C Towers (מגדלי רפאל)
פרויקט בניה חדשה

 • 3 מגדלים בני 26 קומות ובניין בן 5 קומות, סך הכל 272 דירות
 • מיקום: באר שבע, רחוב בצלאל בן אורי 31
 • הפרויקט בתהליך בניה
 • יזם: פ.ע. עמר

מכירות בפרויקט*

סנן
יום מכירה כתובת מחיר סוג נכס חדרים שטח קומה מחיר למ"ר שנת בניה
03/08/17 דירה מפרויקט 1,400,000 דירה 5 134 1 10,448 2017
20/07/17 דירה מפרויקט 1,380,000 דירה 5 131 1 10,534 2017
09/07/17 דירה מפרויקט 1,270,000 דירה 4 109 14 11,651 2017
29/06/17 דירה מפרויקט 1,290,000 דירה 4 - 12 - 2017
28/06/17 דירה מפרויקט 1,360,000 דירה 4 115 17 11,826 2017
28/06/17 דירה מפרויקט 1,360,000 דירה 4 114 18 11,930 2017
21/06/17 דירה מפרויקט 1,280,001 דירה 4 109 13 11,743 2017
15/06/17 דירה מפרויקט 1,360,000 דירה 4 115 17 11,826 2017
08/06/17 דירה מפרויקט 1,540,000 דירה 5 137 1 11,241 2017
25/05/17 דירה מפרויקט 1,250,002 דירה 4 108 12 11,574 2016
18/05/17 בצלאל 2, דירה מפרויקט 1,460,000 דירה 5 137 0 10,657 2017
09/05/17 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,330,000 דירה 4 95 15 14,000 2015
07/05/17 דירה מפרויקט 1,390,000 דירה 5 131 9 10,611 2016
02/04/17 דירה מפרויקט 1,415,000 דירה 4 115 16 12,304 2016
21/03/17 דירה מפרויקט 1,260,000 דירה 4 108 9 11,667 2016
10/03/17 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,225,000 דירה 4 108 2 11,343 2013
05/03/17 דירה מפרויקט 1,303,000 דירה 4 109 13 11,954 2016
22/02/17 דירה מפרויקט 1,250,000 דירה 4 108 11 11,574 2016
16/02/17 דירה מפרויקט 1,385,000 דירה 4 115 19 12,043 2016
30/01/17 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,300,000 דירה 4 108 11 12,037 2013
26/01/17 בצלאל 500, דירה מפרויקט 1,320,000 דירה 4 108 14 12,222 2016
22/01/17 דירה מפרויקט 1,235,000 דירה 4 109 2 11,330 2016
26/12/16 דירה מפרויקט 1,320,000 דירה 4 115 16 11,478 2016
15/12/16 דירה מפרויקט 1,235,002 דירה 4 108 3 11,435 2016
07/12/16 דירה מפרויקט 1,480,001 דירת גן 4 102 0 14,510 2016
29/11/16 דירה מפרויקט 1,220,001 דירה 4 108 2 11,296 2016
22/11/16 דירה מפרויקט 1,220,000 דירה 4 108 3 11,296 2016
29/09/16 דירה מפרויקט 1,210,000 דירה 4 108 4 11,204 2016
22/09/16 דירה מפרויקט 1,200,001 דירה 4 108 4 11,111 2016
22/09/16 דירה מפרויקט 1,260,002 דירה 4 108 10 11,667 2016
12/09/16 דירה מפרויקט 1,300,000 דירה 4 115 12 11,304 2016
12/09/16 בצלאל 500, דירה מפרויקט 1,230,000 דירה 4 108 8 11,389 2016
07/09/16 בצלאל 500, דירה מפרויקט 1,210,001 דירה 4 108 1 11,204 2016
05/09/16 בצלאל 500, דירה מפרויקט 1,369,001 דירה 4 115 15 11,904 2016
25/08/16 דירה מפרויקט 1,180,000 דירה 4 108 2 10,926 2016
17/08/16 דירה מפרויקט 1,345,000 דירה 4 115 14 11,696 2016
15/08/16 דירה מפרויקט 1,300,000 דירה 4 115 13 11,304 2016
15/08/16 דירה מפרויקט 1,300,000 דירה 4 115 13 11,304 2016
15/08/16 דירה מפרויקט 1,390,000 דירה 4 128 10 10,859 2016
07/08/16 דירה מפרויקט 1,195,000 דירה 4 108 4 11,065 2016
04/08/16 דירה מפרויקט 1,200,000 דירה 4 108 5 11,111 2016
02/08/16 דירה מפרויקט 1,460,001 דירת גן 4 108 0 13,519 2016
27/07/16 דירה מפרויקט 1,310,000 דירה 4 115 12 11,391 2016
19/07/16 דירה מפרויקט 1,295,000 דירה 4 115 15 11,261 2016
19/07/16 דירה מפרויקט 1,380,001 דירה 5 123 16 11,220 2016
07/07/16 דירה מפרויקט 1,245,001 דירה 4 108 11 11,528 2016
21/06/16 דירה מפרויקט 1,220,000 דירה 4 108 8 11,296 2016
19/06/16 דירה מפרויקט 1,170,000 דירה 4 108 1 10,833 2016
19/06/16 דירה מפרויקט 1,377,800 דירה 5 130 9 10,598 2016
15/06/16 דירה מפרויקט 1,220,001 דירה 4 108 5 11,296 2016
05/06/16 דירה מפרויקט 1,360,000 דירה 5 123 15 11,057 2016
01/06/16 דירה מפרויקט 1,195,000 דירה 4 108 5 11,065 2016
27/05/16 דירה מפרויקט 1,200,001 דירה 4 108 8 11,111 2016
26/05/16 דירה מפרויקט 1,290,000 דירה 4 115 14 11,217 2016
24/05/16 דירה מפרויקט 1,200,001 דירה 4 108 6 11,111 2016
24/05/16 דירה מפרויקט 1,160,000 דירה 4 108 1 10,741 2016
10/05/16 בצלאל 38, דירה מפרויקט 1,200,001 דירה 4 108 6 11,111 2016
09/05/16 בצלאל 38, דירה מפרויקט 1,290,000 דירה 4 120 11 10,750 2016
20/04/16 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,150,001 דירה 4 108 1 10,648 2015
20/04/16 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,182,000 דירה 4 108 2 10,944 1980
19/04/16 בצלאל 500, דירה מפרויקט 1,186,000 דירה 4 108 4 10,981 2016
05/04/16 דירה מפרויקט 1,198,000 דירה 4 105 6 11,410 2016
31/03/16 דירה מפרויקט 1,198,000 דירה 5 105 5 11,410 2016
29/03/16 דירה מפרויקט 1,220,000 דירה 4 108 2 11,296 2016
27/03/16 דירה מפרויקט 1,230,000 דירה 4 114 18 10,789 2016
27/03/16 דירה מפרויקט 1,180,000 דירה 4 108 7 10,926 2016
21/03/16 דירה מפרויקט 1,200,000 דירה 4 100 10 12,000 2016
16/03/16 דירה מפרויקט 1,210,000 דירה 4 111 1 10,901 2014
15/03/16 דירה מפרויקט 1,180,000 דירה 4 105 7 11,238 2016
11/03/16 דירה מפרויקט 1,190,001 דירה 4 105 7 11,333 2016
08/03/16 דירה מפרויקט 1,190,000 דירה 4 108 9 11,019 2016
22/02/16 דירה מפרויקט 1,174,600 דירה 4 108 1 10,876 2016
12/02/16 דירה מפרויקט 1,185,000 דירה 4 108 8 10,972 2016
27/01/16 דירה מפרויקט 1,355,000 דירה 4 125 10 10,840 2016
26/01/16 דירה מפרויקט 1,150,000 דירה 4 108 3 10,648 2016
21/01/16 דירה מפרויקט 1,300,000 דירה 4 120 11 10,833 2016
20/01/16 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,150,000 דירה 4 100 7 11,500 2015
11/01/16 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,160,002 דירת גן 4 108 0 10,741 2015
07/01/16 דירה מפרויקט 1,160,002 דירה 4 108 3 10,741 2015
22/12/15 בצלאל 500, דירה מפרויקט 1,226,752 דירה 4 108 2 11,359 2015
22/12/15 בצלאל 500, דירה מפרויקט 1,236,807 דירה 4 108 7 11,452 2015
24/11/15 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,700,000 דירה 5 180 23 9,444 2015
25/10/15 דירה מפרויקט 1,525,000 דירת גג/פנטהאוז 5 161 22 9,472 2015
22/10/15 דירה מפרויקט 1,500,000 דירה 6 152 20 9,868 2015
22/10/15 דירה מפרויקט 1,500,000 דירת גג/פנטהאוז 5 162 23 9,259 2015
15/10/15 דירה מפרויקט 1,160,000 דירה 4 114 18 10,175 2015
29/09/15 דירה מפרויקט 1,165,000 דירה 4 120 5 9,708 2013
02/09/15 דירה מפרויקט 1,500,000 דירה 6 151 20 9,934 2015
02/09/15 דירה מפרויקט 1,500,000 דירה 6 152 20 9,868 2015
02/09/15 דירה מפרויקט 1,500,000 דירה 5 162 23 9,259 2015
02/09/15 דירה מפרויקט 1,525,001 דירה 5 161 22 9,472 2015
14/08/15 דירה מפרויקט 1,150,000 דירה 4 100 9 11,500 2015
09/07/15 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,130,000 דירה 4 120 2 9,417 2012
07/07/15 דירה מפרויקט 1,170,001 דירה 4 104 4 11,250 2014
09/06/15 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,150,000 דירה 4 120 10 9,583 2012
02/06/15 דירה מפרויקט 1,160,002 דירה 4 120 5 9,667 2009
17/05/15 דירה מפרויקט 1,300,000 דירה 5 134 21 9,701 2015
17/05/15 דירה מפרויקט 1,130,000 דירה 4 108 6 10,463 2015
05/04/15 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,090,000 דירה 4 108 7 10,093 2011
15/03/15 דירה מפרויקט 1,250,000 דירה 5 134 21 9,328 2014
11/03/15 דירה מפרויקט 1,070,001 דירה 4 120 3 8,917 2011
23/12/14 דירה מפרויקט 1,060,000 דירה 4 109 1 9,725 2011
21/09/14 דירה מפרויקט 1,155,000 דירה 5 123 19 9,390 2013
21/09/14 דירה מפרויקט 1,020,000 דירה 4 100 3 10,200 2011
16/09/14 דירה מפרויקט 1,155,000 דירה 5 123 16 9,390 2013
11/09/14 דירה מפרויקט 1,155,000 דירה 5 123 19 9,390 2014
11/09/14 דירה מפרויקט 1,030,000 דירה 4 109 4 9,450 2011
03/08/14 דירה מפרויקט 1,155,000 דירה 5 123 17 9,390 2014
30/04/14 דירה מפרויקט 1,245,001 דירת גן 5 127 0 9,803 2014
28/03/14 דירה מפרויקט 1,328,000 דירה 4 136 1 9,765 2013
14/03/14 דירה מפרויקט 1,050,000 דירה 4 125 4 8,400 2011
11/03/14 דירה מפרויקט 1,150,000 דירה 5 123 17 9,350 2014
11/03/14 דירה מפרויקט 1,150,000 דירה 5 123 15 9,350 2014
27/02/14 דירה מפרויקט 1,245,000 דירה 5 127 0 9,803 2014
25/02/14 דירה מפרויקט 1,460,000 דופלקס 5 165 2 8,848 2014
19/02/14 דירה מפרויקט 1,446,000 דירה 5 165 5 8,764 2014
18/02/14 דירה מפרויקט 1,200,001 דירה 5 127 0 9,449 2014
29/01/14 דירה מפרויקט 1,150,000 דירה 5 123 18 9,350 2013
26/01/14 דירה מפרויקט 1,360,000 דירה 5 159 2 8,553 2012
16/01/14 דירה מפרויקט 1,350,000 דירת גן 5 128 0 10,547 2013
24/12/13 דירה מפרויקט 1,180,000 דירה 5 128 1 9,219 2013
08/12/13 דירה מפרויקט 1,150,000 דירה 5 135 0 8,519 2013
08/12/13 דירה מפרויקט 1,030,000 דירה 4 115 19 8,957 2013
24/11/13 דירה מפרויקט 1,020,000 דירה 4 115 19 8,870 2013
18/11/13 דירה מפרויקט 1,000,000 דירה 4 108 0 9,259 2013
30/10/13 דירה מפרויקט 859,000 דירה 4 109 2 7,881 2013
21/10/13 דירה מפרויקט 1,223,000 דירה 5 127 1 9,630 2013
16/10/13 דירה מפרויקט 990,000 דירה 4 108 14 9,167 2013
14/10/13 דירה מפרויקט 1,131,500 דירה 4 123 18 9,199 2013
06/10/13 דירה מפרויקט 1,010,001 דירה 4 114 16 8,860 2012
29/09/13 דירה מפרויקט 1,020,000 דירה 4 114 18 8,947 2013
23/09/13 דירה מפרויקט 1,010,000 דירה 4 115 17 8,783 2013
17/09/13 דירה מפרויקט 1,200,000 דירה 5 136 1 8,824 2013
03/09/13 דירה מפרויקט 1,200,000 דירה 5 136 1 8,824 2013
02/09/13 דירה מפרויקט 1,125,000 דירה 4 125 2 9,000 2013
29/07/13 דירה מפרויקט 1,150,001 דירה 5 123 16 9,350 2013
29/07/13 דירה מפרויקט 980,001 דירה 4 114 13 8,597 2013
23/07/13 דירה מפרויקט 960,000 דירה 4 120 11 8,000 2013
22/07/13 דירה מפרויקט 1,000,000 דירה 4 114 18 8,772 2013
21/07/13 דירה מפרויקט 980,000 דירה 4 114 12 8,596 2013
18/06/13 דירה מפרויקט 970,000 דירה 4 114 14 8,509 2013
17/06/13 דירה מפרויקט 1,200,000 דירת גן 4 109 0 11,009 2013
14/06/13 דירה מפרויקט 1,026,001 דירה 5 135 2 7,600 2013
13/06/13 דירה מפרויקט 960,000 דירה 4 114 15 8,421 2013
11/06/13 דירה מפרויקט 1,050,000 דירה 5 123 15 8,537 2013
11/06/13 דירה מפרויקט 960,000 דירה 4 114 15 8,421 2013
07/06/13 דירה מפרויקט 960,001 דירה 4 114 16 8,421 2013
16/05/13 דירה מפרויקט 955,000 דירה 4 114 13 8,377 2013
22/04/13 דירה מפרויקט 1,060,000 דירה 4 124 2 8,548 2013
18/04/13 דירה מפרויקט 950,001 דירה 4 114 14 8,333 2013
07/04/13 דירה מפרויקט 890,001 דירה 4 108 13 8,241 2012
24/03/13 דירה מפרויקט 940,000 דירה 4 114 12 8,246 2012
13/03/13 דירה מפרויקט 850,000 דירה 4 108 12 7,870 2012
10/03/13 דירה מפרויקט 950,000 דירה 4 105 3 9,048 2013
10/03/13 דירה מפרויקט 949,999 דירה 4 105 3 9,048 2013
25/02/13 דירה מפרויקט 1,026,001 דירה 5 128 9 8,016 2012
14/02/13 דירה מפרויקט 890,001 דירה 4 108 12 8,241 2012
10/02/13 דירה מפרויקט 875,000 דירה 4 108 13 8,102 2010
24/01/13 דירה מפרויקט 935,001 דירה 4 120 11 7,792 2010
06/01/13 דירה מפרויקט 1,050,001 דירה 4 125 10 8,400 2012
31/12/12 דירה מפרויקט 875,000 דירה 4 108 14 8,102 2010
13/11/12 דירה מפרויקט 860,001 דירה 4 108 11 7,963 2012
31/07/12 דירה מפרויקט 870,000 דירה 4 108 0 8,056 2012
31/07/12 דירה מפרויקט 1,090,000 דירה 5 129 0 8,450 2012
09/07/12 דירה מפרויקט 840,000 דירה 4 109 10 7,706 2012
01/07/12 דירה מפרויקט 830,001 דירה 4 109 0 7,615 2010
27/06/12 דירה מפרויקט 855,000 דירה 4 108 10 7,917 2012
18/06/12 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 8 7,685 2011
14/06/12 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 109 1 7,615 2011
06/06/12 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 2 7,685 2011
23/05/12 דירה מפרויקט 920,000 דירה 4 114 0 8,070 2011
02/05/12 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 9 7,685 2011
01/04/12 דירה מפרויקט 1,000,000 דירה 5 135 1 7,407 2012
29/03/12 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 6 7,685 2012
29/02/12 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 7 7,685 2011
14/12/11 דירה מפרויקט 1,090,000 דירה 4 125 10 8,720 2011
10/11/11 דירה מפרויקט 1,000,000 דירה 5 135 1 7,407 2011
14/07/11 דירה מפרויקט 851,001 דירה 4 105 7 8,105 2011
28/06/11 דירה מפרויקט 856,000 דירה 4 105 8 8,152 2011
02/06/11 דירה מפרויקט 847,500 דירה 4 105 0 8,071 2011
04/04/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 105 0 7,905 2011
04/04/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 0 7,685 2011
31/03/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 105 0 7,905 2011
09/03/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 3 7,685 2011
09/03/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 3 7,685 2011
02/03/11 דירה מפרויקט 845,000 דירה 4 108 1 7,824 2011
28/02/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 7 7,685 2011
20/02/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 109 6 7,615 2011
16/02/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 0 7,685 2011
10/02/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 5 7,685 2011
07/02/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 105 6 7,905 2011
07/02/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 89 0 9,326 1980
07/02/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 106 7 7,830 2011
23/01/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 4 7,685 2011
23/01/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 1 0 830,000 2010
23/01/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 89 0 9,326 1980
17/01/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 108 5 7,685 2011
17/01/11 דירה מפרויקט 830,000 דירה 4 84 4 9,881 2011
*שימו לב: העסקאות לפי דיווחי רשות המיסים בחלקות הפרויקט ועשויים להיות גם מבניינים סמוכים. לפרטים נוספים היכנסו לשאלות ותשובות

נכסים שנמכרו לאחרונה בסביבה

סנן
יום מכירה כתובת מחיר סוג נכס חדרים שטח קומה מחיר למ"ר שנת בניה משרד תיווך
09/08/17 בן יהודה 16 900,002 דירה 3 70 3 12,857 1970
27/07/17 דרך המשחררים 16 1,300,000 דירה 5 109 2 11,927 2015
16/07/17 שכונה ב 2,120,000 דירה 4.5 130 19 16,308 2015
12/07/17 דרך מצדה 13 950,000 דירה 3 65 4 14,615 1960 רימקס באר שבע
11/07/17 שמעוני דוד 9 1,075,000 דירה 4 80 5 13,438 1980
11/07/17 בצלאל 29 930,000 דירה 4 90 8 10,333 1998
03/07/17 שמעוני דוד 9 980,000 דירה 3.5 109 8 8,991 1970
03/07/17 שכונה ב 1,750,000 דירה 5 137 3 12,774 2017
30/06/17 בצלאל 36 630,000 דירה 3 57 2 11,053 1970
27/06/17 יעקב הכהן 9 1,380,000 דירה 4 127 6 10,866 2006
14/06/17 דרך מצדה 51 797,000 דירה 3 57 1 13,982 1970
13/06/17 דרך מצדה 15 905,000 דירה 3 64 2 14,141 1970
13/06/17 שדרות רגר יצחק 57 2,080,000 דירה 5 130 19 16,000 2012
06/06/17 ביאליק 24 1,075,000 דירה 4.5 102 7 10,539 1997
04/06/17 בן יהודה 22 930,000 דירה 3 70 2 13,286 1970
01/06/17 שכונה ב 905,000 דירה 4 78 3 11,603 1970
28/05/17 דרך מצדה 43 780,200 דירה 3 62 2 12,584 1960
18/05/17 הזז חיים 6 1,340,000 דירה 5 110 2 12,182 1995
18/05/17 חז"ל 104 950,000 דירה 3 44 1 21,591 1960
18/05/17 בני אור 6 615,000 דירה 3 68 3 9,044 1984
09/05/17 דרך מצדה 43 790,000 דירה 3.5 59 4 13,390 1970
08/05/17 ביאליק 9 910,000 דירה 2 55 3 16,545 1980
03/05/17 שדרות רגר 51 1,450,002 דירה 4 113 13 12,832 2017
27/04/17 חז"ל 84 1,570,000 קוטג' 5 200 1 7,850 1977
27/04/17 ביאליק 33 600,000 דירה 3 55 1 10,909 1900
25/04/17 אבן גבירול 7 850,000 דירה 3 62 1 13,710 1960
20/04/17 הזז חיים 6 1,450,000 דירה 5 120 7 12,083 1994
19/04/17 שמעוני 6 850,000 דירה 4 42 1 20,238 1970
18/04/17 בני אור 6 620,001 דירה 3 76 3 8,158 1980
13/04/17 טשרניחובסקי 14 795,000 דירה 3 48 3 16,563 1966
06/04/17 בצלאל 22 670,000 דירה 4 73 3 9,178 1950
06/04/17 כהן יעקב 14 1,600,000 דירה 4 120 1 13,333 2016
29/03/17 שכונה ב 1,750,000 דירה 5 128 20 13,672 2016
22/03/17 יהודה הלוי 6 730,001 דירה 3 60 2 12,167 1970
21/03/17 שכונה ב 1,750,000 דירה 5 137 4 12,774 2013
20/03/17 ביאליק 30 795,000 דירה 3 60 2 13,250 1984
19/03/17 יעקב הכהן 2 1,500,000 דירה 4 113 3 13,274 2017
15/03/17 סעדיה גאון 14 690,000 דו משפחתי 2 40 0 17,250 1970
13/03/17 שכונה ב 2,825,000 דירה 7 186 16 15,188 2013
09/03/17 יהודה הלוי 2 675,000 דירה 3 70 2 9,643 1994
09/03/17 דרך מצדה 47 850,000 דירה 3 60 3 14,167 1800
09/03/17 הנשיאים/רגר )שד'( 53 1,515,000 דירה 4 126 4 12,024 2011
08/03/17 שמעוני 4 800,000 דירה 3.5 43 3 18,605 1970
08/03/17 שכונה ב 1,750,000 דירה 5 138 5 12,681 2013
06/03/17 דרך מצדה 23 955,000 דירה 3 62 2 15,403 1960
05/03/17 דרך המשחררים 48 650,000 דירה 3 73 3 8,904 1970
03/03/17 שמעוני דוד 9 890,000 דירה 4 80 9 11,125 1969
02/03/17 הנשיאים/רגר )שד'( 1 1,600,000 דירה 4 114 4 14,035 2013
02/03/17 בן יהודה 23 750,000 דירה 3 56 4 13,393 1960
23/02/17 טשרניחובסקי 10 765,001 דירה 3 60 3 12,750 1970
20/02/17 בן יהודה 2 770,000 דירה 3 53 4 14,528 1800
20/02/17 ביאליק 6 739,999 דירה 2 48 2 15,417 1800 רימקס באר שבע
12/02/17 שמעוני דוד 16 800,000 דירה 4 90 1 8,889 1973
09/02/17 שניאור 8 770,000 דירה 3 57 1 13,509 1970
09/02/17 ביאליק 7 933,000 דירה 4 81 3 11,519 1980
08/02/17 ביאליק 61 810,001 דירה 3 55 1 14,727 1970
05/02/17 ביאליק 47 856,475 דירה 3 25 3 34,259 1970
03/02/17 כהן יעקב 9 1,340,000 דירה 4 110 8 12,182 2000
03/02/17 דרך מצדה 21 500,001 דירה 3 65 3 7,692 1800
03/02/17 ביאליק 6 400,000 דירה 3 60 1 6,667 1800
31/01/17 דרך מצדה 31 860,000 דירה 3 78 1 11,026 1970
29/01/17 ביאליק 15 690,000 דירה 2 46 2 15,000 1970
29/01/17 שמעוני 11 1,230,000 דירה 4 110 1 11,182 1990
22/01/17 דרך המשחררים 18 500,000 דירה 5 120 4 4,167 1996
22/01/17 שכונה ב 1,650,000 דירה 4 114 1 14,474 2017
19/01/17 שדרות רגר יצחק 59 1,570,000 דירה 4 136 4 11,544 2013
18/01/17 שכונה ב 1,433,000 דירה 4 120 7 11,942 2014
15/01/17 ביאליק 7 820,000 דירה 3.5 77 3 10,649 1970
12/01/17 שכונה ב 1,660,000 דירה 4 110 16 15,091 2017
11/01/17 בצלאל 21 1,199,998 דירה 4 90 1 13,333 1970
10/01/17 דרך מצדה 69 910,000 דירה 4 86 3 10,581 1984
09/01/17 שדרות רגר 57 1,650,001 דירה 5 132 5 12,500 1800
05/01/17 שכונה ב 1,765,002 דירה 5 137 9 12,883 2013
04/01/17 שכונה ב 1,540,000 דירה 5 150 8 10,267 2011
26/12/16 שכונה ב 1,194,000 דירה 5 164 1 7,280 1960
26/12/16 שכונה ב 1,650,000 דירה 4 110 15 15,000 2016

דירות למכירה בסביבה

סנן
כתובת מחיר סוג נכס חדרים שטח קומה סוג מוכר
שפרינצק, באר שבע 550,000 ₪ דירה 2 38 2 פרטי
יהודה הלוי 8 באר שבע 1,960,000 ₪ דירת גג 5 134 21 פרטי
דרך מצדה, באר שבע 900,000 ₪ דירה 4 96 7 מתווך בבלעדיות
חיים נחמן ביאליק 24 באר שבע 1,450,000 ₪ דירה 5 146 8 פרטי
רבי טרפון, באר שבע 750,000 ₪ דירת גן 3 55 קרקע פרטי
דרך המשחררים, באר שבע 1,490,000 ₪ דופלקס 5 152 8 מתווך בבלעדיות
דרך המשחררים באר שבע 1,490,000 ₪ פנטהאוז 5.5 210 8 פרטי
משעול יודפת, באר שבע 845,000 ₪ דירה 4 70 3 מתווך בבלעדיות
משעול מודיעין, באר שבע 730,000 ₪ דירה 3.5 79 3 פרטי
מרבד הקסמים, באר שבע 920,000 ₪ בית פרטי 7 150 קרקע מתווך בבלעדיות
יציאת אירופה, באר שבע 640,000 ₪ דירה 3 58 2 מתווך בבלעדיות
יהודה הלוי 1, באר שבע 1,500,000 ₪ דירה 4 120 2 פרטי
אליעזר מבן יהודה 18, באר שבע 1,100,000 ₪ דירה 4 75 1 פרטי
דרך המשחררים 79 באר שבע -- דירה 4 100 2 פרטי
הכותל המערבי 51, באר שבע 1,100,000 ₪ דירה 5 110 קרקע פרטי
הכותל המערבי 47 באר שבע 920,000 ₪ דירה 4 90 1 פרטי
אליעזר בן יהודה 4 באר שבע 900,090 ₪ דירה 4 80 4 פרטי
חיים נחמן ביאליק 7 באר שבע 970,000 ₪ דירה 4 84 3 פרטי
יהודה הלוי 8 באר שבע -- דירה 4 135 7 פרטי
בני אור 12, באר שבע 1,050,000 ₪ דירה 5 98 4 מתווך
בזל 29 באר שבע 815,000 ₪ דירה 2.5 45 12 פרטי
הכוזרי 4 באר שבע 1,450,000 ₪ קוטג' 6 140 קרקע פרטי
לואי פיקרד 6 באר שבע 1,200,000 ₪ דירה 4 128 2 פרטי
בני אור 14 באר שבע 850,000 ₪ דירה 4.5 110 1 פרטי
בני אור 28 באר שבע 1,200,000 ₪ דירה 4.5 90 3 פרטי
בזל 10 באר שבע 1,300,000 ₪ דירה 4.5 124 1 פרטי
דרך מצדה 45 באר שבע 975,000 ₪ דירה 4 78 4 פרטי
בצלאל 34 באר שבע 1,000,000 ₪ דירה 4 68 2 פרטי
בני אור 24, באר שבע 1,050,000 ₪ דירה 5 96 1 מתווך
אליעזר בן יהודה 18 באר שבע 920,000 ₪ דירה 3.5 93 3 פרטי
דרך מצדה, באר שבע 899,000 ₪ דירה 4 101 2 מתווך בבלעדיות
חיים נחמן ביאליק 24 באר שבע 1,100,000 ₪ דירה 4.5 126 8 פרטי
בצלאל 3 באר שבע 1,400,000 ₪ דו משפחתי 4 140 קרקע פרטי
חיים נחמן ביאליק 43 באר שבע 1,080,000 ₪ דירה 4 100 2 פרטי
חיים נחמן ביאליק 24 באר שבע 1,300,000 ₪ דירה 5 140 5 פרטי
דרך שמשון, באר שבע 719,000 ₪ דירה 4 95 3 מתווך בבלעדיות
דרך מצדה 148 באר שבע 750,000 ₪ דירה 3.5 80 קרקע פרטי
דרך המשחררים 40 באר שבע 1,250,000 ₪ דירת גן 4 100 קרקע פרטי
בצלאל 20, באר שבע 760,000 ₪ דירה 4 90 2 פרטי
משעול יודפת, באר שבע 865,000 ₪ דירה 4 84 4 מתווך בבלעדיות
רמח''ל 8 באר שבע 1,600,000 ₪ קוטג' 5 120 קרקע פרטי
יציאת אירופה, באר שבע 950,000 ₪ בית פרטי 4 84 - מתווך בבלעדיות
חיים נחמן ביאליק 22 באר שבע 1,350,000 ₪ קוטג' 3.5 100 קרקע פרטי
בצלאל 8 באר שבע 2,350,000 ₪ דירת גג 5 250 20 פרטי
מודיעין, באר שבע 850,000 ₪ דירה 4 84 2 מתווך בבלעדיות
דרך מצדה 138 באר שבע 895,000 ₪ דירה 3 78 1 פרטי
יציאת אירופה, באר שבע 1,450,000 ₪ בית פרטי 4 132 - מתווך בבלעדיות
חז''ל 64 באר שבע 1,800,000 ₪ קוטג' 6 174 קרקע פרטי
דרך המשחררים 35 באר שבע 890,000 ₪ דירה 3.5 80 3 פרטי
תל חי, באר שבע 945,000 ₪ דירה 3.5 96 2 מתווך בבלעדיות
חיים נחמן ביאליק, באר שבע 850,000 ₪ דירה 3 72 3 מתווך בבלעדיות
מבצע נחשון, באר שבע 770,000 ₪ דירה 4 70 2 מתווך בבלעדיות
משעול יודפת, באר שבע 840,000 ₪ דירה 4 70 3 מתווך בבלעדיות
מבצע נחשון, באר שבע 1,750,000 ₪ קוטג' 6 160 - מתווך בבלעדיות
לואי פיקרד, באר שבע 1,850,000 ₪ קוטג' 5 155 - מתווך בבלעדיות
בני אור, באר שבע 750,000 ₪ דירה 4.5 100 1 מתווך בבלעדיות
לואי פיקרד, באר שבע 1,890,000 ₪ קוטג' 5.5 158 - מתווך בבלעדיות
יהודה הלוי 4, באר שבע 895,000 ₪ דירת גן 4 95 קרקע מתווך
חיים נחמן ביאליק, באר שבע 1,000,000 ₪ דירה 4 95 3 מתווך
מבצע נחשון, באר שבע 1,200,000 ₪ דירה - - 3 מתווך בבלעדיות
דרך מצדה, באר שבע 890,000 ₪ דירה 4 96 8 מתווך בבלעדיות
בצלאל, באר שבע 830,000 ₪ דירה 4 96 1 מתווך בבלעדיות
מבצע נחשון, באר שבע 420,000 ₪ דירה 1 24 קרקע מתווך
מנדלסון, באר שבע 1,329,000 ₪ בית פרטי 5 130 - מתווך

דרוג מדלן למתווכים בשכונה

מתווכים רבים בוחרים לעבוד בשקיפות ולהעביר לבדיקת מדלן מסמכי פעילות, אז בידקו למי יש הוכחה להצלחה בשטח.
משרד מוביל באזור
נכסים שנמכרו 2 | נכסים בבלעדיות 5
סוכן מוביל באזור
עידן מאירי ממשרד רימקס באר שבע
נכסים שנמכרו 0 | נכסים בבלעדיות 2

מפת סביבת הפרויקט

מקרא
  דירוג:
  גבוה
  נמוך
 • מגורים
 • מסחר או תעשייה
 • מבנה ציבורי
 • פארק, גינה
 • אחר

מדד מדלן* לבתי ספר בסביבה: 35

סנן
מדד מדלן שם ביה"ס שכבה פיקוח שנת בחינת מיצ"ב אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה אחוז המורות שדווחו על שחיקה אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס
77 נתיבות-יורם יסודי ממלכתי 2013 10% 23% 98%
40 מקיף דתי אמי"ת חט"ב, תיכון ממלכתי דתי 2015 18% 23% 65%
40 רמב"ם יסודי ממלכתי דתי 2013 28% 27% 71%
33 רננות יסודי ממלכתי דתי 2015 10% 35% 70%
30 תומר יסודי ממלכתי 2015 25% 11% 60%
20 עירוני ג' מקיף חט"ב, תיכון ממלכתי 2015 19% 36% 55%
17 ישיבת אמי"ת חט"ב, תיכון ממלכתי דתי 2015 25% 14% 62%
10 ת"ת משכן מאיר יסודי חרדי 2015
מכ' טכנולוגית להנדסה תיכון ממלכתי
אור מרגלית תיכון חרדי
יסודות יסודי, תיכון ממלכתי דתי
מגן חט"ב, יסודי, תיכון ממלכתי
ברנקו וייס באר שבע תיכון ממלכתי
ישיבת מרכז תורה אור תיכון חרדי
דקלים חט"ב, תיכון ממלכתי
*מדד מדלן מבוסס על עיבוד של בחינות המצי"ב ואיננו מדד רשמי של משרד החינוך

25 גני ילדים בסביבה

 • שליו
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: שמעון בר גיורא
 • רימון
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: שמעון בר גיורא
 • קשת
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: בצלאל
 • עופרים
  פיקוח: ממלכתי,
  כתובת: הכותל המערבי 9
 • סחלב
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מבצע נחשון
 • נבל
  פיקוח: ממלכתי דתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: בזל
 • משכן מאיר
  פיקוח: חרדי, רשת: רשות חינוך תורנית,
  כתובת: רבי טרפון
 • מפוחית
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: ברנר
 • מיתר
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: בצלאל 27
 • לולב
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מבצע נחשון
 • לולב
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מבצע נחשון 60
 • לביא
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מוריה 19
 • כנרת
  פיקוח: ממלכתי דתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מנדלסון 9
 • כינור
  פיקוח: ממלכתי דתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: בזל
 • יפית
  פיקוח: ממלכתי,
  כתובת: חז"ל 104
 • טלה
  פיקוח: ממלכתי, רשת: נטע ארז,
  כתובת: בני אור 19
 • חלילית
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: ברנר 3
 • חוגלה
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: דרך המשחררים
 • חוגלה
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: דרך המשחררים 100
 • גן יפית
  פיקוח: ממלכתי, רשת: איתי יפית בע"מ,
  כתובת: חז"ל 104
 • גן טלה/יונה
  פיקוח: ממלכתי, רשת: נטע ארז,
  כתובת: בני אור 19
 • גן דורית
  פיקוח: ממלכתי,
  כתובת: העליה 10
 • גן אדמונית
  פיקוח: ממלכתי, רשת: גן אדמונית ט.ב. בע"מ,
  כתובת: ביאליק 125
 • ביאליק
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: ביאליק
 • ביאליק
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: ביאליק 22

הכירו את השכונה
שכונה ב, בבאר שבע

איך דרגו השכנים את השכונה?
תחושת קהילה: 3.9
מתאים למשפחות: 4.5
חניה: 3.4
בילוי ופנאי: 3.9
מחיר דירות ממוצע בשכונה:
1,151,000 ש"ח
שכירות ממוצעת בשכונה:
2,580 ש"ח
מפלגה מובילה בבחירות האחרונות:
הליכוד
מדד חברתי כלכלי בשכונה:
5 מתוך 10

מחפשים דירה באזור?

הירשמו לקבלת הצעות רלוונטיות עבורכם ממדלן
בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים ופרסומות בהתאם לתנאי השימוש
שמירת הערה שומר הערה checkהערה נשמרה errorהערה ארוכה מידי
*הבהרה: למעט במקומות בהם מצויין במפורש, המידע המוצג בסקירה זו איננו מכיל מידע מטעם היזם או כל גורם רישמי הקשור בפרויקט. הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן ומידע העסקאות שבה מבוסס על נתוני רשות המיסים. המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בהתאמה שבוצעה בסקירה בין עסקה מדווחת לפרויקט ולדירה שהותאמו לה ולפרטי הדירה. יצויין עוד כי לא הותאמו דירות לכל העסקאות המופיעות בנתוני רשות המיסים. מידע האנטנות לקוח מדיווחי המשרד להגנת הסביבה והמידע המוצג עשוי להיות לא מעודכן או שגוי. למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט בתנאי השימוש. ט.ל.ח מצאתם שגיאה? דווחו לנו!