White City באר שבע

מידע כללי על הפרויקט

שני בניינים בני 10 קומות
יזם: ארזי הנגב
מיקום: באר שבע, הרב טנא
שתפו בפייסבוק

עסקאות בפרוייקט ובסביבה*

תאריך כתובת נכס חדרים שטח קומה מחיר מחיר למ"ר דירה שנת בניה
14/11/14 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 3 73 1 650,000 8,904 14 1800
14/08/14 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 150 10 1,430,001 9,533 33 2011
07/05/14 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 140 5 1,187,001 8,479 21 2009
03/03/14 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 80 6 1,095,000 13,688 26 1980
24/02/14 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 110 6 1,045,000 9,500 22 2012
22/12/13 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 145 5 1,100,000 7,586 20 2012
09/10/13 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 115 2 1,075,000 9,348 10 2012
17/03/13 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירת גן 5 135 1 1,400,000 10,370 1 2012
28/02/13 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 140 1 1,060,000 7,571 5 2012
01/02/13 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 6 1,100,000 9,821 24 2012
23/12/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דו משפחתי 4 117 1 945,001 8,077 19 2012
25/11/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 90 1 900,000 10,000 6 2011
10/10/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 110 5 1,050,000 9,545 21 2011
23/09/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 98 5 935,000 9,541 23 2012
13/09/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 130 6 1,024,001 7,877 24 2011
13/09/12 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 8 1,200,000 10,084 31 2011
04/09/12 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 850,000 8,854 11 2011
14/08/12 טנא הרב 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 850,000 8,854 10 2012
23/07/12 טנא שלמה 25, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 6 910,000 8,125 - 2011
21/05/12 טנא שלמה 13, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 146 7 1,500,000 10,274 28 1900
25/03/12 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 6 840,000 8,750 27 2011
05/01/12 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 150 8 1,226,000 8,173 33 2011
26/12/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 118 8 1,040,000 8,814 30 2011
13/12/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 8 1,030,000 8,655 24 2011
06/12/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 5 810,000 8,438 23 2011
01/11/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 800,000 8,333 11 2011
23/08/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 101 9 920,000 9,109 32 2011
06/07/11 טנא הרב 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 0 830,000 7,411 24 2011
05/07/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 102 0 900,000 8,824 32 2011
28/06/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 135 7 1,380,000 10,222 28 2011
20/06/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 5 867,000 7,741 20 2011
18/05/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 8 1,175,000 9,874 31 2011
03/05/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 95 1 960,000 10,105 2 2011
03/05/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 137 7 1,300,000 9,489 28 2011
03/05/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 5 900,001 8,036 20 2011
02/05/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 137 0 1,200,000 8,759 29 2011
28/04/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 2 875,000 7,813 8 2011
24/04/11 טנא שלמה 24, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 765,001 7,969 9 2011
24/04/11 טנא שלמה 24, דירה מפרויקט, שיכון דרום דופלקס 5 152 9 1,580,000 10,395 33 2011
14/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 8 900,000 7,563 31 2011
14/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 750,000 7,813 - 2011
14/04/11 טנא שלמה 24, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 3 730,000 7,604 14 2011
14/04/11 טנא שלמה 24, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 0 1,020,000 9,107 3 2011
11/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 1 1,040,000 9,286 1 2011
11/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 955,000 9,948 2 2011
11/04/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 3 890,000 7,946 12 2011
11/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 700,000 7,292 - 2011
11/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 770,000 8,021 9 2011
10/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 10 4 750,000 75,000 - 2011
10/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 10 5 740,000 74,000 - 2011
07/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 1 6 865,000 865,000 - 2011
06/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 137 7 1,280,000 9,343 29 2011
06/04/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 6 865,000 7,723 25 2011
06/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 100 0 780,002 7,800 5 2011
06/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 3 820,000 7,321 12 2011
05/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 5 770,000 8,021 22 2011
04/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 2 875,000 7,813 8 2011
04/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 10 1 820,000 82,000 - 2011
03/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 4 865,000 7,723 17 2011
31/03/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 4 865,000 7,723 17 2011
31/03/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 4 745,000 7,760 19 2011
31/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 125 3 865,000 6,920 - 2011
30/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 4 760,000 7,917 19 2011
28/03/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 4 885,000 7,902 16 2011
28/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 4 870,000 7,768 16 2011
28/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 1 789,000 8,219 5 2011
27/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 112 0 750,000 6,696 - 2011
17/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 750,000 7,813 - 2011
16/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 745,000 7,760 15 2011
16/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירת גן 5 107 0 1,035,000 9,673 1 2011
16/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 747,002 7,781 - 2011
16/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 730,000 7,604 10 2011
09/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 755,000 7,865 6 2011
08/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירת גן 5 1 0 1,035,000 1,035,000 - 2011
08/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 95 0 750,001 7,895 6 2011
08/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 0 870,000 7,768 4 2011
07/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 750,000 7,813 - 2011
07/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 2,010 0 750,000 373 - 2011
07/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 1 6 750,000 750,000 - 2011
02/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 750,000 7,813 - 2011
01/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 95 0 730,000 7,684 18 2011
28/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 113 0 860,000 7,611 - 2011
15/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 760,000 7,917 - 2011
15/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 113 0 865,000 7,655 - 2011
15/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 5 865,000 7,723 21 2011
15/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 113 0 865,000 7,655 - 2011
*העסקאות לפי דיווחי רשות המיסים ועשויים להיות גם מבניינים סמוכים. רוצים להבין יותר מה המחירים אומרים? היכנסו לשאלות ותשובות

מחפשים דירה? הרשמו להצעות באזור

בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים כולל פרסומות

מפת סביבת White City באר שבע

  • מגורים
  • כביש, שביל מעבר
  • מסחר ו\או תעשייה
  • מבנה ציבורי
  • פארק\גינה
  • אחר

שיכון דרום במספרים לחצו כאן לדירות בשכונה >>

מדד מדלן*: 830,000 ש"ח

מדד למ"ר: 8,600 ש"ח

מספר עסקאות: 55

חדרים דירות חדשות דירות יד שניה
3 - 645,000
4 - 933,000
5 - 1,168,000
צמודי קרקע - 845,000
*המחירון נועד לתת אינדיקציה על המחיר הטיפוסי שבו נמכרו דירות בסביבה בין 01/08/14 ל-31/01/15. המדד מבוסס על העסקאות המופיעות במערכת מידע נדל"ן של רשות המיסים לאחר שעברו טיוב וניפוי ומעודכן ל-25/02/15.

מדד חברתי כלכלי: 5 מתוך 10

אחוז אקדמאים: 20%

שכר ממוצע: 6,820 ₪

מפלגה מובילה בבחירות: הליכוד ביתנו, 28%

מוצא: אסיה-אפריקה, 38%

תעסוקה: צווארון כחול, 48%

שנת בניה ממוצעת: 1980

נפשות בדירה: 3.1

*הנתונים מבוססים על עיבוד נתוני הלמ"ס, ועדת הבחירות המרכזית ועוד

יתרונות:

  • בתי קרקע במחיר שפוי
  • שכונה שקטה ונעימה קרוב לכל

חסרונות:

  • ישנה
  • אין
לחצו לחוות דעת המלאות

שתפו בפייסבוק

דירות למכירה בסביבה הוסיפו מודעה חדשה!

פרטים נכס מיקום חדרים מחיר מבוקש מרחק
למכירה דירה שדרות יוהנה ז'בוטינסקי 18 באר שבע 4 1,039,000 ₪ 1,150
למכירה דירה הרב טנא 22 באר שבע 4 1,180,000 ₪ 150
למכירה דירה אברהם מאפו 12 באר שבע 4 1,100,000 ₪ 1,100
למכירה דירה אשר ברש 10 באר שבע 4 1,100,000 ₪ 1,120
למכירה דו משפחתי שיטה 22 באר שבע 4 2,100,000 ₪ 780
למכירה קוטג' האבות 48 באר שבע 2 900,000 ₪ 700
למכירה קוטג' אשלים 12 באר שבע 4 1,600,000 ₪ 970
למכירה דירה שדרות יוהנה ז'בוטינסקי 20 באר שבע 3 870,000 ₪ 1,160
למכירה דירה הרב טנא, באר שבע 4 1,150,000 ₪ 40
למכירה קוטג' סתוונית באר שבע 8 -- 930
למכירה דירה יעקב פיכמן 9 באר שבע 4.5 1,200,000 ₪ 980
למכירה קוטג' שדרות יוהנה ז'בוטינסקי באר שבע 5 1,400,000 ₪ 1,190
למכירה דו משפחתי סתוונית 36, באר שבע 8 2,000,000 ₪ 980
למכירה דירה שדרות יוהנה ז'בוטינסקי 16 באר שבע 3 980,000 ₪ 1,180
למכירה דירה הרב טנא 36 באר שבע 5 1,440,000 ₪ 270
להשכרה דו משפחתי מנשה 1 באר שבע 3 2,800 ₪ 540
למכירה דו משפחתי הגר 12 באר שבע 4 -- 800
למכירה קוטג' מתתיהו 2 באר שבע 5 1,180,000 ₪ 820
למכירה דירה פיירברג 12 באר שבע 3 850,000 ₪ 920
להשכרה דו משפחתי מנשה 1 באר שבע 3 2,900 ₪ 540
להשכרה דירה שדרות יוהנה ז'בוטינסקי 18 באר שבע 4 3,800 ₪ 1,150
להשכרה דירה סרן דב 16 באר שבע 3 2,900 ₪ 610
למכירה קוטג' י.ל. פרץ 8 באר שבע 5 1,900,000 ₪ 950
למכירה דירה אברהם מאפו 13 באר שבע 4 1,050,000 ₪ 1,070
למכירה בית פרטי מיכה 4, באר שבע 6 1,350,000 ₪ 430
להשכרה דירה הרב טנא 10 באר שבע 4.5 3,500 ₪ 130
למכירה דירה הרב טנא באר שבע 3 890,000 ₪ 40
למכירה דירה סרן דב באר שבע 4 960,000 ₪ 610
למכירה דירה סרן דב 31 באר שבע 4 970,000 ₪ 740
למכירה דירה אשר ברש 3 באר שבע 3 730,000 ₪ 970
למכירה דירה אביגדור המאירי 19 באר שבע 4 980,000 ₪ 1,140
למכירה דירה יערה 4 באר שבע 5 1,900,000 ₪ 580
למכירה דירה אביגדור המאירי 19 באר שבע 3.5 850,000 ₪ 1,140
למכירה קוטג' כיכר הגנים באר שבע 6 1,950,000 ₪ 830
למכירה דירה הרב טנא 12 באר שבע 3 880,000 ₪ 120
למכירה דירה המוכתר באר שבע 5 1,360,000 ₪ 1,190
למכירה דירה הרב טנא 28 באר שבע 4 1,250,000 ₪ 220
למכירה דו משפחתי י.ל. פרץ באר שבע 5.5 1,850,000 ₪ 940
למכירה קוטג' סמילנסקי 54 באר שבע 9 1,900,000 ₪ 580
למכירה דירה סרן דב 7 באר שבע 4.5 1,150,000 ₪ 500
למכירה דירה סרן דב באר שבע 4.5 980,000 ₪ 610
למכירה דירה שדרות יוהנה ז'בוטינסקי באר שבע 4 1,000,000 ₪ 1,190
למכירה דירה הרב טנא 20 באר שבע 3.5 930,000 ₪ 110
למכירה קוטג' סייפן 21 באר שבע 6 2,250,000 ₪ 430
למכירה קוטג' חבצלת הנגב באר שבע 11 3,500,000 ₪ 730
למכירה קוטג' חבצלת הנגב 1 באר שבע 10 -- 990
למכירה דירה פיירברג באר שבע 4.5 1,025,000 ₪ 1,130
למכירה דירה פיארברג 14 באר שבע 4 970,000 ₪ 950
למכירה קוטג' יערה באר שבע 5 1,700,000 ₪ 490
למכירה דירה הרב טנא 00 באר שבע 5 1,350,000 ₪ 270
למכירה דירה הפלמ''ח 79 באר שבע 5 -- 770
למכירה דירה המוכתר באר שבע 5.5 1,500,000 ₪ 1,190
למכירה דירה הרב טנא 24 באר שבע 5 1,330,000 ₪ 190
למכירה דירה אשר ברש 3 באר שבע 3 730,000 ₪ 970
למכירה קוטג' תמר 29 באר שבע 5 2,050,000 ₪ 850
למכירה דירה הרב טנא 20 באר שבע 3.5 930,000 ₪ 110
למכירה דירה הרב טנא, באר שבע 3 900,000 ₪ 40
למכירה דירה פיארברג 8 באר שבע 4 -- 900
למכירה קוטג' יערה באר שבע 5 1,700,000 ₪ 490
למכירה דירה פיארברג 22 באר שבע 4 1,100,000 ₪ 1,080
למכירה דו משפחתי י.ל. פרץ באר שבע 6 1,990,000 ₪ 940
למכירה דירה הרב טנא, באר שבע 5 1,350,000 ₪ 40
למכירה דירה הרב טנא 8 באר שבע 4.5 1,070,000 ₪ 150
למכירה דירה הרב טנא 34 באר שבע 5 1,420,000 ₪ 250
למכירה דירה נחום גוטמן 6 באר שבע 3.5 699,999 ₪ 730
למכירה דירה אורן 164 באר שבע 4 650,000 ₪ 380
למכירה דירה הרב טנא 36 באר שבע 5 1,330,000 ₪ 270
למכירה דירה אסף שמחוני 1 באר שבע 4 850,000 ₪ 1,070
למכירה דירת גן הרב טנא 10 באר שבע 5 1,600,000 ₪ 130
למכירה קוטג' הפלמ''ח 131 באר שבע 6 1,395,000 ₪ 970
למכירה דירה הרב טנא 8 באר שבע 5 1,250,000 ₪ 150
למכירה דירה נחום גוטמן 1 באר שבע 3 640,000 ₪ 680

עסקאות אחרונות בשיכון דרום

תאריך כתובת נכס חדרים שטח קומה מחיר מחיר למ"ר קומות שנת בניה
08/02/15 סרן דב 11 דירה 3 97 13 849,000 8,753 14 1980
31/01/15 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 162 12 1,350,000 8,333 14 2007
18/01/15 שד'' אימבר 20 דירה 5 156 10 1,180,000 7,564 16 2009
16/01/15 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 146 12 1,290,000 8,836 15 2013
15/01/15 שד'' אימבר 20 דירה 4 125 12 1,015,000 8,120 16 2006
11/01/15 סרן דב 5 דירה 4 90 6 930,000 10,333 14 1998
06/01/15 סרן דב 3 דירה 4 93 9 955,002 10,269 14 1999
06/01/15 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 3 100 14 868,001 8,680 14 2008
04/01/15 סרן דב 5 דירה 4 90 12 980,000 10,889 14 2000
01/01/15 נחום )איש גמזו( 1 דו משפחתי 3 94 1 930,000 9,894 1 1900
30/12/14 מבצע אסף 18 דירה 4 120 3 740,000 6,167 5 1993
30/12/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 109 1 1,280,000 11,743 8 2011
25/12/14 סרן דב 5 דירה 3 63 7 770,000 12,222 16 2001
25/12/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 3 87 10 880,000 10,115 14 2005
25/12/14 הרב טנא שלמה 2 דירה 4 107 3 890,000 8,318 10 2003
23/12/14 קיפניס לוין 2 דירה 3 70 1 755,000 10,786 3 1993
16/12/14 שיכון דרום דירה 4 117 15 890,000 7,607 16 2005
15/12/14 קיפניס לוין 14 דירה 3 72 2 576,998 8,014 3 1990
04/12/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 120 4 1,115,000 9,292 9 2010
02/12/14 מבצע אסף 18 דירה 3 90 3 620,001 6,889 5 1990
01/12/14 גוטמן נחום 15 דירה 3 68 1 740,000 10,882 3 1991
28/11/14 סרן דב 5 דירה 4 100 6 845,002 8,450 15 2002
27/11/14 שד'' אימבר 20 דירה 3.5 114 10 860,000 7,544 16 2005
26/11/14 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 13 1,240,001 10,420 16 2010
25/11/14 מבצע אסף 18 דירה 3 71 2 600,000 8,451 5 1990
19/11/14 צפניה 2 דו משפחתי 2 40 0 660,002 16,500 1 1950
10/11/14 טנא שלמה 6 דירה 3 98 1 815,000 8,316 10 2003
06/11/14 טנא שלמה 36 דירה 5 123 5 1,000,000 8,130 9 2012
30/10/14 דן 11 דו משפחתי 4 130 0 1,168,000 8,985 1 1970
29/10/14 מבצע אסף 1 דירה 3 79 3 585,001 7,405 3 1995
28/10/14 סרן דב 3 דירה 4 136 4 928,001 6,824 14 2000
28/10/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 120 6 912,000 7,600 17 2007
27/10/14 סרן דב 7 דירה 4 94 11 820,000 8,723 16 1998
23/10/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 131 8 1,050,000 8,015 9 2011
23/10/14 גוטמן נחום 10 דירה 3.5 80 2 675,000 8,438 3 1992
19/10/14 מבצע משה 1 דירה 3 68 2 630,000 9,265 3 1993
12/10/14 גוטמן נחום 18 דירה 3 68 1 610,000 8,971 3 1992
02/10/14 נגבה 27 דירה 3 84 1 440,000 5,238 1 1800
02/10/14 מבצע משה 9 דירה 5 138 6 1,085,001 7,862 14 2004
02/10/14 מבצע משה 15 דירה 3 75 3 660,001 8,800 4 1992
19/09/14 גוטמן נחום 1 דירה 3 67 1 600,000 8,955 3 1994
18/09/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 125 4 850,000 6,800 16 2006
17/09/14 החלוץ 2 דירה 3 84 2 550,000 6,548 3 1969
16/09/14 דן 5 דירה 4 83 1 800,001 9,639 1 1800
09/09/14 יחזקאל 3 דירה 5 144 1 800,000 5,556 1 1800
07/09/14 גד 4 דו משפחתי 4 105 0 900,000 8,571 1 1950
04/09/14 מתתיהו 2 קוטג' 3 99 1 800,000 8,081 1 1960
03/09/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 112 4 980,002 8,750 9 2000
28/08/14 חגי 12 דו משפחתי 4 91 1 749,999 8,242 1 1970
18/08/14 סרן דב 15 דירה 2 51 12 660,000 12,941 14 1997
17/08/14 מבצע אסף 2 דירה 3.5 96 3 630,000 6,563 3 1980
08/08/14 מבצע אסף 1 דירה 3 70 3 575,000 8,214 3 1995
07/08/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 120 1 1,310,000 10,917 1 1900
31/07/14 סרן דב 7 דירה 2 74 12 620,001 8,378 16 1998
22/07/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 124 4 900,000 7,258 16 2006
15/07/14 סרן דב 7 דירה 3.5 115 2 840,000 7,304 15 2000
09/07/14 הנוקם 12 קוטג' 4 111 1 1,525,000 13,739 1 1973
07/07/14 ראובן 21 דירה 4 56 1 825,000 14,732 1 1800
02/07/14 שדה יצחק 4 דירה 5 150 0 1,237,000 8,247 1 1800
18/06/14 שיכון דרום דירה 4 85 1 745,000 8,765 5 2010
15/06/14 חטיבת הנגב 28 דירה 3 85 3 745,000 8,765 5 2015
15/06/14 חטיבת הנגב 28 דירה 3 85 2 730,000 8,588 5 2015
05/06/14 מבצע משה 1 דירה 3 77 0 680,000 8,831 2 1995
02/06/14 מבצע אסף 2 דירה 3.5 75 2 660,000 8,800 2 1990
01/06/14 חטיבת הנגב 2 קוטג' 4 100 1 1,070,000 10,700 1 1970
29/05/14 ההגנה 15 דו משפחתי 3 66 1 735,000 11,136 1 1900
29/05/14 נחום סנה 11 דירה 5 116 4 1,310,000 11,293 4 1980
28/05/14 קיפניס לוין 2 דירה 4 80 3 660,000 8,250 4 1990
27/05/14 חטיבת הנגב 28 דירה 3 84 1 700,000 8,333 5 2011
25/05/14 החלוץ 2 דירה 4 112 2 750,000 6,696 4 1970
23/05/14 סרן דב 15 דירה 5 107 4 1,040,000 9,720 14 2000
22/05/14 גוטמן נחום 1 דירה 3 83 1 660,000 7,952 3 1800
20/05/14 נחום )איש גמזו( 1 קוטג' טורי 4 76 1 895,001 11,776 1 1976
20/05/14 מבצע אסף 2 דירה 3 67 2 419,999 6,269 2 1994
16/05/14 מבצע אסף 2 דירה 3 68 3 600,000 8,824 3 1999
30/04/14 הרב טנא שלמה 26, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 120 8 1,500,002 12,500 10 1800
29/04/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 118 12 1,020,001 8,644 16 1990
24/04/14 הרב טנא שלמה 26, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 140 7 1,335,001 9,536 19 2013
03/04/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 125 8 985,000 7,880 14 2004
03/04/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 153 14 1,035,000 6,765 14 2008
02/04/14 נחום סנה 9 דירה 4 114 5 1,060,000 9,298 5 2011
רוצים להבין יותר מה המחירים אומרים? היכנסו לשאלות ותשובות

בתי ספר בסביבה

שם שכבה פיקוח מדד מדלן שנת בחינה אחרונה אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה אחוז המורות שדווחו על שחיקה אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס
יצחק רגר, באר שבע חט"ב, תיכון ממלכתי 40 2013 18 31 73
יחדיו, באר שבע יסודי ממלכתי 38 2013 22 15 91
מענית, באר שבע יסודי ממלכתי 35 2013 12 6 89
ישיבת באר שבע, באר שבע תיכון חרדי
רימונים, באר שבע יסודי ממלכתי
ת"ת ובי' מרכז באר שב, באר שבע יסודי חרדי
לבתי ספר המסומנים ב-(*) דירוג חלקי מאחר ופרסמו רק חלק מציוני הליב"ה. הדירוג יעודכן עם פרסום התוצאות.

גני ילדים בסביבה

שם הגן כתובת טלפון
רביבים מבצע משה 2 08-642-2150
פליאות ראשונות חטיבת הנגב 52
מוסיקה לי מבצע אסף 11
יערה צבעוני
יערה צבעוני 13 08-623-8622
חט'יחדיו חטיבה שמונה 7 08-641-2714
הגנה ההגנה 17 08-623-4657
באר שבע 01 ההגנה 23 08-623-3902
אגוי, באר שבע החלוץ 2
אגוי החלוץ 2
*הבהרה: למעט במקומות בהם מצויין במפורש, המידע המוצג בסקירה זו איננו מכיל מידע מטעם היזם או כל גורם רישמי הקשור בפרויקט. הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן ומידע העסקאות שבה מבוסס על נתוני רשות המיסים. המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בהתאמה שבוצעה בסקירה בין עסקה מדווחת לפרויקט ולדירה שהותאמו לה ולפרטי הדירה. יצויין עוד כי לא הותאמו דירות לכל העסקאות המופיעות בנתוני רשות המיסים. מידע האנטנות לקוח מדיווחי המשרד להגנת הסביבה והמידע המוצג עשוי להיות לא מעודכן או שגוי. למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט בתנאי השימוש. ט.ל.ח מצאתם שגיאה? דווחו לנו!