C Towers (מגדלי רפאל)
פרויקט בניה חדשה

 • 3 מגדלים בני 26 קומות ובניין בן 5 קומות, סך הכל 272 דירות
 • מיקום: באר שבע, רחוב בצלאל בן אורי 31
 • הפרויקט בתהליך בניה
 • יזם: פ.ע. עמר

מכירות בפרויקט*

סנן
יום מכירה כתובת מחיר סוג נכס חדרים שטח קומה מחיר למ"ר שנת בניה
15/12/16 דירה מפרויקט 1,235,002 דירה 0 0 0 - 2016
07/12/16 דירה מפרויקט 1,480,001 דירת גן 4 102 0 14,510 2016
22/11/16 דירה מפרויקט 1,220,000 דירה 4 108 3 11,296 2016
22/09/16 דירה מפרויקט 1,260,002 דירה 0 0 0 - 2016
22/09/16 דירה מפרויקט 1,200,001 דירה 0 0 0 - 2016
12/09/16 דירה מפרויקט 1,300,000 דירה 0 0 0 - 2016
12/09/16 בצלאל 500, דירה מפרויקט 1,230,000 דירה 0 0 0 - 2016
07/09/16 בצלאל 500, דירה מפרויקט 1,210,001 דירה 4 108 1 11,204 2016
05/09/16 בצלאל 500, דירה מפרויקט 1,369,001 דירה 0 0 0 - 2016
25/08/16 דירה מפרויקט 1,180,000 דירה 4 108 2 10,926 2016
17/08/16 דירה מפרויקט 1,345,000 דירה 4 115 14 11,696 2016
15/08/16 דירה מפרויקט 1,300,000 דירה 4 115 13 11,304 2016
15/08/16 דירה מפרויקט 1,390,000 דירה 4 128 10 10,859 2016
15/08/16 דירה מפרויקט 1,300,000 דירה 4 115 13 11,304 2016
07/08/16 דירה מפרויקט 1,195,000 דירה 4 108 4 11,065 2016
04/08/16 דירה מפרויקט 1,200,000 דירה 4 108 5 11,111 2016
02/08/16 דירה מפרויקט 1,460,001 דירת גן 4 108 0 13,519 2016
27/07/16 דירה מפרויקט 1,310,000 דירה 4 115 12 11,391 2016
19/07/16 דירה מפרויקט 1,295,000 דירה 4 115 15 11,261 2016
19/07/16 דירה מפרויקט 1,380,001 דירה 5 123 16 11,220 2016
07/07/16 דירה מפרויקט 1,245,001 דירה 4 108 11 11,528 2016
21/06/16 דירה מפרויקט 1,220,000 דירה 4 108 8 11,296 2016
19/06/16 דירה מפרויקט 1,170,000 דירה 4 108 1 10,833 2016
19/06/16 דירה מפרויקט 1,377,800 דירה 5 130 9 10,598 2016
15/06/16 דירה מפרויקט 1,220,001 דירה 4 108 5 11,296 2016
05/06/16 דירה מפרויקט 1,360,000 דירה 5 123 15 11,057 2016
01/06/16 דירה מפרויקט 1,195,000 דירה 4 108 5 11,065 2016
27/05/16 דירה מפרויקט 1,200,001 דירה 4 108 8 11,111 2016
26/05/16 דירה מפרויקט 1,290,000 דירה 4 115 14 11,217 2016
24/05/16 דירה מפרויקט 1,160,000 דירה 4 108 1 10,741 2016
24/05/16 דירה מפרויקט 1,200,001 דירה 4 108 6 11,111 2016
10/05/16 בצלאל 38, דירה מפרויקט 1,200,001 דירה 4 108 6 11,111 2016
09/05/16 בצלאל 38, דירה מפרויקט 1,290,000 דירה 4 120 11 10,750 2016
20/04/16 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,150,001 דירה 4 108 1 10,648 2015
20/04/16 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,182,000 דירה 4 108 2 10,944 1980
19/04/16 בצלאל 500, דירה מפרויקט 1,186,000 דירה 4 108 4 10,981 2016
05/04/16 דירה מפרויקט 1,198,000 דירה 4 105 6 11,410 2016
31/03/16 דירה מפרויקט 1,198,000 דירה 5 105 5 11,410 2016
29/03/16 דירה מפרויקט 1,220,000 דירה 4 108 2 11,296 2016
27/03/16 דירה מפרויקט 1,230,000 דירה 4 114 18 10,789 2016
27/03/16 דירה מפרויקט 1,180,000 דירה 4 108 7 10,926 2016
21/03/16 דירה מפרויקט 1,200,000 דירה 4 100 10 12,000 2016
16/03/16 דירה מפרויקט 1,210,000 דירה 4 111 1 10,901 2014
15/03/16 דירה מפרויקט 1,180,000 דירה 4 105 7 11,238 2016
11/03/16 דירה מפרויקט 1,190,001 דירה 4 105 7 11,333 2016
08/03/16 דירה מפרויקט 1,190,000 דירה 4 108 9 11,019 2016
22/02/16 דירה מפרויקט 1,174,600 דירה 4 108 1 10,876 2016
14/02/16 דירה מפרויקט 1,280,000 דירה 5 129 9 9,922 2016
12/02/16 דירה מפרויקט 1,185,000 דירה 4 108 8 10,972 2016
27/01/16 דירה מפרויקט 1,355,000 דירה 4 125 10 10,840 2016
26/01/16 דירה מפרויקט 1,150,000 דירה 4 108 3 10,648 2016
21/01/16 דירה מפרויקט 1,300,000 דירה 4 120 11 10,833 2016
20/01/16 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,150,000 דירה 4 100 7 11,500 2015
11/01/16 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,160,002 דירת גן 4 108 0 10,741 2015
07/01/16 דירה מפרויקט 1,160,002 דירה 4 108 3 10,741 2015
22/12/15 בצלאל 500, דירה מפרויקט 1,236,807 דירה 4 108 7 11,452 2015
22/12/15 בצלאל 500, דירה מפרויקט 1,226,752 דירה 4 108 2 11,359 2015
25/10/15 דירה מפרויקט 1,525,000 דירת גג/פנטהאוז 5 161 22 9,472 2015
22/10/15 דירה מפרויקט 1,500,000 דירה 6 152 20 9,868 2015
22/10/15 דירה מפרויקט 1,500,000 דירת גג/פנטהאוז 5 162 23 9,259 2015
15/10/15 דירה מפרויקט 1,160,000 דירה 4 114 18 10,175 2015
29/09/15 דירה מפרויקט 1,165,000 דירה 4 120 5 9,708 2013
02/09/15 דירה מפרויקט 1,500,000 דירה 5 162 23 9,259 2015
02/09/15 דירה מפרויקט 1,525,001 דירה 5 161 22 9,472 2015
02/09/15 דירה מפרויקט 1,500,000 דירה 6 152 20 9,868 2015
02/09/15 דירה מפרויקט 1,500,000 דירה 6 151 20 9,934 2015
14/08/15 דירה מפרויקט 1,150,000 דירה 4 100 9 11,500 2015
09/07/15 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,130,000 דירה 4 120 2 9,417 2012
07/07/15 דירה מפרויקט 1,170,001 דירה 4 104 4 11,250 2014
09/06/15 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,150,000 דירה 4 120 10 9,583 2012
02/06/15 דירה מפרויקט 1,160,002 דירה 4 120 5 9,667 2009
17/05/15 דירה מפרויקט 1,130,000 דירה 4 108 6 10,463 2015
17/05/15 דירה מפרויקט 1,300,000 דירה 5 134 21 9,701 2015
05/04/15 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,090,000 דירה 4 108 7 10,093 2011
15/03/15 דירה מפרויקט 1,250,000 דירה 5 134 21 9,328 2014
11/03/15 דירה מפרויקט 1,070,001 דירה 4 120 3 8,917 2011
23/12/14 דירה מפרויקט 1,060,000 דירה 4 109 1 9,725 2011
21/09/14 דירה מפרויקט 1,155,000 דירה 5 123 19 9,390 2013
21/09/14 דירה מפרויקט 1,020,000 דירה 4 100 3 10,200 2011
16/09/14 דירה מפרויקט 1,155,000 דירה 5 123 16 9,390 2013
11/09/14 דירה מפרויקט 1,155,000 דירה 5 123 19 9,390 2014
11/09/14 דירה מפרויקט 1,030,000 דירה 4 109 4 9,450 2011
03/08/14 דירה מפרויקט 1,155,000 דירה 5 123 17 9,390 2014
30/04/14 דירה מפרויקט 1,245,001 דירת גן 5 127 0 9,803 2014
28/03/14 דירה מפרויקט 1,328,000 דירה 4 136 1 9,765 2013
14/03/14 דירה מפרויקט 1,050,000 דירה 4 125 4 8,400 2011
11/03/14 דירה מפרויקט 1,150,000 דירה 5 123 15 9,350 2014
11/03/14 דירה מפרויקט 1,150,000 דירה 5 123 17 9,350 2014
27/02/14 דירה מפרויקט 1,245,000 דירה 5 127 0 9,803 2014
25/02/14 דירה מפרויקט 1,460,000 דופלקס 5 165 2 8,848 2014
19/02/14 דירה מפרויקט 1,446,000 דירה 5 165 5 8,764 2014
18/02/14 דירה מפרויקט 1,200,001 דירה 5 127 0 9,449 2014
29/01/14 דירה מפרויקט 1,150,000 דירה 5 123 18 9,350 2013
26/01/14 דירה מפרויקט 1,360,000 דירה 5 159 2 8,553 2012
16/01/14 דירה מפרויקט 1,350,000 דירת גן 5 128 0 10,547 2013
24/12/13 דירה מפרויקט 1,180,000 דירה 5 128 1 9,219 2013
08/12/13 דירה מפרויקט 1,150,000 דירה 5 135 0 8,519 2013
08/12/13 דירה מפרויקט 1,030,000 דירה 4 115 19 8,957 2013
24/11/13 דירה מפרויקט 1,020,000 דירה 4 115 19 8,870 2013
18/11/13 דירה מפרויקט 1,000,000 דירה 4 108 0 9,259 2013
30/10/13 דירה מפרויקט 859,000 דירה 4 109 2 7,881 2013
21/10/13 דירה מפרויקט 1,223,000 דירה 5 127 1 9,630 2013
16/10/13 דירה מפרויקט 990,000 דירה 4 108 14 9,167 2013
14/10/13 דירה מפרויקט 1,131,500 דירה 4 123 18 9,199 2013
06/10/13 דירה מפרויקט 1,010,001 דירה 4 114 16 8,860 2012
29/09/13 דירה מפרויקט 1,020,000 דירה 4 114 18 8,947 2013
23/09/13 דירה מפרויקט 1,010,000 דירה 4 115 17 8,783 2013
17/09/13 דירה מפרויקט 1,200,000 דירה 5 136 1 8,824 2013
03/09/13 דירה מפרויקט 1,200,000 דירה 5 136 1 8,824 2013
02/09/13 דירה מפרויקט 1,125,000 דירה 4 125 2 9,000 2013
29/07/13 דירה מפרויקט 980,001 דירה 4 114 13 8,597 2013
29/07/13 דירה מפרויקט 1,150,001 דירה 5 123 16 9,350 2013
23/07/13 דירה מפרויקט 960,000 דירה 4 120 11 8,000 2013
22/07/13 דירה מפרויקט 1,000,000 דירה 4 114 18 8,772 2013
21/07/13 דירה מפרויקט 980,000 דירה 4 114 12 8,596 2013
18/06/13 דירה מפרויקט 970,000 דירה 4 114 14 8,509 2013
17/06/13 דירה מפרויקט 1,200,000 דירת גן 4 109 0 11,009 2013
14/06/13 דירה מפרויקט 1,026,001 דירה 5 135 2 7,600 2013
13/06/13 דירה מפרויקט 960,000 דירה 4 114 15 8,421 2013
11/06/13 דירה מפרויקט 960,000 דירה 4 114 15 8,421 2013
11/06/13 דירה מפרויקט 1,050,000 דירה 5 123 15 8,537 2013
07/06/13 דירה מפרויקט 960,001 דירה 4 114 16 8,421 2013
16/05/13 דירה מפרויקט 955,000 דירה 4 114 13 8,377 2013
22/04/13 דירה מפרויקט 1,060,000 דירה 4 124 2 8,548 2013
18/04/13 דירה מפרויקט 950,001 דירה 4 114 14 8,333 2013
07/04/13 דירה מפרויקט 890,001 דירה 4 108 13 8,241 2012
24/03/13 דירה מפרויקט 940,000 דירה 4 114 12 8,246 2012
13/03/13 דירה מפרויקט 850,000 דירה 4 108 12 7,870 2012
10/03/13 דירה מפרויקט 950,000 דירה 4 105 3 9,048 2013
10/03/13 דירה מפרויקט 949,999 דירה 4 105 3 9,048 2013
25/02/13 דירה מפרויקט 1,026,001 דירה 5 128 9 8,016 2012
14/02/13 דירה מפרויקט 890,001 דירה 4 108 12 8,241 2012
10/02/13 דירה מפרויקט 875,000 דירה 4 108 13 8,102 2010
24/01/13 דירה מפרויקט 935,001 דירה 4 120 11 7,792 2010
06/01/13 דירה מפרויקט 1,050,001 דירה 4 125 10 8,400 2012
31/12/12 דירה מפרויקט 875,000 דירה 4 108 14 8,102 2010
13/11/12 דירה מפרויקט 860,001 דירה 4 108 11 7,963 2012
31/07/12 דירה מפרויקט 870,000 דירה 4 108 0 8,056 2012
31/07/12 דירה מפרויקט 1,090,000 דירה 5 129 0 8,450 2012
09/07/12 דירה מפרויקט 840,000 דירה 4 109 10 7,706 2012
01/07/12 דירה מפרויקט 830,001 דירה 4 109 0 7,615 2010
27/06/12 דירה מפרויקט 855,000 דירה 4 108 10 7,917 2012
18/06/12 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 8 7,685 2011
14/06/12 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 109 1 7,615 2011
06/06/12 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 2 7,685 2011
23/05/12 דירה מפרויקט 920,000 דירה 4 114 0 8,070 2011
02/05/12 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 9 7,685 2011
01/04/12 דירה מפרויקט 1,000,000 דירה 5 135 1 7,407 2012
29/03/12 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 6 7,685 2012
29/02/12 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 7 7,685 2011
14/12/11 דירה מפרויקט 1,090,000 דירה 4 125 10 8,720 2011
10/11/11 דירה מפרויקט 1,000,000 דירה 5 135 1 7,407 2011
14/07/11 דירה מפרויקט 851,001 דירה 4 105 7 8,105 2011
28/06/11 דירה מפרויקט 856,000 דירה 4 105 8 8,152 2011
02/06/11 דירה מפרויקט 847,500 דירה 4 105 0 8,071 2011
04/04/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 105 0 7,905 2011
04/04/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 0 7,685 2011
31/03/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 105 0 7,905 2011
09/03/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 3 7,685 2011
09/03/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 3 7,685 2011
02/03/11 דירה מפרויקט 845,000 דירה 4 108 1 7,824 2011
28/02/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 7 7,685 2011
20/02/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 109 6 7,615 2011
16/02/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 0 7,685 2011
10/02/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 5 7,685 2011
07/02/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 89 0 9,326 1980
07/02/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 105 6 7,905 2011
07/02/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 106 7 7,830 2011
23/01/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 4 7,685 2011
23/01/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 89 0 9,326 1980
23/01/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 1 0 830,000 2010
17/01/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 5 7,685 2011
17/01/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 84 4 9,881 2011
*שימו לב: העסקאות לפי דיווחי רשות המיסים בחלקות הפרוייקט ועשויים להיות גם מבניינים סמוכים. לפרטים נוספים היכנסו לשאלות ותשובות

נכסים שנמכרו לאחרונה בסביבה

סנן
יום מכירה כתובת מחיר סוג נכס חדרים שטח קומה מחיר למ"ר שנת בניה משרד תיווך
27/11/16 הזז חיים 2 1,220,000 דירה 4 86 6 14,186 1992
25/11/16 המשחררים )דרך( 104 1,390,000 דירה 5 165 9 8,424 1980
22/11/16 שכונה ב 1,800,000 דירה 5 127 20 14,173 2016
17/11/16 דרך המשחררים 24 900,000 דירה 4 110 7 8,182 1989
15/11/16 אבן גבירול 8 880,000 דירה 3 72 2 12,222 1970
09/11/16 ביאליק 24 1,050,002 דירה 5 122 7 8,607 1996
13/10/16 שכונה ב 1,728,000 דירה 5 127 2 13,606 2016
05/10/16 שכונה ב 825,002 דירה 3 48 3 17,188 1960
27/09/16 שכונה ב 1,770,000 דירה 5 138 10 12,826 2013
27/09/16 שכונה ב 620,000 דירה 0 0 0 - 1960
22/09/16 דרך מצדה 43 840,000 דירה 0 0 0 - 1960
21/09/16 דרך מצדה 9 940,000 דירה 0 0 0 - 1991
19/09/16 שכונה ב 2,195,000 דירה 5 152 18 14,441 2014
19/09/16 שכונה ב 1,600,000 דירה 0 0 0 - 2016
19/09/16 כהן יעקב 5 1,550,000 דירה 0 0 0 - 2015
14/09/16 הנשיאים/רגר )שד'( 55 1,735,000 דירה 0 0 0 - 2012
14/09/16 שדרות רגר יצחק 57 1,470,000 דירה 0 0 0 - 2016
12/09/16 ביאליק 24 1,080,000 דירה 0 0 0 - 1996
11/09/16 שכונה ב 1,750,000 דירה 5 137 1 12,774 2015
11/09/16 שכונה ב 1,700,000 דירה 0 0 0 - 2013
09/09/16 שכונה ב 1,600,000 דירה 0 0 0 - 2016
09/09/16 בן יהודה 22 840,000 דירה 0 0 0 - 1970
08/09/16 כהן יעקב 7 1,510,000 דירה 5 140 4 10,786 1900
08/09/16 פרויד 7 1,220,000 דו משפחתי 4 114 1 10,702 1960
07/09/16 יהודה הלוי 4 665,000 דירה 0 0 0 - 1960
06/09/16 ביאליק 15 625,000 דירה 2 34 4 18,382 1982
05/09/16 שמעוני 13 1,320,000 דירה 0 0 0 - 1991
04/09/16 ביאליק 24 980,000 דירה 0 0 0 - 1990
01/09/16 דרך מצדה 41 800,002 דירה 0 0 0 - 1970
31/08/16 דרך המשחררים 16 1,685,001 דירה 5 125 14 13,480 2015
28/08/16 שמעוני דוד 14 1,110,000 דירה 4 65 3 17,077 1970
28/08/16 בצלאל 49 658,333 דירה 3 35 0 18,810 1960
28/08/16 שכונה ב 1,500,000 דירה 5 136 11 11,029 2010
17/08/16 שכונה ב 1,630,000 דירה 4 114 15 14,298 2016
16/08/16 דרך מצדה 9 1,000,001 דירה 3.5 86 1 11,628 1970
16/08/16 כהן יעקב 3 1,545,002 דירה 4 150 7 10,300 2013 רימקס באר שבע
15/08/16 יהודה הלוי 2 630,000 דירה 3 65 3 9,692 1985 רימקס באר שבע
15/08/16 דרך המשחררים 16 1,620,000 דירה 5 135 7 12,000 2014
15/08/16 שמעוני 13 1,000,000 דירה 4 110 9 9,091 1990
12/08/16 חז"ל 11 1,310,000 דירה 3 30 1 43,667 1970
08/08/16 פרויד 8 1,100,000 קוטג' טורי 5 140 1 7,857 1960
02/08/16 דרך מצדה 57 660,000 דירה 2 51 0 12,941 1969
01/08/16 דרך מצדה 51 850,000 דירה 3 66 2 12,879 1900
25/07/16 בצלאל 36 599,999 דירה 3 63 1 9,524 1960
25/07/16 טשרניחובסקי 7 704,999 דירה 2 34 2 20,735 1970
25/07/16 דרך מצדה 57 635,000 דירה 2 51 0 12,451 1960
25/07/16 דרך המשחררים 56 400,000 דירה 4 98 1 4,082 1970
22/07/16 רמח"ל 4 1,460,000 קוטג' 5 135 1 10,815 1900
21/07/16 בצלאל 28 750,000 דירה 4 48 1 15,625 1966
20/07/16 שמעוני דוד 13 1,100,000 דירה 4 84 3 13,095 1990
20/07/16 טשרניחובסקי 10 830,000 דירה 3 48 1 17,292 1960
17/07/16 כהן יעקב 153 1,750,000 דירה 5 135 5 12,963 2016
14/07/16 שכונה ב 2,300,000 דירה 5 185 24 12,432 2016
13/07/16 שמעוני 13 1,250,000 דירה 5 101 7 12,376 1998
11/07/16 דרך המשחררים 36 665,000 דירה 3 72 1 9,236 1970
11/07/16 הנשיאים/רגר )שד'( 209 1,475,000 דירה 4 121 8 12,190 2015
08/07/16 דרך מצדה 71 655,000 דירה 3 68 3 9,632 1985
07/07/16 שמעוני 4 900,000 דירה 4 59 3 15,254 1970
07/07/16 יעקב הכהן 7 1,430,000 דירה 4 139 8 10,288 2005
05/07/16 דרך מצדה 67 775,000 דירה 5 100 3 7,750 1960
01/07/16 דרך מצדה 53 750,000 דירה 3 66 2 11,364 1970
30/06/16 ביאליק 11 760,000 דירה 3 56 3 13,571 1970
30/06/16 שדרות רגר 59 1,746,000 דירה 5 135 15 12,933 2016
29/06/16 שכונה ב 1,680,001 דירה 5 134 2 12,537 2013
23/06/16 דרך מצדה 17 825,000 דירה 4 75 1 11,000 1955
23/06/16 דרך המשחררים 20 900,000 דירה 4 106 1 8,491 1996
22/06/16 ביאליק 63 805,000 דירה 3 76 4 10,592 1970
20/06/16 דרך המשחררים 14 1,150,000 דירה 3 75 8 15,333 2004
15/06/16 ביאליק 43 850,000 דירה 3 54 4 15,741 1970
09/06/16 שניאור 4 740,001 דירה 3 59 4 12,542 1970
08/06/16 שכונה ב 1,750,000 דירה 4 136 12 12,868 2013
08/06/16 בצלאל 26 660,000 דירה 3 50 3 13,200 1960
06/06/16 דרך מצדה 43 750,000 דירה 3 59 3 12,712 1970
06/06/16 שמעוני דוד 13 1,115,001 דירה 4 84 2 13,274 1990
05/06/16 מצדה_)דרך( 103 825,000 דירה 4 86 3 9,593 1960
31/05/16 שכונה ב 1,620,000 דירה 5 128 4 12,656 2016
31/05/16 שכונה ב 2,000,002 דירה 5 154 7 12,987 2015
30/05/16 שכונה ב 1,570,000 דירה 4 121 9 12,975 2011
30/05/16 שכונה ב 2,240,000 דירת גג/פנטהאוז 5 149 18 15,034 2016
26/05/16 דרך מצדה 55 690,000 דירה 3 68 3 10,147 1970
23/05/16 חז"ל 70 1,070,000 דו משפחתי 4 65 1 16,462 1970
22/05/16 מנדלסון 34 901,816 קוטג' 4 100 1 9,018 1990
18/05/16 דובנוב 3 600,001 דירה 3 41 1 14,634 1965
16/05/16 שניאור 8 820,000 דירה 3 74 2 11,081 1980
13/05/16 שכונה ב 1,750,000 דירה 5 135 1 12,963 2016
11/05/16 שכונה ב 1,610,000 דירה 5 127 4 12,677 2016
10/05/16 ביאליק 37 782,501 דירה 3.5 111 2 7,050 1960
09/05/16 כהן יעקב 3 2,100,002 דירה 5 170 9 12,353 2015
09/05/16 שכונה ב 1,670,001 דירה 4 110 12 15,182 2016
08/05/16 בן יהודה 8 795,000 דירה 3 64 4 12,422 1970
08/05/16 שמעוני דוד 11 1,050,000 דירה 4 101 3 10,396 2010
04/05/16 דרך המשחררים 60 850,000 דירה 5 120 2 7,083 1980
01/05/16 יעקב הכהן 48 1,690,000 דירה 5 137 12 12,336 2017
28/04/16 שכונה ב 1,650,000 דירה 4 115 1 14,348 2013
22/04/16 פרויד 4 60,000 דירה 3 65 1 923 1900
21/04/16 דרך מצדה 11 800,000 דירה 3.5 74 3 10,811 1900
20/04/16 דרך המשחררים 38 610,000 דירה 3 71 1 8,592 1970
18/04/16 שכונה ב 1,650,000 דירה 5 137 2 12,044 2017
18/04/16 טשרניחובסקי 6 785,000 דירה 1 48 1 16,354 1950
14/04/16 ביאליק 7 725,000 דירה 3 42 2 17,262 1970
10/04/16 דרך מצדה 55 705,000 דירה 3 70 2 10,071 1970
10/04/16 דרך המשחררים 54 710,000 דירת גן 4 73 0 9,726 1950 רימקס באר שבע
01/04/16 פרויד 7 970,000 דירה 3 68 1 14,265 1970
25/03/16 יהודה גור 22 900,000 דירה 3 70 3 12,857 1970
23/03/16 שכונה ב 1,735,001 דירה 5 149 19 11,644 2016
21/03/16 ביאליק 11 758,001 דירה 3 76 2 9,974 1957
20/03/16 שכונה ב 1,620,000 דירה 4 120 14 13,500 2016
16/03/16 דרך מצדה 7 950,000 דירה 4 73 1 13,014 1960
16/03/16 שמעוני דוד 13 1,180,002 דירה 4.5 100 6 11,800 1990
15/03/16 דרך מצדה 69 825,000 דירה 3 70 3 11,786 1970
14/03/16 שכונה ב 1,737,000 דירה 5 156 18 11,135 2016
10/03/16 שכונה ב 1,650,001 דירה 5 137 15 12,044 2016
10/03/16 ביאליק 3 818,000 דירה 3.5 69 1 11,855 1960
09/03/16 טשרניחובסקי 10 835,001 דירה 4 48 1 17,396 1970
08/03/16 ביאליק 18 1,180,000 דירה 3 63 1 18,730 1967
08/03/16 בצלאל 20 600,000 דירה 4 80 2 7,500 1980
07/03/16 טשרניחובסקי 10 735,000 דירה 3 48 2 15,313 1960
07/03/16 שכונה ב 1,720,001 דירה 5 149 19 11,544 2016
06/03/16 שכונה ב 1,675,000 דירה 5 147 19 11,395 2016
06/03/16 יעקב הכהן 1 1,470,000 דירה 4 110 4 13,364 2014
04/03/16 הזז חיים 4 914,999 דירה 3 100 7 9,150 1990
02/03/16 גרץ 3 1,000,000 דירה 4 62 1 16,129 1960
29/02/16 שכונה ב 2,500,000 דירה 5 144 9 17,361 2017
29/02/16 שכונה ב 1,435,001 דירה 4 114 13 12,588 2016
28/02/16 כהן יעקב 5 1,575,000 דירה 4 115 4 13,696 2016

דירות למכירה בסביבה

סנן
כתובת מחיר סוג נכס חדרים שטח קומה סוג מוכר
באר שבע 1,830,000 ₪ פנטהאוז 5 220 3 פרטי
מבצע נחשון 36, באר שבע 740,000 ₪ דירה 4 80 2 פרטי
דרך מצדה 45 באר שבע 975,000 ₪ דירה 4 80 4 פרטי
דרך מצדה, באר שבע 670,000 ₪ דירה מחולקת 3 75 4 מתווך בבלעדיות
בני אור 21 באר שבע 750,000 ₪ דירה 4 81 4 פרטי
מבצע נחשון 28 באר שבע 545,000 ₪ דירה 2 40 2 פרטי
מבצע נחשון, באר שבע 1,320,000 ₪ דירה 5 145 9 מתווך בבלעדיות
חיים נחמן ביאליק, באר שבע 860,000 ₪ דירה 3 60 2 מתווך בבלעדיות
בזל 46 באר שבע 1,280,000 ₪ דירת גן 3 70 קרקע פרטי
מבצע נחשון, באר שבע 720,000 ₪ דירה 4 86 3 מתווך בבלעדיות
בזל 30 באר שבע 1,100,000 ₪ דירת גן 3.5 110 קרקע פרטי
דרך מצדה, באר שבע 610,000 ₪ דירה 2 40 2 פרטי
בצלאל 26 באר שבע 760,000 ₪ דירה 4 100 1 פרטי
מבצע נחשון, באר שבע 769,000 ₪ דירה 4 80 1 מתווך בבלעדיות
חיים נחמן ביאליק 16 באר שבע 1,370,000 ₪ דירה 5.5 130 1 פרטי
חז''ל 77 באר שבע 1,700,000 ₪ קוטג' 6 167 קרקע פרטי
בצלאל 3 באר שבע 2,000,000 ₪ קוטג' 4 150 קרקע פרטי
בני אור 6, באר שבע 725 ₪ דירה 3 94 3 פרטי
הכותל המערבי 51 באר שבע 1,200,000 ₪ דירה 5 100 קרקע פרטי
בני אור 38 באר שבע 725,000 ₪ דירה 4 100 4 פרטי
חז''ל 1000 באר שבע -- דו משפחתי 12 1,500 קרקע פרטי
דרך מצדה 61 באר שבע -- דירה 5.5 100 3 פרטי
הכותל המערבי 61 באר שבע -- דירה 2 40 2 פרטי
הכותל המערבי 49 באר שבע 1,300,000 ₪ דופלקס 5.5 125 2 פרטי
אליעזר בן יהודה 4 באר שבע 950,000 ₪ דירה 4 74 4 פרטי
יציאת אירופה 4 באר שבע 890,000 ₪ דירה 4 100 1 פרטי
בצלאל 32 באר שבע 900,000 ₪ דירת גן 3.5 88 1 פרטי
אליעזר בן יהודה , באר שבע 960,000 ₪ דירה 4 80 4 מתווך בבלעדיות
דרך מצדה 130 באר שבע 850,000 ₪ דירה 4 78 1 פרטי
מצדה, באר שבע 885,000 ₪ דירה 4 80 קרקע מתווך בבלעדיות
מבצע נחשון, באר שבע 690,000 ₪ דירה 4 79 2 מתווך בבלעדיות
מצדה, באר שבע 760,000 ₪ דירה 3.5 88 קרקע מתווך בבלעדיות
מבצע נחשון, באר שבע 595,000 ₪ דירה 3 58 2 מתווך בבלעדיות
חז"ל, באר שבע 1,450,000 ₪ בית פרטי 5 110 - מתווך בבלעדיות
מבצע נחשון, באר שבע 1,235,000 ₪ דירה 4 133 - מתווך בבלעדיות
בזל, באר שבע 680,000 ₪ דירה 3 70 4 מתווך
בצלאל 8, באר שבע 1,399,000 ₪ קוטג' טורי 4 128 - מתווך בבלעדיות
חיים נחמן ביאליק, באר שבע 965,000 ₪ דירה 4 95 5 מתווך
בצלאל, באר שבע 760,000 ₪ דירה 4 90 3 מתווך בבלעדיות
אליעזר בן יהודה, באר שבע 730,000 ₪ דירה 3 60 1 מתווך בבלעדיות
מבצע נחשון, באר שבע 660,000 ₪ דירה 4 77 3 מתווך בבלעדיות
שמעון בר גיורא, באר שבע 550,000 ₪ דירה 2 42 2 מתווך בבלעדיות
מנדלסון, באר שבע 1,370,000 ₪ בית פרטי 5 134 - מתווך בבלעדיות
מרבד הקסמים, באר שבע 920,000 ₪ בית פרטי 7 124 - מתווך בבלעדיות
שכונה ה', באר שבע 599,000 ₪ דירה 3 72 1 מתווך
בני אור, באר שבע 630,000 ₪ דירה 3 76 3 מתווך
בני אור, באר שבע 689,000 ₪ דירה 3 76 3 מתווך
בזל, באר שבע 1,050,000 ₪ דירה 4 122 1 מתווך
אז מי המתווכים שבאמת מוכרים בשכונה?
מתווכים רבים בוחרים לעבוד בשקיפות ולהעביר לבדיקת מדלן מסמכי פעילות, אז בידקו למי יש הוכחה להצלחה בשטח.
משרד מוביל באזור
נכסים שנמכרו 4 | נכסים בבלעדיות 5
סוכן מוביל באזור
נידאל ריזיק ממשרד רימקס באר שבע
נכסים שנמכרו 1 | נכסים בבלעדיות 1

מפת סביבת הפרויקט

מקרא
  דירוג:
  גבוה
  נמוך
 • מגורים
 • מסחר או תעשייה
 • מבנה ציבורי
 • פארק, גינה
 • אחר

מדד מדלן לבתי ספר בסביבה: 35

סנן
מדד מדלן שם ביה"ס שכבה פיקוח שנת בחינת מיצ"ב אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה אחוז המורות שדווחו על שחיקה אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס
77 נתיבות-יורם, באר שבע יסודי ממלכתי 2013 10% 23% 98%
40 מקיף דתי אמי"ת, באר שבע תיכון, חט"ב ממלכתי דתי 2015 18% 23% 65%
40 רמב"ם, באר שבע יסודי ממלכתי דתי 2013 28% 27% 71%
33 רננות, באר שבע יסודי ממלכתי דתי 2015 10% 35% 70%
30 תומר, באר שבע יסודי ממלכתי 2015 25% 11% 60%
20 עירוני ג' מקיף, באר שבע תיכון, חט"ב ממלכתי 2015 19% 36% 55%
17 ישיבת אמי"ת, באר שבע תיכון, חט"ב ממלכתי דתי 2015 25% 14% 62%
10 ת"ת משכן מאיר, באר שבע (*) יסודי חרדי 2015
מכ' טכנולוגית להנדסה, באר שבע תיכון ממלכתי
אור מרגלית, באר שבע תיכון חרדי
יסודות, באר שבע תיכון, יסודי ממלכתי דתי
מגן, באר שבע תיכון, יסודי, חט"ב ממלכתי
ברנקו וייס באר שבע, באר שבע תיכון ממלכתי
ישיבת מרכז תורה אור, באר שבע תיכון חרדי
דקלים, באר שבע תיכון, חט"ב ממלכתי
פסגות - עמל באר שבע, באר שבע תיכון ממלכתי
לבתי ספר המסומנים ב-(*) דירוג חלקי מאחר ופרסמו רק חלק מציוני הליב"ה. הדירוג יעודכן עם פרסום התוצאות.

25 גני ילדים בסביבה

 • שליו
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: שמעון בר גיורא
 • שובו
  פיקוח: חרדי, רשת: שובו,
  כתובת: יהודה הלוי
 • רימון
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: שמעון בר גיורא
 • קשת
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: בצלאל
 • עופרים
  פיקוח: ממלכתי,
  כתובת: הכותל המערבי 9
 • עובדי מדינה
  פיקוח: ממלכתי דתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: בזל
 • עובדי מדינה
  פיקוח: ממלכתי דתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: בזל
 • סחלב
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מבצע נחשון
 • משכן מאיר
  פיקוח: חרדי, רשת: רשות חינוך תורנית,
  כתובת: רבי טרפון
 • מיתר
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: בצלאל 27
 • מוריה
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מוריה 28
 • מוריה
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מוריה 19
 • לולב
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מבצע נחשון
 • לולב
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מבצע נחשון 60
 • כנרת
  פיקוח: ממלכתי דתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מנדלסון 9
 • יפית
  פיקוח: ממלכתי,
  כתובת: חז"ל 104
 • טלה
  פיקוח: ממלכתי, רשת: נטע ארז,
  כתובת: בני אור 19
 • חוגלה
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: דרך המשחררים
 • חוגלה
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: דרך המשחררים 100
 • דיסנילנד
  פיקוח: ממלכתי,
  כתובת: העליה 14
 • גן יפית
  פיקוח: ממלכתי, רשת: איתי יפית בע"מ,
  כתובת: חז"ל 104
 • גן טלה/יונה
  פיקוח: ממלכתי, רשת: נטע ארז,
  כתובת: בני אור 19
 • גן דורית
  פיקוח: ממלכתי,
  כתובת: העליה 10
 • גן אדמונית
  פיקוח: ממלכתי, רשת: גן אדמונית ט.ב. בע"מ,
  כתובת: ביאליק 125
 • ברנר טרום
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: ברנר

אנטנה סלולריות אחת בסביבה

 • אנטנה בהקמה, פלאפון, תורן קרקעי
  כתובת: איצטדיון ב"ש

הכירו את השכונה
שכונה ב, בבאר שבע

איך דרגו השכנים את השכונה?
תחושת קהילה: 3.7
מתאים למשפחות: 4.5
חניה: 3.5
בילוי ופנאי: 4.5
מחיר דירות ממוצע בשכונה:
1,163,000 ש"ח
שכירות ממוצעת בשכונה:
2,830 ש"ח
מפלגה מובילה בבחירות האחרונות:
הליכוד
מדד חברתי כלכלי בשכונה:
5 מתוך 10

מחפשים דירה באזור?

הירשמו לקבלת הצעות רלוונטיות עבורכם ממדלן
בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים ופרסומות בהתאם לתנאי השימוש
שמירת הערה שומר הערה checkהערה נשמרה errorהערה ארוכה מידי
*הבהרה: למעט במקומות בהם מצויין במפורש, המידע המוצג בסקירה זו איננו מכיל מידע מטעם היזם או כל גורם רישמי הקשור בפרויקט. הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן ומידע העסקאות שבה מבוסס על נתוני רשות המיסים. המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בהתאמה שבוצעה בסקירה בין עסקה מדווחת לפרויקט ולדירה שהותאמו לה ולפרטי הדירה. יצויין עוד כי לא הותאמו דירות לכל העסקאות המופיעות בנתוני רשות המיסים. מידע האנטנות לקוח מדיווחי המשרד להגנת הסביבה והמידע המוצג עשוי להיות לא מעודכן או שגוי. למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט בתנאי השימוש. ט.ל.ח מצאתם שגיאה? דווחו לנו!