White City באר שבע

מידע: שני בניינים בני 10 קומות
יזם: ארזי הנגב
מיקום: באר שבע, הרב טנא
הולכים למשרד המכירות? אל תשכחו להדפיס את הדף המידע שלפניכם. לחצו כאן להדפסה!

עסקאות שנרשמו ברשות המיסים על חלקות בסביבה

תאריך כתובת נכס חדרים שטח קומה מחיר מחיר למ"ר דירה
03/03/14 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 80 6 1,095,000 13,688 26
24/02/14 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 110 6 1,045,000 9,500 22
22/12/13 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 145 5 1,100,000 7,586 20
09/10/13 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 115 2 1,075,000 9,348 10
17/03/13 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירת גן 5 135 1 1,400,000 10,370 1
28/02/13 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 140 1 1,060,000 7,571 5
01/02/13 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 6 1,100,000 9,821 24
23/12/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דו משפחתי 4 117 1 945,001 8,077 19
25/11/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 90 1 900,000 10,000 6
10/10/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 110 5 1,050,000 9,545 21
23/09/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 98 5 935,000 9,541 23
13/09/12 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 8 1,200,000 10,084 31
13/09/12 טנא שלמה 5, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 130 6 1,024,001 7,877 24
04/09/12 טנא שלמה 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 850,000 8,854 11
14/08/12 טנא הרב 7, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 850,000 8,854 10
23/07/12 טנא שלמה 25, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 6 910,000 8,125 -
21/05/12 טנא שלמה 13, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 146 7 1,500,000 10,274 28
25/03/12 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 6 840,000 8,750 27
05/01/12 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 150 8 1,226,000 8,173 33
26/12/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 118 8 1,040,000 8,814 30
13/12/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 8 1,030,000 8,655 24
06/12/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 5 810,000 8,438 23
01/11/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 800,000 8,333 11
23/08/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 101 9 920,000 9,109 32
06/07/11 טנא הרב 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 0 830,000 7,411 24
05/07/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 102 0 900,000 8,824 32
28/06/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 135 7 1,380,000 10,222 28
20/06/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 5 867,000 7,741 20
18/05/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 8 1,175,000 9,874 31
03/05/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 95 1 960,000 10,105 2
03/05/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 5 900,001 8,036 20
03/05/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 137 7 1,300,000 9,489 28
02/05/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 137 0 1,200,000 8,759 29
28/04/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 2 875,000 7,813 8
24/04/11 טנא שלמה 24, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 765,001 7,969 9
24/04/11 טנא שלמה 24, דירה מפרויקט, שיכון דרום דופלקס 5 152 9 1,580,000 10,395 33
14/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 750,000 7,813 -
14/04/11 טנא שלמה 24, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 3 730,000 7,604 14
14/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 119 8 900,000 7,563 31
14/04/11 טנא שלמה 24, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 0 1,020,000 9,107 3
11/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 700,000 7,292 -
11/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 1 1,040,000 9,286 1
11/04/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 3 890,000 7,946 12
11/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 955,000 9,948 2
11/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 770,000 8,021 9
10/04/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 10 4 750,000 75,000 -
10/04/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 10 5 740,000 74,000 -
07/04/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 1 6 865,000 865,000 -
06/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 3 820,000 7,321 12
06/04/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 6 865,000 7,723 25
06/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 6 137 7 1,280,000 9,343 29
06/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 100 0 780,002 7,800 5
05/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 5 770,000 8,021 22
04/04/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 10 1 820,000 82,000 -
04/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 2 875,000 7,813 8
03/04/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 4 865,000 7,723 17
31/03/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 4 865,000 7,723 17
31/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 125 3 865,000 6,920 -
31/03/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 4 745,000 7,760 19
30/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 4 760,000 7,917 19
28/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 1 789,000 8,219 5
28/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 4 870,000 7,768 16
28/03/11 טנא שלמה 1, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 4 885,000 7,902 16
27/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 112 0 750,000 6,696 -
17/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 750,000 7,813 -
16/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 2 730,000 7,604 10
16/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירת גן 5 107 0 1,035,000 9,673 1
16/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 745,000 7,760 15
16/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 747,002 7,781 -
09/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 755,000 7,865 6
08/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 0 870,000 7,768 4
08/03/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירת גן 5 1 0 1,035,000 1,035,000 -
08/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 95 0 750,001 7,895 6
07/03/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 2,010 0 750,000 373 -
07/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 750,000 7,813 -
07/03/11* דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 1 6 750,000 750,000 -
02/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 750,000 7,813 -
01/03/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 95 0 730,000 7,684 18
28/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 113 0 860,000 7,611 -
15/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 112 5 865,000 7,723 21
15/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 113 0 865,000 7,655 -
15/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 113 0 865,000 7,655 -
15/02/11 דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 0 760,000 7,917 -
(*) נתוני עסקה בבדיקה

רוצים להבין יותר מה המחירים אומרים? היכנסו לשאלות ותשובות
שימו לב: העסקאות עשויות להיות גם מבניינים סמוכים

שיכון דרום במספרים

מחירי דירות

מדד מדלן: 836,000 ש"ח

מדד למ"ר: 8,800 ש"ח

מספר עסקאות: 60

חדרים מדד מדלן מכירות
כללי 1,157,000 7
חדרים מדד מדלן מכירות
3 677,000 18
3.5 635,000 6
4 926,000 20
5 1,208,000 6
כללי 797,000 53

לחצו כאן לדירות בשכונה

מדדים חברתיים

מדד חברתי כלכלי: 5 מתוך 10

אחוז אקדמאים: 19.9%

שכר ממוצע: 6,820 ₪

מפלגה מובילה בבחירות: הליכוד ביתנו, 34.5%

מוצא: אסיה-אפריקה, 38.5%

תעסוקה: צווארון כחול, 48%

שנת בניה ממוצעת: 1980

נפשות בדירה: 3.1

חוות דעת על השכונה

יתרונות:

  • בתי קרקע

חסרונות:

  • ישנה
מדד מדלן נועד לתת אינדיקציה על המחיר הטיפוסי שבו נמכרו דירות בסביבה בין 01/12/13 ל-31/05/14. המדד מבוסס על העסקאות המופיעות במערכת מידע נדל"ן של רשות המיסים לאחר שעברו טיוב וניפוי ומעודכן ל-20/07/14.

מפת סביבת White City באר שבע

  • מגורים
  • כביש, שביל מעבר
  • מסחר ו\או תעשייה
  • מבנה ציבורי
  • פארק\גינה
  • אחר

עסקאות אחרונות בשיכון דרום

תאריך כתובת נכס חדרים שטח קומה מחיר מחיר למ"ר קומות שנת בניה
15/06/14 חטיבת הנגב 28 דירה 3 85 3 745,000 8,765 5 2015
15/06/14 חטיבת הנגב 28 דירה 3 85 2 730,000 8,588 5 2015
12/06/14 פיארברג 9 דירה 4 85 1 950,000 11,176 1 2005
29/05/14 ההגנה 15 דו משפחתי 3 66 1 735,000 11,136 1 1900
29/05/14 נחום סנה 11 דירה 5 116 4 1,310,000 11,293 4 1980
23/05/14 סרן דב 15 דירה 5 107 4 1,040,000 9,720 14 2000
20/05/14 מבצע אסף 2 דירה 3 67 2 419,999 6,269 2 1994
16/05/14 מבצע אסף 2 דירה 3 68 3 600,000 8,824 3 1999
30/04/14 הרב טנא שלמה 26, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 120 8 1,500,002 12,500 10 1800
29/04/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 118 12 1,020,001 8,644 16 1990
24/04/14 הרב טנא שלמה 26, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 140 7 1,335,001 9,536 19 2013
03/04/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 125 8 985,000 7,880 14 2004
03/04/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 153 14 1,035,000 6,765 14 2008
02/04/14 נחום סנה 9 דירה 4 114 5 1,060,000 9,298 5 2011
19/03/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירת גן 4 101 1 1,260,000 12,475 9 2011
18/03/14 הגדודים 40 דו משפחתי 3 80 1 1,050,000 13,125 2 1950
13/03/14 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 157 15 1,250,000 7,962 16 2012
12/03/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 101 4 1,030,000 10,198 9 2010
12/03/14 אביגדור המאירי 2 דירה 3 61 5 575,000 9,426 9 1993
05/03/14 סרן דב 3 דירה 3 99 2 750,001 7,576 14 1997
04/03/14 סרן דב 11 דירה 4 90 1 880,001 9,778 14 1980
04/03/14 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 96 9 920,000 9,583 18 2010
25/02/14 מבצע משה 10 דירה 4 96 0 641,902 6,686 3 1995
25/02/14 שד'' אימבר 20 דירה 4 126 9 970,000 7,698 16 2005
23/02/14 מבצע אסף 2 דירה 3.5 80 3 615,000 7,688 3 1993
21/02/14 דן 5 קוטג' 4 298 1 930,000 3,121 2 1900
17/02/14 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 95 12 1,030,000 10,842 16 2010
16/02/14 קיפניס לוין 2 דירה 3.5 80 2 655,000 8,188 3 1994
09/02/14 גוטמן נחום 1 דירה 3.5 80 2 646,000 8,075 2 1992
09/02/14 סרן דב 5 דירה 5 174 14 1,300,000 7,471 14 2000
09/02/14 נחום סנה 9 דירת גן 4 99 0 1,260,000 12,727 5 2012
05/02/14 הרב טנא שלמה 2 דירה 3 97 5 810,000 8,351 9 2003
05/02/14 סרן דב 11 דירה 4 87 12 800,000 9,195 12 2001
04/02/14 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 90 14 1,130,000 12,556 16 2012
02/02/14 מבצע משה 15 דירה 3 71 2 590,000 8,310 4 1993
02/02/14 הרב שלמה טנא 12, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 149 5 1,120,000 7,517 9 1900
29/01/14 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 128 12 920,000 7,188 16 2012
28/01/14 מבצע משה 1 דירה 3 70 1 700,000 10,000 3 1900
24/01/14 נגבה 31 דו משפחתי 2 48 1 450,000 9,375 1 1960
19/01/14 שיכון דרום דירה 4 90 2 745,000 8,278 5 2000
15/01/14 סרן דב 3 דירה 4 93 13 870,000 9,355 14 2000
15/01/14 מבצע אסף 1 דירה 3 79 3 630,002 7,975 3 1995
08/01/14 מנשה 3 דו משפחתי 3 100 1 755,001 7,550 1 1970
07/01/14 סרן דב 3 דירה 4 103 1 880,001 8,544 14 2000
03/01/14 סרן דב 7 דירה 4 82 10 797,801 9,729 15 1900
01/01/14 מבצע אסף 2 דירה 3 68 2 587,000 8,632 3 1994
31/12/13 סמטת הגדם 13 דו משפחתי 2 38 1 720,000 18,947 1 1980
31/12/13 סמטת הגדם 13 דו משפחתי 2 38 1 720,000 18,947 1 1980
29/12/13 הרב טנא שלמה 2 דירה 3 75 2 850,000 11,333 9 2003
29/12/13 שיכון דרום דירה 3 97 7 808,000 8,330 9 1993
28/12/13 אהוד בן גרא 1 דירה 4 115 3 680,000 5,913 7 1990
26/12/13 מבצע משה 10 דירה 3 68 2 573,000 8,426 2 1994
22/12/13 חטיבה שמונה 5 דירה 3 61 0 590,000 9,672 8 1980
18/12/13 גוטמן נחום 18 דירה 3.5 80 2 505,000 6,313 3 1996
16/12/13 מבצע אסף 2 דירה 3 82 1 710,000 8,659 3 1900
16/12/13 מבצע אסף 2 דירה 3 71 1 710,000 10,000 3 1900
13/12/13 טנא שלמה 32 דירה 5 127 1 1,100,002 8,661 5 2009
09/12/13 סרן דב 7 דירה 3.5 111 12 770,001 6,937 13 1992
08/12/13 גוטמן נחום 10 דירה 3.5 80 1 625,000 7,813 2 1900
08/12/13 מבצע אסף 18 דירה 4 88 5 690,000 7,841 5 1990
29/11/13 מבצע משה 11 דירה 3 67 2 549,000 8,194 8 1993
28/11/13 הנוקם 6 דירה 4 92 2 785,000 8,533 7 1996
27/11/13 גוטמן נחום 11 דירה 3 67 8 625,000 9,328 8 1998
27/11/13 טנא שלמה 2 דירה 3 97 5 800,000 8,247 9 2003
27/11/13 מבצע אסף 18 דירה 4 88 4 620,000 7,045 5 1980
26/11/13 הרב טנא שלמה 10 דירה 4.5 98 5 995,000 10,153 9 2003
24/11/13 סרן דב 7 דירה 4 80 2 755,000 9,438 15 1995
24/11/13 סרן דב 3 דירה 4 103 7 890,000 8,641 14 1999
21/11/13 טנא שלמה 32 דירה 5 147 8 1,300,001 8,844 9 2010
19/11/13 שיכון דרום דו משפחתי 4 120 1 1,370,000 11,417 1 1900
18/11/13 סרן דב 5 דירה 3 69 9 750,000 10,870 14 1999
15/11/13 סרן דב 15 דירה 2 51 11 660,000 12,941 14 2000
13/11/13 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 4 110 3 985,001 8,955 16 2010
13/11/13 סרן דב 5 דירה 4 90 4 825,000 9,167 14 2000
12/11/13 מבצע משה 9 דירה 4 85 4 680,000 8,000 8 1993
06/11/13 סרן דב 11 דירה 4 122 2 870,000 7,131 14 2000
05/11/13 שיכון דרום דירה 4 108 9 1,050,000 9,722 9 2010
04/11/13 מבצע משה 15 דירה 3 71 3 665,000 9,366 4 1900
28/10/13 חטיבה שמונה 5 דירה 4 102 2 610,000 5,980 8 1985
24/10/13 מבצע משה 15 דירה 3 97 1 628,000 6,474 4 1999
24/10/13 שד'' אימבר 20, דירה מפרויקט, שיכון דרום דירה 5 150 6 900,000 6,000 16 2011
רוצים להבין יותר מה המחירים אומרים? היכנסו לשאלות ותשובות

חינוך בסביבה

בתי ספר בסביבה

שם שכבה פיקוח מדד מדלן שנת בחינה אחרונה אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה אחוז המורות שדווחו על שחיקה אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס
יחדיו, באר שבע יסודי ממלכתי 38 2013 22 15 91
מענית, באר שבע יסודי ממלכתי 35 2013 12 6 89
רימונים, באר שבע יסודי ממלכתי
ת"ת ובי' מרכז באר שב, באר שבע יסודי חרדי
לבתי ספר המסומנים ב-(*) דירוג חלקי מאחר ופרסמו רק חלק מציוני הליב"ה. הדירוג יעודכן עם פרסום התוצאות.

גני ילדים בסביבה

שם הגן כתובת טלפון
רביבים מבצע משה 2 08-642-2150
פליאות ראשונות חטיבת הנגב 52
מוסיקה לי מבצע אסף 11
יערה צבעוני
יערה צבעוני 13 08-623-8622
חט'יחדיו חטיבה שמונה 7 08-641-2714
הגנה ההגנה 17 08-623-4657
באר שבע 01 ההגנה 23 08-623-3902
אגוי, באר שבע החלוץ 2
אגוי החלוץ 2
*הבהרה: למעט במקומות בהם מצויין במפורש, המידע המוצג בסקירה זו איננו מכיל מידע מטעם היזם או כל גורם רישמי הקשור בפרויקט. הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן ומידע העסקאות שבה מבוסס על נתוני רשות המיסים. המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בהתאמה שבוצעה בסקירה בין עסקה מדווחת לפרויקט ולדירה שהותאמו לה ולפרטי הדירה. יצויין עוד כי לא הותאמו דירות לכל העסקאות המופיעות בנתוני רשות המיסים. מידע האנטנות לקוח מדיווחי המשרד להגנת הסביבה והמידע המוצג עשוי להיות לא מעודכן או שגוי. למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט בתנאי השימוש. ט.ל.ח מצאתם שגיאה? דווחו לנו!

חדש! רוצים למכור דירה?

פרסמו מודעה בקלות ובחינם באתר המידע לרוכשי הדירות

מחפשים דירה באזור? תנו למדלן לעזור!