בלוג מדלן » מדריכים » מהי רשות הפיתוח של מינהל מקרקעי ישראל, מה תפקידה ואיך היא משפיעה על מחירי הדיור?

מהי רשות הפיתוח של מינהל מקרקעי ישראל, מה תפקידה ואיך היא משפיעה על מחירי הדיור?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
10/01/2021
תמונת על של קרקע מיושבת - מדלן

רשות הפיתוח של מינהל מקרקעי ישראל, מוכרת גם בשם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) היא הגוף הכי חשוב במדינה בכל הנוגע לשיווק קרקעות. בתור הבעלים של החלק הכי גדול מהקרקע במדינה, יש לרשות כוח עצום – היא זו שמשחררת או עוצרת שיווק קרקעות ומחליטה על מחירן, ובכך בעצם מווסתת את השוק ומשפיעה על מחירי הדיור. מומחי מדלן הכינו מדריך קצר בנושא.

מהי רשות מקרקעי ישראל?

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) היא הגוף המנהל של קרקעות הלאום, שהן כ-93% מכלל הקרקעות במדינה. בין היתר חולשת הרשות על אדמות הקרן הקיימת לישראל (קק"ל) ורשות הפיתוח. הרשות הוקמה ב-1961 כ"מינהל מקרקעי ישראל", אך פורקה והוקמה מחדש בשמה הנוכחי ב-2013 כחלק מרפורמה במקרקעי ישראל.

הרשות מבצעת את מדיניות המקרקעין שקובעת מועצת מקרקעי ישראל, שבראשה עומד שר השיכון, ושמורכבת ממנכ"לים של משרדי ממשלה ומנציגי קק"ל. 

הרשות מנהלת את קרקעות הלאום תוך שמירה על איזון בין צרכי הפיתוח הנוכחיים של תושבי המדינה, צרכי פיתוח עתידיים, שמירה על הסביבה והשארת עתודות קרקע לדורות הבאים.

מהם תפקידי הרשות?

ניהול מקרקעי ישראל כולל בין היתר:

 • הקצאת קרקע למטרות מגורים, תעסוקה, חקלאות, פארקים ועוד. ההקצאה נעשית לרוב בצורה של מכרז לזכות חכירה על הקרקע, בין אם מכרז רגיל או מכרז עם הנחה, כמו במקרה של מחיר למשתכן.
 • תכנון תכניות בניין עיר של אדמות בניהולה.
 • רכישת קרקעות וסיוע למדינה בהפקעת קרקעות.
 • שמירה על זכויותיהם של בעלי קרקעות הלאום (מדינת ישראל, קק"ל ורשות הפיתוח).
 • קידום הרישום של הזכויות במקרקעי ישראל בפנקסי המקרקעין.
 • פרסום מידע על זמינות קרקעות ועל הסכמים שחלים על קרקעות בניהול הרשות.
 • שמירה על עתודות קרקע לטובת הציבור, הסביבה והדורות הבאים.
 • הקניית הבעלות על נכסים עירוניים לחוכריהם כחלק מהרפורמה במקרקעי ישראל.

אילו שירותים אפשר לקבל מרשות מקרקעי ישראל?

בתור המנהלים של רוב קרקעות המדינה, השירותים של רמ"י מגוונים ונוגעים לכמעט כל פעולה שקשורה לקרקע:

 • רישום אכלוס. בסיום אכלוס של בניין חדש הקבלן מבקש מרמ"י לבצע את רישום הדירות והבעלויות עליהן. הרשות גם אחראית על הגשת תביעות משפטיות במקרה שקבלן מתרשל או מסרב לרשום את זכויות הלקוחות שלו בנכס שמכר להם.
 • רישום זכויות. במקרים מסוימים כשאין רישום בטאבו ניתן לרשום זכויות בנכס אצל רמ"י. הרישום יכול לכלול את המקבילה של הערת אזהרה על משכנתא לטובת הבנק המלווה.
 • החכרת נכסים. הרשות מחכירה נכסים ואדמות בניהולה לתקופות ארוכות (לרוב 49 שנים).
 • העברת בעלות. במקרים מסוימים הרשות מעבירה בעלות (בניגוד לחכירה) על קרקעות בניהולה לרוכשים, בהתאם לתנאים שמפורטים בחוק רשות מקרקעי ישראל (התש"ך-1960).
 • מתן מידע. הרשות מחזיקה במידע רב על הקרקעות שבניהולה, לרבות בעלויות, שעבודים, עסקאות, הפקעות ונתוני תכנון.

איך רשות מקרקעי ישראל משפיעה על מחירי הדיור?

מאחר ורמ"י משווקת את רוב הקרקעות במדינה, למחיר שהיא גובה על הקרקע יש השפעה ניכרת על מחירי הדיור, מאחר ורכיב הקרקע במחיר הדירות בישראל הוא גבוה מאוד. מסיבה זו, שיווק הקרקעות על ידי רמ"י הפך לאמצעי נוח למתן הנחות על דיור. לדוגמא, בתוכנית מחיר למשתכן המדינה, באמצעות רמ"י, סבסדה את עלות הקרקע במכרזים מסוימים כך שהקבלנים יוכלו למכור את הדירות עם הנחה משמעותית של מאות אלפי שקלים לדירה.

בנוסף, רמ"י מקדמת תב"עות רבות על קרקעות בניהולה על מנת לקדם את הזמינות של קרקעות לבנייה ולוודא שיש תמיד מלאי תכנוני שניתן לשווק ליזמים.

גלו כל מה שחשוב לדעת לפני שקונים בית

חשוב לדעת לפני שקונים בית - מדלן

פורסם לאחרונה