ירושלים 11 אור יהודה
בנין בן 8 קומות. סה"כ 28 דירות.