PxPixel
הרשמה/התחברות
נקודות עיקריות
תמחור ועסקאות
שכונות

איתמר

תמחור ועסקאות

עסקאות באיתמר (59)
סנן לפי:
כתובת
ת. עסקה
מחיר ב₪
שטח
₪ למ"ר
חד'
קומה
נבנה
תיווך
6/13/2019
650 א׳ ₪
124
₪5,241
5
ק
1990
5/30/2019
720 א׳ ₪
187
₪3,850
8
ק
1995
2/4/2019
750 א׳ ₪
127
₪5,905
5
ק
1999
11/18/2018
840 א׳ ₪
176
₪4,772
6
ק
1991
11/5/2018
480 א׳ ₪
71
₪6,760
3
ק
1988
12/31/2017
432.5 א׳ ₪
75
₪5,766
3
ק
2002
4/20/2017
280.24 א׳ ₪
70
₪4,003
3
1
2016
7/26/2016
350 א׳ ₪
75
₪4,666
3
ק
1990

השכלה

25

מדד בתי הספר בשכונה

55

מדד בתי הספר בארץ

השוואת בתי הספר באזור לפי מדד מדלן

שם ביה"ס
מדד מדלן
שכבה
פיקוח
שנת בחינת אחרונה
אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה
אחוז המורות שדווחו על שחיקה
ישיבה לצעירים חיצים, איתמר
תיכון
ממלכתי דתי
2015
%21
%18
איתמר
25
יסודי
חרדי
2015
-
-

השכנים

דרוגי השכנים

נקיון ותחזוקה
תחושת קהילה
גני ילדים
חניה
גינות ופארקים
בילוי ופנאי
תחבורה ציבורית
ביטחון אישי
בתי ספר
קניות וסידורים
תחבורה ברכב
נוחות להולכי רגל
מתאים לדתים

מדדים חברתיים באזור

מדד חברתי כלכלי מתוך 10

פרויקטים חדשים בסביבה

דף הבית
איתמר
מידע חשוב
מדלן 2020