Platinum באר שבע
פרויקט בניה חדשה במסגרת מחיר למשתכן

 • בניין בן 10 קומות מגורים מעל קומת מסחר, סך הכל 64 דירות
 • מיקום: באר שבע, כהן יעקב 5
 • בניית הפרויקט הסתיימה
 • המכירות הסתימו
 • יזם: ארזי הנגב
 • אדריכל: א.ד כהן אדריכלים בע"מ

מכירות בפרויקט*

סנן
יום מכירה כתובת מחיר סוג נכס חדרים שטח קומה מחיר למ"ר שנת בניה משרד תיווך
19/09/16 כהן יעקב 5 1,550,000 דירה 0 0 0 - 2015
16/08/16 כהן יעקב 3 1,545,002 דירה 4 150 7 10,300 2013 רימקס באר שבע
31/05/16 שכונה ב 2,000,002 דירה 5 154 7 12,987 2015
09/05/16 כהן יעקב 3 2,100,002 דירה 5 170 9 12,353 2015
06/03/16 יעקב הכהן 1 1,470,000 דירה 4 110 4 13,364 2014
19/11/15 יעקב הכהן 1 1,475,000 דירה 4 110 0 13,409 2013
24/08/15 יעקב הכהן 3 1,622,000 דירה 5 171 2 9,485 2012
19/08/15 שכונה ב 2,280,000 דירה 5 175 0 13,029 2015
09/08/15 יעקב הכהן 5 1,335,000 דירה 4 98 7 13,622 2011
04/06/15 שכונה ב 1,400,002 דירה 5 135 1 10,370 2015
04/06/15 יעקב הכהן 34 1,800,001 דירה 5 146 9 12,329 2015
17/05/15 שכונה ב 1,470,000 דירה 5 135 2 10,889 2015
11/05/15 שכונה ב 1,450,000 דירה 5 135 1 10,741 2015
09/02/15 שכונה ב 1,500,000 דירה 5 134 1 11,194 2015
29/01/15 שכונה ב 1,515,000 דירה 5 135 3 11,222 2015
22/01/15 הנשיאים/רגר )שד'( 31 1,475,000 דירה 5 134 7 11,007 2015
18/01/15 שכונה ב 1,300,000 דירה 5 124 6 10,484 2015
18/01/15 שכונה ב 1,490,000 דירה 5 134 2 11,119 2014
12/01/15 שכונה ב 1,450,000 דירה 5 135 8 10,741 2014
30/12/14 שכונה ב 1,470,000 דירה 5 135 4 10,889 2014
28/12/14 שכונה ב 1,480,000 דירה 4 111 1 13,333 2015
25/12/14 שכונה ב 1,440,000 דירה 5 134 4 10,746 2015
24/12/14 שכונה ב 1,300,000 דירה 5 135 6 9,630 2015
22/12/14 שכונה ב 1,450,000 דירה 5 134 3 10,821 2014
22/12/14 שכונה ב 1,440,000 דירה 5 134 5 10,746 2015
22/12/14 שכונה ב 1,465,001 דירה 5 134 4 10,933 2015
18/12/14 שכונה ב 1,485,000 דירה 5 135 2 11,000 2015
17/12/14 שכונה ב 1,400,001 דירה 5 135 3 10,370 2015
17/12/14 שכונה ב 1,300,002 דירה 5 135 5 9,630 2015
17/12/14 שכונה ב 1,400,001 דירה 5 134 6 10,448 2015
17/12/14 שכונה ב 1,500,000 דירה 5 134 2 11,194 2015
16/12/14 שכונה ב 1,300,000 דירה 5 135 7 9,630 2015
16/12/14 שכונה ב 1,300,000 דירה 5 135 6 9,630 2015
16/12/14 שכונה ב 1,600,000 דירה 5 133 1 12,030 2015
16/12/14 שכונה ב 1,430,000 דירה 4 110 0 13,000 2015
16/12/14 שכונה ב 1,500,000 דירה 5 134 3 11,194 2015
16/12/14 שכונה ב 1,600,000 דירה 5 135 0 11,852 2015
16/12/14 שכונה ב 1,300,000 דירה 5 135 4 9,630 2015
16/12/14 שכונה ב 1,375,000 דירה 5 134 1 10,261 2015
16/12/14 שכונה ב 1,300,000 דירה 5 135 5 9,630 2015
16/12/14 שכונה ב 1,500,000 דירה 5 134 5 11,194 2015
10/12/14 שכונה ב 1,470,000 דירה 4 110 3 13,364 2013
29/10/14 כהן יעקב 129 1,500,001 דירה 4 114 8 13,158 2013
25/06/13 שכונה ב 1,190,000 דירה 4 106 2 11,226 2013
28/05/13 שכונה ב 1,190,000 דירה 5 119 1 10,000 2013
23/05/13 שכונה ב 1,380,000 דירה 4 113 1 12,212 2012
07/04/13 יעקב הכהן 211 1,190,001 דירה 4 106 4 11,226 2013
29/01/13 שכונה ב 1,300,000 דירה 4 150 0 8,667 2012
29/01/13 יעקב הכהן 211 1,150,001 דירה 4 106 3 10,849 2012
15/01/13 יעקב הכהן 211 1,300,000 דירה 4 113 1 11,504 2012
15/01/13 יעקב הכהן 1 1,800,001 דירה 5 174 9 10,345 2012
15/01/13 יעקב הכהן 1 1,150,001 דירה 4 106 4 10,849 2012
15/01/13 שכונה ב 1,150,001 דירה 4 106 3 10,849 2012
15/01/13 שכונה ב 1,850,000 דירה 5 174 9 10,632 2012
06/11/12 שכונה ב 1,180,000 דירה 5 125 5 9,440 2012
06/11/12 שכונה ב 1,480,000 דירה 5 125 9 11,840 2012
28/10/12 שכונה ב 1,100,000 דירה 4 106 5 10,377 2012
24/10/12 שכונה ב 1,250,000 דירה 5 125 3 10,000 2012
24/10/12 שכונה ב 1,300,000 דירה 5 121 2 10,744 2012
14/10/12 שכונה ב 1,280,000 דירה 5 121 6 10,579 2012
19/09/12 שכונה ב 1,450,000 דירה 5 121 0 11,983 2012
10/09/12 שכונה ב 1,100,000 דירה 4 106 0 10,377 2012
10/09/12 שכונה ב 1,230,000 דירה 5 125 0 9,840 2012
30/08/12 שכונה ב 865,000 דירה 5 144 0 6,007 2012
27/08/12 שכונה ב 1,430,000 דירה 5 131 0 10,916 2014
15/08/12 שכונה ב 1,140,000 דירה 4 106 6 10,755 2012
15/08/12 שכונה ב 1,650,001 דירה 5 141 0 11,702 2014
15/08/12 שכונה ב 1,165,001 דירה 4 113 0 10,310 2014
12/08/12 שכונה ב 1,135,002 דירה 5 125 1 9,080 2012
05/08/12 שכונה ב 1,165,000 דירה 5 125 0 9,320 2012
05/08/12 שכונה ב 1,412,000 דירה 5 121 0 11,669 2012
05/08/12 שכונה ב 1,100,000 דירה 5 125 0 8,800 2012
05/08/12 שכונה ב 1,180,000 דירה 5 122 0 9,672 2014
02/08/12 שכונה ב 1,012,500 דירה 4 114 0 8,882 2012
02/08/12 שכונה ב 1,227,500 דירה 5 125 0 9,820 2012
02/08/12 שכונה ב 1,140,000 דירה 4 113 0 10,088 2012
02/08/12 הנשיאים/רגר )שד'( 1 1,120,000 דירה 5 125 3 8,960 2012
02/08/12 שכונה ב 1,100,000 דירה 4 106 0 10,377 2012
02/08/12 שכונה ב 1,112,500 דירה 5 125 0 8,900 2012
01/08/12 שכונה ב 1,150,000 דירה 5 121 0 9,504 2012
01/08/12 הנשיאים/רגר )שד'( 2 1,020,000 דירה 4 114 7 8,947 2012
01/08/12 אבוחצירא 53 1,030,000 דירה 4 113 0 9,115 2012
01/08/12 שכונה ב 1,100,000 דירה 4 106 0 10,377 2012
01/08/12 שכונה ב 1,050,000 דירה 4 106 1 9,906 2012
31/07/12 שכונה ב 1,050,000 דירה 4 113 0 9,292 2012
31/07/12 שכונה ב 1,100,000 דירה 5 125 0 8,800 2012
31/07/12 שכונה ב 1,000,000 דירה 4 113 0 8,850 2012
31/07/12 שכונה ב 1,100,000 דירה 4 106 0 10,377 2014
31/07/12 שכונה ב 1,650,000 דירה 5 144 0 11,458 2012
30/07/12 שכונה ב 1,135,000 דירה 5 125 0 9,080 2012
30/07/12 שכונה ב 1,425,000 דירה 5 125 0 11,400 2012
25/07/12 שכונה ב 1,140,000 דירה 5 121 0 9,421 2012
25/07/12 שכונה ב 1,100,000 דירה 5 122 0 9,016 2012
25/07/12 שכונה ב 1,115,000 דירה 4 113 0 9,867 2012
25/07/12 שכונה ב 1,080,000 דירה 4 106 6 10,189 2012
24/07/12 שכונה ב 1,000,000 דירה 4 113 0 8,850 2012
24/07/12 שכונה ב 1,000,000 דירה 4 113 0 8,850 2012
24/07/12 שכונה ב 1,140,000 דירה 5 122 0 9,344 2012
23/07/12 שכונה ב 1,150,000 דירה 5 121 0 9,504 2012
23/07/12 שכונה ב 1,135,000 דירה 5 122 2 9,303 2012
23/07/12 שכונה ב 1,050,000 דירה 4 113 0 9,292 2012
22/07/12 שכונה ב 1,400,000 דירה 4 121 0 11,570 2012
22/07/12 שכונה ב 1,180,000 דירה 5 125 1 9,440 2012
22/07/12 שכונה ב 1,600,000 דירה 5 141 0 11,348 2012
22/07/12 שכונה ב 1,090,000 דירה 4 113 3 9,646 2012
22/07/12 שכונה ב 1,100,000 דירה 4 113 0 9,735 2012
22/07/12 שכונה ב 1,095,000 דירה 4 113 0 9,690 2012
*שימו לב: העסקאות לפי דיווחי רשות המיסים בחלקות הפרוייקט ועשויים להיות גם מבניינים סמוכים. לפרטים נוספים היכנסו לשאלות ותשובות

נכסים שנמכרו לאחרונה בסביבה

סנן
יום מכירה כתובת מחיר סוג נכס חדרים שטח קומה מחיר למ"ר שנת בניה משרד תיווך
15/12/16 דירה מפרויקט 1,235,002 דירה 0 0 0 - 2016
07/12/16 דירה מפרויקט 1,480,001 דירת גן 4 102 0 14,510 2016
27/11/16 הזז חיים 2 1,220,000 דירה 4 86 6 14,186 1992
25/11/16 המשחררים )דרך( 104 1,390,000 דירה 5 165 9 8,424 1980
22/11/16 שכונה ב 1,800,000 דירה 5 127 20 14,173 2016
22/11/16 דירה מפרויקט 1,220,000 דירה 4 108 3 11,296 2016
17/11/16 דרך המשחררים 24 900,000 דירה 4 110 7 8,182 1989
15/11/16 אבן גבירול 8 880,000 דירה 3 72 2 12,222 1970
09/11/16 ביאליק 24 1,050,002 דירה 5 122 7 8,607 1996
13/10/16 שכונה ב 1,728,000 דירה 5 127 2 13,606 2016
05/10/16 שכונה ב 825,002 דירה 3 48 3 17,188 1960
27/09/16 שכונה ב 1,770,000 דירה 5 138 10 12,826 2013
27/09/16 שכונה ב 620,000 דירה 0 0 0 - 1960
22/09/16 דירה מפרויקט 1,200,001 דירה 0 0 0 - 2016
22/09/16 דירה מפרויקט 1,260,002 דירה 0 0 0 - 2016
22/09/16 דרך מצדה 43 840,000 דירה 0 0 0 - 1960
21/09/16 דרך מצדה 9 940,000 דירה 0 0 0 - 1991
19/09/16 שכונה ב 2,195,000 דירה 5 152 18 14,441 2014
19/09/16 שכונה ב 1,600,000 דירה 0 0 0 - 2016
14/09/16 הנשיאים/רגר )שד'( 55 1,735,000 דירה 0 0 0 - 2012
14/09/16 שדרות רגר יצחק 57 1,470,000 דירה 0 0 0 - 2016
12/09/16 דירה מפרויקט 1,300,000 דירה 0 0 0 - 2016
12/09/16 בצלאל 500, דירה מפרויקט 1,230,000 דירה 0 0 0 - 2016
12/09/16 ביאליק 24 1,080,000 דירה 0 0 0 - 1996
11/09/16 שכונה ב 1,750,000 דירה 5 137 1 12,774 2015
11/09/16 שכונה ב 1,700,000 דירה 0 0 0 - 2013
09/09/16 שכונה ב 1,600,000 דירה 0 0 0 - 2016
09/09/16 בן יהודה 22 840,000 דירה 0 0 0 - 1970
08/09/16 כהן יעקב 7 1,510,000 דירה 5 140 4 10,786 1900
08/09/16 פרויד 7 1,220,000 דו משפחתי 4 114 1 10,702 1960
07/09/16 יהודה הלוי 4 665,000 דירה 0 0 0 - 1960
07/09/16 בצלאל 500, דירה מפרויקט 1,210,001 דירה 4 108 1 11,204 2016
06/09/16 ביאליק 15 625,000 דירה 2 34 4 18,382 1982
05/09/16 שמעוני 13 1,320,000 דירה 0 0 0 - 1991
05/09/16 בצלאל 500, דירה מפרויקט 1,369,001 דירה 0 0 0 - 2016
04/09/16 ביאליק 24 980,000 דירה 0 0 0 - 1990
01/09/16 דרך מצדה 41 800,002 דירה 0 0 0 - 1970
31/08/16 דרך המשחררים 16 1,685,001 דירה 5 125 14 13,480 2015
28/08/16 שמעוני דוד 14 1,110,000 דירה 4 65 3 17,077 1970
28/08/16 בצלאל 49 658,333 דירה 3 35 0 18,810 1960
28/08/16 שכונה ב 1,500,000 דירה 5 136 11 11,029 2010
25/08/16 דירה מפרויקט 1,180,000 דירה 4 108 2 10,926 2016
17/08/16 דירה מפרויקט 1,345,000 דירה 4 115 14 11,696 2016
17/08/16 שכונה ב 1,630,000 דירה 4 114 15 14,298 2016
16/08/16 דרך מצדה 9 1,000,001 דירה 3.5 86 1 11,628 1970
15/08/16 יהודה הלוי 2 630,000 דירה 3 65 3 9,692 1985 רימקס באר שבע
15/08/16 דירה מפרויקט 1,300,000 דירה 4 115 13 11,304 2016
15/08/16 דרך המשחררים 16 1,620,000 דירה 5 135 7 12,000 2014
15/08/16 דירה מפרויקט 1,390,000 דירה 4 128 10 10,859 2016
15/08/16 שמעוני 13 1,000,000 דירה 4 110 9 9,091 1990
15/08/16 דירה מפרויקט 1,300,000 דירה 4 115 13 11,304 2016
12/08/16 חז"ל 11 1,310,000 דירה 3 30 1 43,667 1970
08/08/16 פרויד 8 1,100,000 קוטג' טורי 5 140 1 7,857 1960
07/08/16 דירה מפרויקט 1,195,000 דירה 4 108 4 11,065 2016
04/08/16 דירה מפרויקט 1,200,000 דירה 4 108 5 11,111 2016
02/08/16 דירה מפרויקט 1,460,001 דירת גן 4 108 0 13,519 2016
02/08/16 דרך מצדה 57 660,000 דירה 2 51 0 12,941 1969
01/08/16 דרך מצדה 51 850,000 דירה 3 66 2 12,879 1900
27/07/16 דירה מפרויקט 1,310,000 דירה 4 115 12 11,391 2016
25/07/16 בצלאל 36 599,999 דירה 3 63 1 9,524 1960
25/07/16 טשרניחובסקי 7 704,999 דירה 2 34 2 20,735 1970
25/07/16 דרך מצדה 57 635,000 דירה 2 51 0 12,451 1960
25/07/16 דרך המשחררים 56 400,000 דירה 4 98 1 4,082 1970
22/07/16 רמח"ל 4 1,460,000 קוטג' 5 135 1 10,815 1900
21/07/16 בצלאל 28 750,000 דירה 4 48 1 15,625 1966
20/07/16 שמעוני דוד 13 1,100,000 דירה 4 84 3 13,095 1990
20/07/16 טשרניחובסקי 10 830,000 דירה 3 48 1 17,292 1960
19/07/16 דירה מפרויקט 1,380,001 דירה 5 123 16 11,220 2016
19/07/16 דירה מפרויקט 1,295,000 דירה 4 115 15 11,261 2016
17/07/16 כהן יעקב 153 1,750,000 דירה 5 135 5 12,963 2016
14/07/16 שכונה ב 2,300,000 דירה 5 185 24 12,432 2016
13/07/16 שמעוני 13 1,250,000 דירה 5 101 7 12,376 1998
11/07/16 דרך המשחררים 36 665,000 דירה 3 72 1 9,236 1970
11/07/16 הנשיאים/רגר )שד'( 209 1,475,000 דירה 4 121 8 12,190 2015
08/07/16 דרך מצדה 71 655,000 דירה 3 68 3 9,632 1985
07/07/16 דירה מפרויקט 1,245,001 דירה 4 108 11 11,528 2016
07/07/16 שמעוני 4 900,000 דירה 4 59 3 15,254 1970
07/07/16 יעקב הכהן 7 1,430,000 דירה 4 139 8 10,288 2005
05/07/16 דרך מצדה 67 775,000 דירה 5 100 3 7,750 1960
01/07/16 דרך מצדה 53 750,000 דירה 3 66 2 11,364 1970
30/06/16 ביאליק 11 760,000 דירה 3 56 3 13,571 1970
30/06/16 שדרות רגר 59 1,746,000 דירה 5 135 15 12,933 2016
29/06/16 שכונה ב 1,680,001 דירה 5 134 2 12,537 2013
23/06/16 דרך מצדה 17 825,000 דירה 4 75 1 11,000 1955
23/06/16 דרך המשחררים 20 900,000 דירה 4 106 1 8,491 1996
22/06/16 ביאליק 63 805,000 דירה 3 76 4 10,592 1970
21/06/16 דירה מפרויקט 1,220,000 דירה 4 108 8 11,296 2016
20/06/16 דרך המשחררים 14 1,150,000 דירה 3 75 8 15,333 2004
19/06/16 דירה מפרויקט 1,377,800 דירה 5 130 9 10,598 2016
19/06/16 דירה מפרויקט 1,170,000 דירה 4 108 1 10,833 2016
15/06/16 דירה מפרויקט 1,220,001 דירה 4 108 5 11,296 2016
15/06/16 ביאליק 43 850,000 דירה 3 54 4 15,741 1970
09/06/16 שניאור 4 740,001 דירה 3 59 4 12,542 1970
08/06/16 שכונה ב 1,750,000 דירה 4 136 12 12,868 2013
08/06/16 בצלאל 26 660,000 דירה 3 50 3 13,200 1960
06/06/16 דרך מצדה 43 750,000 דירה 3 59 3 12,712 1970
06/06/16 שמעוני דוד 13 1,115,001 דירה 4 84 2 13,274 1990
05/06/16 מצדה_)דרך( 103 825,000 דירה 4 86 3 9,593 1960
05/06/16 דירה מפרויקט 1,360,000 דירה 5 123 15 11,057 2016
01/06/16 דירה מפרויקט 1,195,000 דירה 4 108 5 11,065 2016
31/05/16 שכונה ב 1,620,000 דירה 5 128 4 12,656 2016
30/05/16 שכונה ב 1,570,000 דירה 4 121 9 12,975 2011
30/05/16 שכונה ב 2,240,000 דירת גג/פנטהאוז 5 149 18 15,034 2016
27/05/16 דירה מפרויקט 1,200,001 דירה 4 108 8 11,111 2016
26/05/16 דרך מצדה 55 690,000 דירה 3 68 3 10,147 1970
26/05/16 דירה מפרויקט 1,290,000 דירה 4 115 14 11,217 2016
24/05/16 דירה מפרויקט 1,200,001 דירה 4 108 6 11,111 2016
24/05/16 דירה מפרויקט 1,160,000 דירה 4 108 1 10,741 2016
23/05/16 חז"ל 70 1,070,000 דו משפחתי 4 65 1 16,462 1970
22/05/16 מנדלסון 34 901,816 קוטג' 4 100 1 9,018 1990
18/05/16 דובנוב 3 600,001 דירה 3 41 1 14,634 1965
16/05/16 שניאור 8 820,000 דירה 3 74 2 11,081 1980
13/05/16 שכונה ב 1,750,000 דירה 5 135 1 12,963 2016
11/05/16 שכונה ב 1,610,000 דירה 5 127 4 12,677 2016
10/05/16 בצלאל 38, דירה מפרויקט 1,200,001 דירה 4 108 6 11,111 2016
10/05/16 ביאליק 37 782,501 דירה 3.5 111 2 7,050 1960
09/05/16 בצלאל 38, דירה מפרויקט 1,290,000 דירה 4 120 11 10,750 2016
09/05/16 שכונה ב 1,670,001 דירה 4 110 12 15,182 2016
08/05/16 בן יהודה 8 795,000 דירה 3 64 4 12,422 1970
08/05/16 שמעוני דוד 11 1,050,000 דירה 4 101 3 10,396 2010
04/05/16 דרך המשחררים 60 850,000 דירה 5 120 2 7,083 1980
01/05/16 יעקב הכהן 48 1,690,000 דירה 5 137 12 12,336 2017
28/04/16 שכונה ב 1,650,000 דירה 4 115 1 14,348 2013
22/04/16 פרויד 4 60,000 דירה 3 65 1 923 1900
21/04/16 דרך מצדה 11 800,000 דירה 3.5 74 3 10,811 1900
20/04/16 דרך המשחררים 38 610,000 דירה 3 71 1 8,592 1970
20/04/16 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,150,001 דירה 4 108 1 10,648 2015
20/04/16 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט 1,182,000 דירה 4 108 2 10,944 1980
19/04/16 בצלאל 500, דירה מפרויקט 1,186,000 דירה 4 108 4 10,981 2016
18/04/16 שכונה ב 1,650,000 דירה 5 137 2 12,044 2017
18/04/16 טשרניחובסקי 6 785,000 דירה 1 48 1 16,354 1950
14/04/16 ביאליק 7 725,000 דירה 3 42 2 17,262 1970
10/04/16 דרך מצדה 55 705,000 דירה 3 70 2 10,071 1970
10/04/16 דרך המשחררים 54 710,000 דירת גן 4 73 0 9,726 1950 רימקס באר שבע
05/04/16 דירה מפרויקט 1,198,000 דירה 4 105 6 11,410 2016
01/04/16 פרויד 7 970,000 דירה 3 68 1 14,265 1970
31/03/16 דירה מפרויקט 1,198,000 דירה 5 105 5 11,410 2016
29/03/16 דירה מפרויקט 1,220,000 דירה 4 108 2 11,296 2016
27/03/16 דירה מפרויקט 1,230,000 דירה 4 114 18 10,789 2016
27/03/16 דירה מפרויקט 1,180,000 דירה 4 108 7 10,926 2016
25/03/16 יהודה גור 22 900,000 דירה 3 70 3 12,857 1970
23/03/16 שכונה ב 1,735,001 דירה 5 149 19 11,644 2016
21/03/16 דירה מפרויקט 1,200,000 דירה 4 100 10 12,000 2016
21/03/16 ביאליק 11 758,001 דירה 3 76 2 9,974 1957
20/03/16 שכונה ב 1,620,000 דירה 4 120 14 13,500 2016
16/03/16 דירה מפרויקט 1,210,000 דירה 4 111 1 10,901 2014
16/03/16 דרך מצדה 7 950,000 דירה 4 73 1 13,014 1960
16/03/16 שמעוני דוד 13 1,180,002 דירה 4.5 100 6 11,800 1990
15/03/16 דירה מפרויקט 1,180,000 דירה 4 105 7 11,238 2016
15/03/16 דרך מצדה 69 825,000 דירה 3 70 3 11,786 1970
14/03/16 שכונה ב 1,737,000 דירה 5 156 18 11,135 2016
11/03/16 דירה מפרויקט 1,190,001 דירה 4 105 7 11,333 2016
10/03/16 שכונה ב 1,650,001 דירה 5 137 15 12,044 2016
10/03/16 ביאליק 3 818,000 דירה 3.5 69 1 11,855 1960
09/03/16 טשרניחובסקי 10 835,001 דירה 4 48 1 17,396 1970
08/03/16 דירה מפרויקט 1,190,000 דירה 4 108 9 11,019 2016
08/03/16 ביאליק 18 1,180,000 דירה 3 63 1 18,730 1967
08/03/16 בצלאל 20 600,000 דירה 4 80 2 7,500 1980
07/03/16 טשרניחובסקי 10 735,000 דירה 3 48 2 15,313 1960
07/03/16 שכונה ב 1,720,001 דירה 5 149 19 11,544 2016
06/03/16 שכונה ב 1,675,000 דירה 5 147 19 11,395 2016
04/03/16 הזז חיים 4 914,999 דירה 3 100 7 9,150 1990
02/03/16 גרץ 3 1,000,000 דירה 4 62 1 16,129 1960
29/02/16 שכונה ב 2,500,000 דירה 5 144 9 17,361 2017
29/02/16 שכונה ב 1,435,001 דירה 4 114 13 12,588 2016
28/02/16 כהן יעקב 5 1,575,000 דירה 4 115 4 13,696 2016

דירות למכירה בסביבה

סנן
כתובת מחיר סוג נכס חדרים שטח קומה סוג מוכר
אוסישקין 2, באר שבע 710,000 ₪ דירה 3 70 4 פרטי
שמעוני 9 באר שבע 1,290,000 ₪ דירה 4 110 5 פרטי
חיים נחמן ביאליק, באר שבע 860,000 ₪ דירה 3 60 2 מתווך בבלעדיות
וינגייט 82, באר שבע 960,000 ₪ דירה 4 88 4 פרטי
אליעזר בן יהודה , באר שבע 960,000 ₪ דירה 4 80 4 מתווך בבלעדיות
באר שבע 1,830,000 ₪ פנטהאוז 5 220 3 פרטי
אליעזר בן יהודה, באר שבע 730,000 ₪ דירה 3 60 1 מתווך בבלעדיות
התקווה 16, באר שבע 1,520,000 ₪ דירה 4 138 18 פרטי
יעקב כהן 9 באר שבע 1,480,000 ₪ דירה 4 127 6 פרטי
וינגייט 64, באר שבע 1,100,000 ₪ דירה 4 84 1 פרטי
דרך מצדה 00 באר שבע 870,000 ₪ דירה 4 74 קרקע פרטי
גורדון, באר שבע 750,000 ₪ דירה 3 68 1 מתווך בבלעדיות
יעקב כהן 1 באר שבע 1,580,000 ₪ דירה 4 120 5 פרטי
חיים נחמן ביאליק 16 באר שבע 1,370,000 ₪ דירה 5.5 130 1 פרטי
התקווה 12 באר שבע 1,270,000 ₪ דירה 3 97 18 פרטי
יעקב כהן 9 באר שבע 1,750,000 ₪ דירת גג 4 129 7 פרטי
בצלאל 3 באר שבע 2,000,000 ₪ קוטג' 4 150 קרקע פרטי
שפירא 6 באר שבע 2,100,000 ₪ דירה 7 170 קרקע פרטי
דרך המשחררים 16 באר שבע 1,750,000 ₪ דירה 5 140 5 פרטי
יד ושם 24 באר שבע 600,000 ₪ דירה 2.5 60 16 פרטי
התקווה 16 באר שבע 1,700,000 ₪ דירה 5 158 5 פרטי
דרך המשחררים 16 באר שבע 1,750,000 ₪ דירה 5 143 11 פרטי
יעקב כהן 25 באר שבע 2,600,000 ₪ דירת גג 6 200 7 פרטי
יד ושם 24 באר שבע -- דירה 2 56 1 פרטי
שמעוני 13 באר שבע -- דירה 5 125 7 פרטי
אליעזר בן יהודה 4 באר שבע 950,000 ₪ דירה 4 74 4 פרטי
בצלאל 32 באר שבע 900,000 ₪ דירת גן 3.5 88 1 פרטי
יצחק רגר 57 באר שבע 2,350,000 ₪ דירת גג 5 140 19 פרטי
דרך המשחררים 16 באר שבע -- דירת גג 5 180 16 פרטי
וינגייט 76, באר שבע 930,000 ₪ דירה 3 75 5 פרטי
אז מי המתווכים שבאמת מוכרים בשכונה?
מתווכים רבים בוחרים לעבוד בשקיפות ולהעביר לבדיקת מדלן מסמכי פעילות, אז בידקו למי יש הוכחה להצלחה בשטח.
משרד מוביל באזור
נכסים שנמכרו 4 | נכסים בבלעדיות 5
סוכן מוביל באזור
נידאל ריזיק ממשרד רימקס באר שבע
נכסים שנמכרו 1 | נכסים בבלעדיות 1

מפת סביבת הפרויקט

מקרא
  דירוג:
  גבוה
  נמוך
 • מגורים
 • מסחר או תעשייה
 • מבנה ציבורי
 • פארק, גינה
 • אחר

מדד מדלן לבתי ספר בסביבה: 39

סנן
מדד מדלן שם ביה"ס שכבה פיקוח שנת בחינת מיצ"ב אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה אחוז המורות שדווחו על שחיקה אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס
77 נתיבות-יורם, באר שבע יסודי ממלכתי 2013 10% 23% 98%
47 אולפנת אמי"ת, באר שבע תיכון, חט"ב ממלכתי דתי 2013 5% 29% 69%
47 מוריה, באר שבע יסודי ממלכתי דתי 2015 27% 12% 77%
33 רננות, באר שבע יסודי ממלכתי דתי 2015 10% 35% 70%
30 עירוני א' מקיף, באר שבע תיכון, חט"ב ממלכתי 2015 15% 45% 78%
27 נטעים מיתרים, באר שבע יסודי ממלכתי 2013 27% 43% 77%
10 ת"ת משכן מאיר, באר שבע (*) יסודי חרדי 2015
ברנקו וייס באר שבע, באר שבע תיכון ממלכתי
ישיבת מרכז תורה אור, באר שבע תיכון חרדי
פסגות - עמל באר שבע, באר שבע תיכון ממלכתי
לבתי ספר המסומנים ב-(*) דירוג חלקי מאחר ופרסמו רק חלק מציוני הליב"ה. הדירוג יעודכן עם פרסום התוצאות.

17 גני ילדים בסביבה

 • ביאליק - 585 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: ביאליק 22
 • אורנה - 596 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: גן אורנה בע"מ,
  כתובת: טשרניחובסקי 13
 • יד ושם - 648 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: ויצו,
  כתובת: יד ושם 20
 • יד ושם - 648 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: ויצו,
  כתובת: יד ושם 20
 • ברנר טרום - 692 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: ברנר
 • ברנר - 696 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: ברנר 3
 • חוגלה - 715 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: דרך המשחררים
 • ביאליק - 724 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: ביאליק
 • מיתרים - 773 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: וינגייט 54
 • נריה - 804 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי דתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מנדלי מוכר ספרים 1
 • קשת - 882 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: בצלאל
 • משכן מאיר - 902 מ' מהפרויקט
  פיקוח: חרדי, רשת: רשות חינוך תורנית,
  כתובת: רבי טרפון
 • מיתרים - 909 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: וינגייט
 • כנרת - 917 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי דתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מנדלסון 9
 • מיתר - 964 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: בצלאל 27
 • המעפילים - 979 מ' מהפרויקט
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: הגאולים
 • גן איריס - 985 מ' מהפרויקט
  פיקוח: חרדי, רשת: גן איריס בע"מ,
  כתובת: השלום 40

2 אנטנות סלולריות בסביבה

 • אנטנה פעילה, הוט מובייל, אתר זעיר חיצוני - 180 מ' מהפרויקט
  כתובת: משכן לאומנויות הבמה באר שבע
 • אנטנה פעילה, סלקום, מתקן גישה אלחוטי - 182 מ' מהפרויקט
  כתובת: שד' רגר

הכירו את השכונה
שכונה ב, בבאר שבע

איך דרגו השכנים את השכונה?
תחושת קהילה: 3.7
מתאים למשפחות: 4.5
חניה: 3.5
בילוי ופנאי: 4.5
מחיר דירות ממוצע בשכונה:
1,163,000 ש"ח
שכירות ממוצעת בשכונה:
2,830 ש"ח
מפלגה מובילה בבחירות האחרונות:
הליכוד
מדד חברתי כלכלי בשכונה:
5 מתוך 10

מחפשים דירה באזור?

הירשמו לקבלת הצעות רלוונטיות עבורכם ממדלן
בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים ופרסומות בהתאם לתנאי השימוש
שמירת הערה שומר הערה checkהערה נשמרה errorהערה ארוכה מידי
*הבהרה: למעט במקומות בהם מצויין במפורש, המידע המוצג בסקירה זו איננו מכיל מידע מטעם היזם או כל גורם רישמי הקשור בפרויקט. הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן ומידע העסקאות שבה מבוסס על נתוני רשות המיסים. המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בהתאמה שבוצעה בסקירה בין עסקה מדווחת לפרויקט ולדירה שהותאמו לה ולפרטי הדירה. יצויין עוד כי לא הותאמו דירות לכל העסקאות המופיעות בנתוני רשות המיסים. מידע האנטנות לקוח מדיווחי המשרד להגנת הסביבה והמידע המוצג עשוי להיות לא מעודכן או שגוי. למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט בתנאי השימוש. ט.ל.ח מצאתם שגיאה? דווחו לנו!