין יותר מה המחירים אומרים? היכנסו לשאלות ותשובות

חינוך בסביבה

בתי ספר בסביבה

שם שכבה פיקוח מדד מדלן שנת בחינה אחרונה אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה אחוז המורות שדווחו על שחיקה אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס
יצחק רגר, באר שבע חט"ב, תיכון ממלכתי 40 2013 18 31 73
יחדיו, באר שבע יסודי ממלכתי 38 2013 22 15 91
מענית, באר שבע יסודי ממלכתי 35 2013 12 6 89
ישיבת באר שבע, באר שבע תיכון חרדי
רימונים, באר שבע יסודי ממלכתי
ת"ת ובי' מרכז באר שב, באר שבע יסודי חרדי
לבתי ספר המסומנים ב-(*) דירוג חלקי מאחר ופרסמו רק חלק מציוני הליב"ה. הדירוג יעודכן עם פרסום התוצאות.

גני ילדים בסביבה

שם הגן כתובת טלפון
רביבים מבצע משה 2 08-642-2150
פליאות ראשונות חטיבת הנגב 52
מוסיקה לי מבצע אסף 11
יערה צבעוני
יערה צבעוני 13 08-623-8622
חט'יחדיו חטיבה שמונה 7 08-641-2714
הגנה ההגנה 17 08-623-4657
באר שבע 01 ההגנה 23 08-623-3902
אגוי, באר שבע החלוץ 2
אגוי החלוץ 2
*הבהרה: למעט במקומות בהם מצויין במפורש, המידע המוצג בסקירה זו איננו מכיל מידע מטעם היזם או כל גורם רישמי הקשור בפרויקט. הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן ומידע העסקאות שבה מבוסס על נתוני רשות המיסים. המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בהתאמה שבוצעה בסקירה בין עסקה מדווחת לפרויקט ולדירה שהותאמו לה ולפרטי הדירה. יצויין עוד כי לא הותאמו דירות לכל העסקאות המופיעות בנתוני רשות המיסים. מידע האנטנות לקוח מדיווחי המשרד להגנת הסביבה והמידע המוצג עשוי להיות לא מעודכן או שגוי. למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט בתנאי השימוש. ט.ל.ח מצאתם שגיאה? דווחו לנו!