ליאם נחמיאס בכוכב הצפון מתחם א' אשקלון
סה"כ 40 דירות.