Platinum באר שבע
פרויקט בניה חדשה במסגרת מחיר למשתכן

 • בניין בן 10 קומות מגורים מעל קומת מסחר, סך הכל 64 דירות
 • מיקום: באר שבע, כהן יעקב 5
 • בניית הפרויקט הסתיימה
 • המכירות הסתימו
 • יזם: ארזי הנגב
 • אדריכל: א.ד כהן אדריכלים בע"מ

מכירות בפרויקט*

סנן
יום מכירה כתובת מחיר סוג נכס חדרים שטח קומה מחיר למ"ר שנת בניה משרד תיווך
19/09/16 כהן יעקב 5 1,550,000 דירה 5 140 9 11,071 2015
16/08/16 כהן יעקב 3 1,545,002 דירה 4 150 7 10,300 2013 רימקס באר שבע
31/05/16 שכונה ב 2,000,002 דירה 5 154 7 12,987 2015
09/05/16 כהן יעקב 3 2,100,002 דירה 5 170 9 12,353 2015
06/03/16 יעקב הכהן 1 1,470,000 דירה 4 110 4 13,364 2014
19/11/15 יעקב הכהן 1 1,475,000 דירה 4 110 0 13,409 2013
24/08/15 יעקב הכהן 3 1,622,000 דירה 5 171 2 9,485 2012
19/08/15 שכונה ב 2,280,000 דירה 5 175 0 13,029 2015
09/08/15 יעקב הכהן 5 1,335,000 דירה 4 98 7 13,622 2011
04/06/15 שכונה ב 1,400,002 דירה 5 135 1 10,370 2015
04/06/15 יעקב הכהן 34 1,800,001 דירה 5 146 9 12,329 2015
17/05/15 שכונה ב 1,470,000 דירה 5 135 2 10,889 2015
11/05/15 שכונה ב 1,450,000 דירה 5 135 1 10,741 2015
09/02/15 שכונה ב 1,500,000 דירה 5 134 1 11,194 2015
29/01/15 שכונה ב 1,515,000 דירה 5 135 3 11,222 2015
22/01/15 הנשיאים/רגר )שד'( 31 1,475,000 דירה 5 134 7 11,007 2015
18/01/15 שכונה ב 1,490,000 דירה 5 134 2 11,119 2014
18/01/15 שכונה ב 1,300,000 דירה 5 124 6 10,484 2015
12/01/15 שכונה ב 1,450,000 דירה 5 135 8 10,741 2014
30/12/14 שכונה ב 1,470,000 דירה 5 135 4 10,889 2014
28/12/14 שכונה ב 1,480,000 דירה 4 111 1 13,333 2015
25/12/14 שכונה ב 1,440,000 דירה 5 134 4 10,746 2015
24/12/14 שכונה ב 1,300,000 דירה 5 135 6 9,630 2015
22/12/14 שכונה ב 1,450,000 דירה 5 134 3 10,821 2014
22/12/14 שכונה ב 1,440,000 דירה 5 134 5 10,746 2015
22/12/14 שכונה ב 1,465,001 דירה 5 134 4 10,933 2015
18/12/14 שכונה ב 1,485,000 דירה 5 135 2 11,000 2015
17/12/14 שכונה ב 1,400,001 דירה 5 135 3 10,370 2015
17/12/14 שכונה ב 1,300,002 דירה 5 135 5 9,630 2015
17/12/14 שכונה ב 1,400,001 דירה 5 134 6 10,448 2015
17/12/14 שכונה ב 1,500,000 דירה 5 134 2 11,194 2015
16/12/14 שכונה ב 1,375,000 דירה 5 134 1 10,261 2015
16/12/14 שכונה ב 1,300,000 דירה 5 135 4 9,630 2015
16/12/14 שכונה ב 1,300,000 דירה 5 135 7 9,630 2015
16/12/14 שכונה ב 1,430,000 דירה 4 110 0 13,000 2015
16/12/14 שכונה ב 1,500,000 דירה 5 134 3 11,194 2015
16/12/14 שכונה ב 1,300,000 דירה 5 135 5 9,630 2015
16/12/14 שכונה ב 1,600,000 דירה 5 133 1 12,030 2015
16/12/14 שכונה ב 1,500,000 דירה 5 134 5 11,194 2015
16/12/14 שכונה ב 1,300,000 דירה 5 135 6 9,630 2015
16/12/14 שכונה ב 1,600,000 דירה 5 135 0 11,852 2015
10/12/14 שכונה ב 1,470,000 דירה 4 110 3 13,364 2013
29/10/14 כהן יעקב 129 1,500,001 דירה 4 114 8 13,158 2013
25/06/13 שכונה ב 1,190,000 דירה 4 106 2 11,226 2013
28/05/13 שכונה ב 1,190,000 דירה 5 119 1 10,000 2013
23/05/13 שכונה ב 1,380,000 דירה 4 113 1 12,212 2012
07/04/13 יעקב הכהן 211 1,190,001 דירה 4 106 4 11,226 2013
29/01/13 שכונה ב 1,300,000 דירה 4 150 0 8,667 2012
29/01/13 יעקב הכהן 211 1,150,001 דירה 4 106 3 10,849 2012
15/01/13 שכונה ב 1,850,000 דירה 5 174 9 10,632 2012
15/01/13 שכונה ב 1,150,001 דירה 4 106 3 10,849 2012
15/01/13 יעקב הכהן 1 1,150,001 דירה 4 106 4 10,849 2012
15/01/13 יעקב הכהן 211 1,300,000 דירה 4 113 1 11,504 2012
15/01/13 יעקב הכהן 1 1,800,001 דירה 5 174 9 10,345 2012
06/11/12 שכונה ב 1,180,000 דירה 5 125 5 9,440 2012
06/11/12 שכונה ב 1,480,000 דירה 5 125 9 11,840 2012
28/10/12 שכונה ב 1,100,000 דירה 4 106 5 10,377 2012
24/10/12 שכונה ב 1,250,000 דירה 5 125 3 10,000 2012
24/10/12 שכונה ב 1,300,000 דירה 5 121 2 10,744 2012
14/10/12 שכונה ב 1,280,000 דירה 5 121 6 10,579 2012
19/09/12 שכונה ב 1,450,000 דירה 5 121 0 11,983 2012
10/09/12 שכונה ב 1,100,000 דירה 4 106 0 10,377 2012
10/09/12 שכונה ב 1,230,000 דירה 5 125 0 9,840 2012
30/08/12 שכונה ב 865,000 דירה 5 144 0 6,007 2012
27/08/12 שכונה ב 1,430,000 דירה 5 131 0 10,916 2014
15/08/12 שכונה ב 1,165,001 דירה 4 113 0 10,310 2014
15/08/12 שכונה ב 1,650,001 דירה 5 141 0 11,702 2014
15/08/12 שכונה ב 1,140,000 דירה 4 106 6 10,755 2012
12/08/12 שכונה ב 1,135,002 דירה 5 125 1 9,080 2012
05/08/12 שכונה ב 1,412,000 דירה 5 121 0 11,669 2012
05/08/12 שכונה ב 1,180,000 דירה 5 122 0 9,672 2014
05/08/12 שכונה ב 1,165,000 דירה 5 125 0 9,320 2012
05/08/12 שכונה ב 1,100,000 דירה 5 125 0 8,800 2012
02/08/12 שכונה ב 1,012,500 דירה 4 114 0 8,882 2012
02/08/12 הנשיאים/רגר )שד'( 1 1,120,000 דירה 5 125 3 8,960 2012
02/08/12 שכונה ב 1,140,000 דירה 4 113 0 10,088 2012
02/08/12 שכונה ב 1,100,000 דירה 4 106 0 10,377 2012
02/08/12 שכונה ב 1,112,500 דירה 5 125 0 8,900 2012
02/08/12 שכונה ב 1,227,500 דירה 5 125 0 9,820 2012
01/08/12 שכונה ב 1,100,000 דירה 4 106 0 10,377 2012
01/08/12 הנשיאים/רגר )שד'( 2 1,020,000 דירה 4 114 7 8,947 2012
01/08/12 שכונה ב 1,050,000 דירה 4 106 1 9,906 2012
01/08/12 שכונה ב 1,150,000 דירה 5 121 0 9,504 2012
01/08/12 אבוחצירא 53 1,030,000 דירה 4 113 0 9,115 2012
31/07/12 שכונה ב 1,650,000 דירה 5 144 0 11,458 2012
31/07/12 שכונה ב 1,100,000 דירה 4 106 0 10,377 2014
31/07/12 שכונה ב 1,000,000 דירה 4 113 0 8,850 2012
31/07/12 שכונה ב 1,100,000 דירה 5 125 0 8,800 2012
31/07/12 שכונה ב 1,050,000 דירה 4 113 0 9,292 2012
30/07/12 שכונה ב 1,135,000 דירה 5 125 0 9,080 2012
30/07/12 שכונה ב 1,425,000 דירה 5 125 0 11,400 2012
25/07/12 שכונה ב 1,100,000 דירה 5 122 0 9,016 2012
25/07/12 שכונה ב 1,140,000 דירה 5 121 0 9,421 2012
25/07/12 שכונה ב 1,115,000 דירה 4 113 0 9,867 2012
25/07/12 שכונה ב 1,080,000 דירה 4 106 6 10,189 2012
24/07/12 שכונה ב 1,140,000 דירה 5 122 0 9,344 2012
24/07/12 שכונה ב 1,000,000 דירה 4 113 0 8,850 2012
24/07/12 שכונה ב 1,000,000 דירה 4 113 0 8,850 2012
23/07/12 שכונה ב 1,150,000 דירה 5 121 0 9,504 2012
23/07/12 שכונה ב 1,050,000 דירה 4 113 0 9,292 2012
23/07/12 שכונה ב 1,135,000 דירה 5 122 2 9,303 2012
22/07/12 שכונה ב 1,180,000 דירה 5 125 1 9,440 2012
22/07/12 שכונה ב 1,600,000 דירה 5 141 0 11,348 2012
22/07/12 שכונה ב 1,095,000 דירה 4 113 0 9,690 2012
22/07/12 שכונה ב 1,100,000 דירה 4 113 0 9,735 2012
22/07/12 שכונה ב 1,090,000 דירה 4 113 3 9,646 2012
22/07/12 שכונה ב 1,400,000 דירה 4 121 0 11,570 2012
*שימו לב: העסקאות לפי דיווחי רשות המיסים בחלקות הפרוייקט ועשויים להיות גם מבניינים סמוכים. לפרטים נוספים היכנסו לשאלות ותשובות

נכסים שנמכרו לאחרונה בסביבה

סנן
יום מכירה כתובת מחיר סוג נכס חדרים שטח קומה מחיר למ"ר שנת בניה משרד תיווך
22/03/17 יהודה הלוי 6 730,001 דירה 3 60 2 12,167 1970
21/03/17 דירה מפרויקט 1,260,000 דירה 4 108 9 11,667 2016
21/03/17 שכונה ב 1,750,000 דירה 5 137 4 12,774 2013
20/03/17 ביאליק 30 795,000 דירה 3 60 2 13,250 1984
15/03/17 סעדיה גאון 14 690,000 דו משפחתי 2 40 0 17,250 1970
13/03/17 שכונה ב 2,825,000 דירה 7 186 16 15,188 2013
10/03/17 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,225,000 דירה 4 108 2 11,343 2013
08/03/17 שמעוני 4 800,000 דירה 3.5 43 3 18,605 1970
08/03/17 שכונה ב 1,750,000 דירה 5 138 5 12,681 2013
06/03/17 דרך מצדה 23 955,000 דירה 3 62 2 15,403 1960
05/03/17 דירה מפרויקט 1,303,000 דירה 4 109 13 11,954 2016
05/03/17 דרך המשחררים 48 650,000 דירה 3 73 3 8,904 1970
02/03/17 הנשיאים/רגר )שד'( 1 1,600,000 דירה 4 114 4 14,035 2013
02/03/17 בן יהודה 23 750,000 דירה 3 56 4 13,393 1960
23/02/17 טשרניחובסקי 10 765,001 דירה 3 60 3 12,750 1970
22/02/17 דירה מפרויקט 1,250,000 דירה 4 108 11 11,574 2016
16/02/17 דירה מפרויקט 1,385,000 דירה 4 115 19 12,043 2016
12/02/17 שמעוני דוד 16 800,000 דירה 4 90 1 8,889 1973
09/02/17 ביאליק 7 933,000 דירה 4 81 3 11,519 1980
08/02/17 ביאליק 61 810,001 דירה 3 55 1 14,727 1970
05/02/17 ביאליק 47 856,475 דירה 3 25 3 34,259 1970
03/02/17 כהן יעקב 9 1,340,000 דירה 4 110 8 12,182 2000
31/01/17 דרך מצדה 31 860,000 דירה 3 78 1 11,026 1970
29/01/17 שמעוני 11 1,230,000 דירה 4 110 1 11,182 1990
29/01/17 ביאליק 15 690,000 דירה 2 46 2 15,000 1970
26/01/17 בצלאל 500, דירה מפרויקט 1,320,000 דירה 4 108 14 12,222 2016
22/01/17 דירה מפרויקט 1,235,000 דירה 4 109 2 11,330 2016
22/01/17 דרך המשחררים 18 500,000 דירה 5 120 4 4,167 1996
22/01/17 שכונה ב 1,650,000 דירה 4 114 1 14,474 2017
18/01/17 שכונה ב 1,433,000 דירה 4 120 7 11,942 2014
12/01/17 שכונה ב 1,660,000 דירה 4 110 16 15,091 2017
11/01/17 בצלאל 21 1,199,998 דירה 4 90 1 13,333 1970
10/01/17 דרך מצדה 69 910,000 דירה 4 86 3 10,581 1984
05/01/17 שכונה ב 1,765,002 דירה 5 137 9 12,883 2013
04/01/17 שכונה ב 1,540,000 דירה 5 150 8 10,267 2011
26/12/16 דירה מפרויקט 1,320,000 דירה 4 115 16 11,478 2016
26/12/16 שכונה ב 1,194,000 דירה 5 164 1 7,280 1960
26/12/16 שכונה ב 1,650,000 דירה 4 110 15 15,000 2016
20/12/16 יעקב הכהן 208 1,755,001 דירה 5 137 8 12,810 2016
15/12/16 דירה מפרויקט 1,235,002 דירה 4 108 3 11,435 2016
11/12/16 דרך המשחררים 38 680,000 דירה 3 71 1 9,577 1970
10/12/16 שמעוני דוד 13 1,305,000 דירה 4 101 1 12,921 1992
09/12/16 דרך המשחררים 22 1,080,001 דירה 4 111 1 9,730 1800
08/12/16 שכונה ב 1,680,000 דירה 4 109 12 15,413 2016
07/12/16 דרך המשחררים 56 760,001 דירה 5 108 3 7,037 1960
07/12/16 דירה מפרויקט 1,480,001 דירת גן 4 102 0 14,510 2016
01/12/16 שכונה ב 1,580,001 דירה 4 135 6 11,704 2010
29/11/16 דירה מפרויקט 1,220,001 דירה 4 108 2 11,296 2016
27/11/16 הזז חיים 2 1,220,000 דירה 4 86 6 14,186 1992
25/11/16 המשחררים )דרך( 104 1,390,000 דירה 5 165 9 8,424 1980
22/11/16 שכונה ב 1,800,000 דירה 5 127 20 14,173 2016
22/11/16 דרך מצדה 47 625,000 דירה 2 58 2 10,776 1970
22/11/16 דירה מפרויקט 1,220,000 דירה 4 108 3 11,296 2016
20/11/16 שמעוני דוד 4 715,000 דירה 3.5 42 4 17,024 1980
17/11/16 יהודה הלוי 9 910,002 דירה 4 80 2 11,375 1970
17/11/16 דרך המשחררים 24 900,000 דירה 4 110 7 8,182 1989
15/11/16 בצלאל 49 1,405,000 דירה 3 59 1 23,814 2000
15/11/16 אבן גבירול 8 880,000 דירה 3 72 2 12,222 1970
09/11/16 ביאליק 24 1,050,002 דירה 5 122 7 8,607 1996
09/11/16 ביאליק 15 665,000 דירה 2 50 2 13,300 1970
02/11/16 ביאליק 57 812,000 דירה 3 55 2 14,764 1970
01/11/16 שכונה ב 1,599,001 דירה 4 110 13 14,536 2016
13/10/16 שכונה ב 1,728,000 דירה 5 127 2 13,606 2016
05/10/16 שכונה ב 825,002 דירה 3 48 3 17,188 1960
29/09/16 המשחררים )דרך( 16 1,660,000 דירה 5 142 12 11,690 2014
29/09/16 דירה מפרויקט 1,210,000 דירה 4 108 4 11,204 2016
27/09/16 שכונה ב 1,770,000 דירה 5 138 10 12,826 2013
27/09/16 שכונה ב 620,000 דירה 3 73 4 8,493 1960
22/09/16 דירה מפרויקט 1,200,001 דירה 4 108 4 11,111 2016
22/09/16 שכונה ב 1,640,000 דירה 5 128 2 12,813 2016
22/09/16 דרך מצדה 43 840,000 דירה 4 58 4 14,483 1960
22/09/16 דירה מפרויקט 1,260,002 דירה 4 108 10 11,667 2016
22/09/16 שניאור 8 885,000 דירה 3 57 4 15,526 1970
21/09/16 דרך מצדה 9 940,000 דירה 4 73 4 12,877 1991 רימקס באר שבע
19/09/16 שכונה ב 2,195,000 דירה 5 152 18 14,441 2014
19/09/16 שכונה ב 1,600,000 דירה 4 114 9 14,035 2016

דירות למכירה בסביבה

סנן
כתובת מחיר סוג נכס חדרים שטח קומה סוג מוכר
המשחררים 14, באר שבע 1,600,000 ₪ דירה 4 125 12 פרטי
יד ושם 24, באר שבע 530,000 ₪ דירה 2 54 4 פרטי
חיים נחמן ביאליק 24 באר שבע 1,450,000 ₪ דירה 5 146 8 פרטי
ברנר 11 באר שבע 660,000 ₪ דירה 3 70 4 פרטי
אסירי ציון 5 באר שבע 500,000 ₪ דירה 2 35 1 פרטי
חז''ל 01 באר שבע 1,250,000 ₪ קוטג' 3.5 77 קרקע פרטי
דובנוב, באר שבע 1,090,000 ₪ בית פרטי 5 90 קרקע מתווך בבלעדיות
אליעזר בן יהודה , באר שבע 960,000 ₪ דירה 4 80 4 מתווך בבלעדיות
יעקב כהן, באר שבע 2,750,000 ₪ פנטהאוז 6 377 5 מתווך בבלעדיות
דרך המשחררים 16 באר שבע 1,600,000 ₪ דירה 5 125 12 פרטי
שמעוני 9 באר שבע 1,200,000 ₪ דירה 5 110 11 פרטי
דרך השלום 7 באר שבע 1,200,000 ₪ דירת גן 3.5 140 1 פרטי
יד ושם 24 באר שבע 550,000 ₪ דירה 1 37 6 פרטי
וינגייט 64, באר שבע 1,100,000 ₪ דירה 4 84 1 פרטי
חיים נחמן ביאליק, באר שבע 860,000 ₪ דירה 3 60 2 מתווך בבלעדיות
יצחק רגר 53 באר שבע 1,900,000 ₪ דירה 5 194 3 פרטי
יעקב כהן, באר שבע 1,500,000 ₪ דירה 4 134 6 מתווך בבלעדיות
וייצמן, באר שבע 660,000 ₪ דירה 3 76 4 מתווך בבלעדיות
משעול אבן גבירול 4 באר שבע 1,400,000 ₪ דירה 5 120 2 פרטי
שמעוני 13 באר שבע -- דירה 5 125 7 פרטי
דרך המשחררים 16 באר שבע -- דירת גג 5 180 16 פרטי
גורדון 8 באר שבע 670,000 ₪ דירה 2 50 3 פרטי
יעקב כהן 25 באר שבע 2,600,000 ₪ דירת גג 6 200 7 פרטי
דרך השלום, באר שבע 635,000 ₪ דירה 2 59 קרקע מתווך בבלעדיות
שפירא, באר שבע 720,000 ₪ דירה 3 70 1 מתווך בבלעדיות
יצחק למדן 15 באר שבע 1,795,000 ₪ דירה 4 110 8 פרטי
דרך המשחררים 16 באר שבע 1,750,000 ₪ דירה 4 120 6 פרטי
חיים נחמן ביאליק, באר שבע 1,000,000 ₪ דירה 4 95 3 מתווך
וינגייט 76, באר שבע 930,000 ₪ דירה 3 75 5 פרטי
בצלאל 32 באר שבע 900,000 ₪ דירת גן 3.5 88 1 פרטי
דרך המשחררים 14 באר שבע 1,650,000 ₪ דירה 4 120 6 פרטי
באר שבע, וינגייט 70 דירה 1 990,000 ₪ דירה 3.5 - 1 פרטי
המשחררים, באר שבע 895,000 ₪ דירה 4 96 3 מתווך
ביאליק באר שבע 1,000,000 ₪ דירה 4 100 3 מתווך
דרך השלום 22 באר שבע 850,000 ₪ דירה 4 86 3 פרטי
דרך המשחררים 24 באר שבע 1,225,000 ₪ דירה 4 110 7 פרטי
שמעוני 9 באר שבע 1,100,000 ₪ דירה 4 110 13 פרטי

דרוג מדלן למתווכים בשכונה

מתווכים רבים בוחרים לעבוד בשקיפות ולהעביר לבדיקת מדלן מסמכי פעילות, אז בידקו למי יש הוכחה להצלחה בשטח.
משרד מוביל באזור
נכסים שנמכרו 0 | נכסים בבלעדיות 5
סוכן מוביל באזור
עידן פרץ ממשרד רימקס באר שבע
נכסים שנמכרו 0 | נכסים בבלעדיות 2

מפת סביבת הפרויקט

מקרא
  דירוג:
  גבוה
  נמוך
 • מגורים
 • מסחר או תעשייה
 • מבנה ציבורי
 • פארק, גינה
 • אחר

מדד מדלן לבתי ספר בסביבה: 39

סנן
מדד מדלן שם ביה"ס שכבה פיקוח שנת בחינת מיצ"ב אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה אחוז המורות שדווחו על שחיקה אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס
77 נתיבות-יורם יסודי ממלכתי 2013 10% 23% 98%
47 מוריה יסודי ממלכתי דתי 2015 27% 12% 77%
47 אולפנת אמי"ת חט"ב, תיכון ממלכתי דתי 2013 5% 29% 69%
33 רננות יסודי ממלכתי דתי 2015 10% 35% 70%
30 עירוני א' מקיף חט"ב, תיכון ממלכתי 2015 15% 45% 78%
27 נטעים מיתרים יסודי ממלכתי 2013 27% 43% 77%
10 ת"ת משכן מאיר יסודי חרדי 2015
ברנקו וייס באר שבע תיכון ממלכתי
ישיבת מרכז תורה אור תיכון חרדי

19 גני ילדים בסביבה

 • ביאליק - 585 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: ביאליק 22
 • אורנה - 596 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: גן אורנה בע"מ,
  כתובת: טשרניחובסקי 13
 • יד ושם - 648 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: ויצו,
  כתובת: יד ושם 20
 • יד ושם - 648 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: ויצו,
  כתובת: יד ושם 20
 • מפוחית - 692 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: ברנר
 • חלילית - 696 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: ברנר 3
 • חוגלה - 715 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: דרך המשחררים
 • ביאליק - 724 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: ביאליק
 • איילה - 773 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: וינגייט 54
 • נריה - 804 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי דתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מנדלי מוכר ספרים 1
 • קשת - 882 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: בצלאל
 • באר מים חיים א - 902 מ' מהפרויקט
  פיקוח: חרדי, רשת: באר מים חיים,
  כתובת: רבי טרפון
 • משכן מאיר - 902 מ' מהפרויקט
  פיקוח: חרדי, רשת: רשות חינוך תורנית,
  כתובת: רבי טרפון
 • באר מים חיים - 902 מ' מהפרויקט
  פיקוח: חרדי, רשת: באר מים חיים,
  כתובת: רבי טרפון
 • יעל - 909 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: וינגייט
 • כנרת - 917 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי דתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מנדלסון 9
 • מיתר - 964 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: בצלאל 27
 • המעפילים - 979 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: הגאולים
 • גן איריס - 985 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: גן איריס בע"מ,
  כתובת: השלום 40

2 אנטנות סלולריות בסביבה

 • אנטנה פעילה, סלקום, מתקן גישה אלחוטי - 182 מ' מהפרויקט
  כתובת: שד` רגר
 • אנטנה פעילה, פלאפון, אתר זעיר פנימי - 215 מ' מהפרויקט
  כתובת: יצחק רגר 41

הכירו את השכונה
שכונה ב, בבאר שבע

איך דרגו השכנים את השכונה?
תחושת קהילה: 3.9
מתאים למשפחות: 4.5
חניה: 3.4
בילוי ופנאי: 3.9
מחיר דירות ממוצע בשכונה:
1,165,000 ש"ח
שכירות ממוצעת בשכונה:
2,740 ש"ח
מפלגה מובילה בבחירות האחרונות:
הליכוד
מדד חברתי כלכלי בשכונה:
5 מתוך 10

מחפשים דירה באזור?

הירשמו לקבלת הצעות רלוונטיות עבורכם ממדלן
בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים ופרסומות בהתאם לתנאי השימוש
שמירת הערה שומר הערה checkהערה נשמרה errorהערה ארוכה מידי
*הבהרה: למעט במקומות בהם מצויין במפורש, המידע המוצג בסקירה זו איננו מכיל מידע מטעם היזם או כל גורם רישמי הקשור בפרויקט. הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן ומידע העסקאות שבה מבוסס על נתוני רשות המיסים. המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בהתאמה שבוצעה בסקירה בין עסקה מדווחת לפרויקט ולדירה שהותאמו לה ולפרטי הדירה. יצויין עוד כי לא הותאמו דירות לכל העסקאות המופיעות בנתוני רשות המיסים. מידע האנטנות לקוח מדיווחי המשרד להגנת הסביבה והמידע המוצג עשוי להיות לא מעודכן או שגוי. למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט בתנאי השימוש. ט.ל.ח מצאתם שגיאה? דווחו לנו!