C Towers (מגדלי רפאל)
פרויקט בניה חדשה

 • 3 מגדלים בני 26 קומות ובניין בן 5 קומות, סך הכל 272 דירות
 • מיקום: באר שבע, רחוב בצלאל בן אורי 31
 • הפרויקט בתהליך בניה
 • יזם: פ.ע. עמר

היסטורית מכירות בפרויקט ובסביבה

סנן
תאריך כתובת נכס חדרים שטח קומה חניות מחיר מחיר למ"ר דירה שנת בניה
29/09/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 4 1,210,000 11,204 194 2016
22/09/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 10 1,260,002 11,667 220 2016
22/09/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 4 1,200,001 11,111 195 2016
12/09/16 בצלאל 500, דירה מפרויקט דירה 4 108 8 1,230,000 11,389 - 2016
12/09/16 דירה מפרויקט דירה 4 115 12 1,300,000 11,304 227 2016
12/09/16 בצלאל 500, דירה מפרויקט דירה 4 108 9 1,260,000 11,667 - 2016
07/09/16 בצלאל 500, דירה מפרויקט דירה 4 108 1 1,210,001 11,204 182 2016
05/09/16 בצלאל 500, דירה מפרויקט דירה 4 115 15 1,369,001 11,904 239 2016
25/08/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 2 1,180,000 10,926 185 2016
17/08/16 דירה מפרויקט דירה 4 115 14 1,345,000 11,696 235 2016
15/08/16 דירה מפרויקט דירה 4 115 13 1,300,000 11,304 231 2016
15/08/16 דירה מפרויקט דירה 4 128 10 1,390,000 10,859 219 2016
15/08/16 דירה מפרויקט דירה 4 115 13 1,300,000 11,304 230 2016
07/08/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 4 1,195,000 11,065 193 2016
04/08/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 5 1,200,000 11,111 197 2016
02/08/16 דירה מפרויקט דירת גן 4 108 0 1,460,001 13,519 180 2016
27/07/16 דירה מפרויקט דירה 4 115 12 1,310,000 11,391 226 2016
19/07/16 דירה מפרויקט דירה 5 123 16 1,380,001 11,220 3 2016
19/07/16 דירה מפרויקט דירה 4 115 15 1,295,000 11,261 238 2016
07/07/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 11 1,245,001 11,528 24 2016
21/06/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 8 1,220,000 11,296 210 2016
19/06/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 1 1,170,000 10,833 183 2016
19/06/16 דירה מפרויקט דירה 5 130 9 1,377,800 10,598 214 2016
15/06/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 5 1,220,001 11,296 198 2016
05/06/16 דירה מפרויקט דירה 5 123 15 1,360,000 11,057 237 2016
01/06/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 5 1,195,000 11,065 200 2016
27/05/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 8 1,200,001 11,111 211 2016
26/05/16 דירה מפרויקט דירה 4 115 14 1,290,000 11,217 234 2016
24/05/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 6 1,200,001 11,111 203 2016
24/05/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 1 1,160,000 10,741 181 2016
10/05/16 בצלאל 38, דירה מפרויקט דירה 4 108 6 1,200,001 11,111 204 2016
09/05/16 בצלאל 38, דירה מפרויקט דירה 4 120 11 1,290,000 10,750 223 2016
20/04/16 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט דירה 4 108 1 1,150,001 10,648 - 2015
20/04/16 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט דירה 4 108 2 1,182,000 10,944 - 1980
19/04/16 בצלאל 500, דירה מפרויקט דירה 4 108 4 1,186,000 10,981 196 2016
05/04/16 דירה מפרויקט דירה 4 105 6 1,198,000 11,410 - 2016
31/03/16 דירה מפרויקט דירה 5 105 5 1,198,000 11,410 199 2016
29/03/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 2 1,220,000 11,296 188 2016
27/03/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 7 1,180,000 10,926 208 2016
27/03/16 דירה מפרויקט דירה 4 114 18 1,230,000 10,789 251 2016
21/03/16 דירה מפרויקט דירה 4 100 10 1,200,000 12,000 3 2016
16/03/16 דירה מפרויקט דירה 4 111 1 1,210,000 10,901 - 2014
15/03/16 דירה מפרויקט דירה 4 105 7 1,180,000 11,238 207 2016
11/03/16 דירה מפרויקט דירה 4 105 7 1,190,001 11,333 1 2016
08/03/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 9 1,190,000 11,019 3 2016
22/02/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 1 1,174,600 10,876 184 2016
14/02/16 דירה מפרויקט דירה 5 129 9 1,280,000 9,922 215 2016
12/02/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 8 1,185,000 10,972 209 2016
27/01/16 דירה מפרויקט דירה 4 125 10 1,355,000 10,840 - 2016
26/01/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 3 1,150,000 10,648 - 2016
21/01/16 דירה מפרויקט דירה 4 120 11 1,300,000 10,833 - 2016
20/01/16 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט דירה 4 100 7 1,150,000 11,500 - 2015
11/01/16 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט דירת גן 4 108 0 1,160,002 10,741 39 2015
07/01/16 דירה מפרויקט דירה 4 108 3 1,160,002 10,741 - 2015
22/12/15 בצלאל 500, דירה מפרויקט דירה 4 108 2 1,226,752 11,359 201 2015
22/12/15 בצלאל 500, דירה מפרויקט דירה 4 108 7 1,236,807 11,452 205 2015
25/10/15 דירה מפרויקט דירת גג/פנטהאוז 5 161 22 1,525,000 9,472 89 2015
22/10/15 דירה מפרויקט דירת גג/פנטהאוז 5 162 23 1,500,000 9,259 88 2015
22/10/15 דירה מפרויקט דירה 6 152 20 1,500,000 9,868 84 2015
15/10/15 דירה מפרויקט דירה 4 114 18 1,160,000 10,175 250 2015
29/09/15 דירה מפרויקט דירה 4 120 5 1,165,000 9,708 24 2013
02/09/15 דירה מפרויקט דירה 6 152 20 1,500,000 9,868 84 2015
02/09/15 דירה מפרויקט דירה 6 151 20 1,500,000 9,934 85 2015
02/09/15 דירה מפרויקט דירה 5 161 22 1,525,001 9,472 89 2015
02/09/15 דירה מפרויקט דירה 5 162 23 1,500,000 9,259 88 2015
14/08/15 דירה מפרויקט דירה 4 100 9 1,150,000 11,500 40 2015
09/07/15 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט דירה 4 120 2 1,130,000 9,417 13 2012
07/07/15 דירה מפרויקט דירה 4 104 4 1,170,001 11,250 21 2014
09/06/15 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט דירה 4 120 10 1,150,000 9,583 45 2012
02/06/15 דירה מפרויקט דירה 4 120 5 1,160,002 9,667 25 2009
17/05/15 דירה מפרויקט דירה 4 108 6 1,130,000 10,463 29 2015
17/05/15 דירה מפרויקט דירה 5 134 21 1,300,000 9,701 87 2015
05/04/15 יהודה הלוי 8, דירה מפרויקט דירה 4 108 7 1,090,000 10,093 33 2011
15/03/15 דירה מפרויקט דירה 5 134 21 1,250,000 9,328 86 2014
11/03/15 דירה מפרויקט דירה 4 120 3 1,070,001 8,917 - 2011
23/12/14 דירה מפרויקט דירה 4 109 1 1,060,000 9,725 32 2011
21/09/14 דירה מפרויקט דירה 5 123 19 1,155,000 9,390 81 2013
21/09/14 דירה מפרויקט דירה 4 100 3 1,020,000 10,200 16 2011
16/09/14 דירה מפרויקט דירה 5 123 16 1,155,000 9,390 68 2013
11/09/14 דירה מפרויקט דירה 5 123 19 1,155,000 9,390 38 2014
11/09/14 דירה מפרויקט דירה 4 109 4 1 1,030,000 9,450 23 2011
03/08/14 דירה מפרויקט דירה 5 123 17 1,155,000 9,390 - 2014
30/04/14 דירה מפרויקט דירת גן 5 127 0 1,245,001 9,803 265 2014
28/03/14 דירה מפרויקט דירה 4 136 1 1,328,000 9,765 2 2013
14/03/14 דירה מפרויקט דירה 4 125 4 1,050,000 8,400 - 2011
11/03/14 דירה מפרויקט דירה 5 123 17 1,150,000 9,350 - 2014
11/03/14 דירה מפרויקט דירה 5 123 15 1,150,000 9,350 - 2014
27/02/14 דירה מפרויקט דירה 5 127 0 1,245,000 9,803 268 2014
25/02/14 דירה מפרויקט דופלקס 5 165 2 1,460,000 8,848 - 2014
19/02/14 דירה מפרויקט דירה 5 165 5 1,446,000 8,764 - 2014
18/02/14 דירה מפרויקט דירה 5 127 0 1,200,001 9,449 267 2014
29/01/14 דירה מפרויקט דירה 5 123 18 1,150,000 9,350 77 2013
26/01/14 דירה מפרויקט דירה 5 159 2 1,360,000 8,553 1 2012
16/01/14 דירה מפרויקט דירת גן 5 128 0 1,350,000 10,547 - 2013
24/12/13 דירה מפרויקט דירה 5 128 1 1,180,000 9,219 - 2013
08/12/13 דירה מפרויקט דירה 5 135 0 1,150,000 8,519 - 2013
08/12/13 דירה מפרויקט דירה 4 115 19 1,030,000 8,957 - 2013
24/11/13 דירה מפרויקט דירה 4 115 19 1,020,000 8,870 - 2013
18/11/13 דירה מפרויקט דירה 4 108 0 1,000,000 9,259 - 2013
30/10/13 דירה מפרויקט דירה 4 109 2 859,000 7,881 - 2013
21/10/13 דירה מפרויקט דירה 5 127 1 1,223,000 9,630 - 2013
16/10/13 דירה מפרויקט דירה 4 108 14 990,000 9,167 - 2013
14/10/13 דירה מפרויקט דירה 4 123 18 1,131,500 9,199 - 2013
06/10/13 דירה מפרויקט דירה 4 114 16 1,010,001 8,860 70 2012
29/09/13 דירה מפרויקט דירה 4 114 18 1,020,000 8,947 - 2013
23/09/13 דירה מפרויקט דירה 4 115 17 1,010,000 8,783 - 2013
17/09/13 דירה מפרויקט דירה 5 136 1 1,200,000 8,824 - 2013
03/09/13 דירה מפרויקט דירה 5 136 1 1,200,000 8,824 - 2013
02/09/13 דירה מפרויקט דירה 4 125 2 1,125,000 9,000 - 2013
29/07/13 דירה מפרויקט דירה 5 123 16 1,150,001 9,350 - 2013
29/07/13 דירה מפרויקט דירה 4 114 13 980,001 8,597 - 2013
23/07/13 דירה מפרויקט דירה 4 120 11 960,000 8,000 - 2013
22/07/13 דירה מפרויקט דירה 4 114 18 1,000,000 8,772 - 2013
21/07/13 דירה מפרויקט דירה 4 114 12 980,000 8,596 - 2013
18/06/13 דירה מפרויקט דירה 4 114 14 970,000 8,509 - 2013
17/06/13 דירה מפרויקט דירת גן 4 109 0 1,200,000 11,009 - 2013
14/06/13 דירה מפרויקט דירה 5 135 2 1,026,001 7,600 - 2013
13/06/13 דירה מפרויקט דירה 4 114 15 960,000 8,421 - 2013
11/06/13 דירה מפרויקט דירה 5 123 15 1,050,000 8,537 - 2013
11/06/13 דירה מפרויקט דירה 4 114 15 960,000 8,421 67 2013
07/06/13 דירה מפרויקט דירה 4 114 16 960,001 8,421 - 2013
16/05/13 דירה מפרויקט דירה 4 114 13 955,000 8,377 59 2013
22/04/13 דירה מפרויקט דירה 4 124 2 1,060,000 8,548 - 2013
18/04/13 דירה מפרויקט דירה 4 114 14 950,001 8,333 - 2013
07/04/13 דירה מפרויקט דירה 4 108 13 890,001 8,241 - 2012
24/03/13 דירה מפרויקט דירה 4 114 12 940,000 8,246 - 2012
13/03/13 דירה מפרויקט דירה 4 108 12 850,000 7,870 - 2012
10/03/13 דירה מפרויקט דירה 4 105 3 949,999 9,048 19 2013
10/03/13 דירה מפרויקט דירה 4 105 3 950,000 9,048 - 2013
25/02/13 דירה מפרויקט דירה 5 128 9 1,026,001 8,016 - 2012
14/02/13 דירה מפרויקט דירה 4 108 12 890,001 8,241 - 2012
10/02/13 דירה מפרויקט דירה 4 108 13 875,000 8,102 - 2010
24/01/13 דירה מפרויקט דירה 4 120 11 935,001 7,792 51 2010
06/01/13 דירה מפרויקט דירה 4 125 10 1,050,001 8,400 47 2012
31/12/12 דירה מפרויקט דירה 4 108 14 875,000 8,102 60 2010
13/11/12 דירה מפרויקט דירה 4 108 11 860,001 7,963 - 2012
31/07/12 דירה מפרויקט דירה 5 129 0 1,090,000 8,450 43 2012
31/07/12 דירה מפרויקט דירה 4 108 0 870,000 8,056 48 2012
09/07/12 דירה מפרויקט דירה 4 109 10 840,000 7,706 45 2012
01/07/12 דירה מפרויקט דירה 4 109 0 830,001 7,615 - 2010
27/06/12 דירה מפרויקט דירה 4 108 10 855,000 7,917 44 2012
18/06/12 דירה מפרויקט דירה 4 108 8 830,000 7,685 37 2011
14/06/12 דירה מפרויקט דירה 4 109 1 830,000 7,615 8 2011
06/06/12 דירה מפרויקט דירה 4 108 2 830,000 7,685 13 2011
23/05/12 דירה מפרויקט דירה 4 114 0 920,000 8,070 62 2011
02/05/12 דירה מפרויקט דירה 4 108 9 830,000 7,685 41 2011
01/04/12 דירה מפרויקט דירה 5 135 1 1,000,000 7,407 11 2012
29/03/12 דירה מפרויקט דירה 4 108 6 830,000 7,685 29 2012
29/02/12 דירה מפרויקט דירה 4 108 7 830,000 7,685 33 2011
14/12/11 דירה מפרויקט דירה 4 125 10 1,090,000 8,720 46 2011
10/11/11 דירה מפרויקט דירה 5 135 1 1 1,000,000 7,407 10 2011
14/07/11 דירה מפרויקט דירה 4 105 7 851,001 8,105 35 2011
28/06/11 דירה מפרויקט דירה 4 105 8 856,000 8,152 38 2011
02/06/11 דירה מפרויקט דירה 4 105 0 847,500 8,071 26 2011
04/04/11 דירה מפרויקט דירה 4 105 0 830,000 7,905 - 2011
04/04/11 דירה מפרויקט דירה 4 108 0 830,000 7,685 - 2011
31/03/11 דירה מפרויקט דירה 4 105 0 830,000 7,905 - 2011
09/03/11 דירה מפרויקט דירה 4 108 3 830,000 7,685 - 2011
09/03/11 דירה מפרויקט דירה 4 108 3 830,000 7,685 - 2011
02/03/11 דירה מפרויקט דירה 4 108 1 845,000 7,824 9 2011
28/02/11 דירה מפרויקט דירה 4 108 7 830,000 7,685 32 2011
20/02/11 דירה מפרויקט דירה 4 109 6 830,000 7,615 28 2011
16/02/11 דירה מפרויקט דירה 4 108 0 830,000 7,685 - 2011
10/02/11 דירה מפרויקט דירה 4 108 5 830,000 7,685 24 2011
07/02/11 דירה מפרויקט דירה 4 105 6 830,000 7,905 31 2011
07/02/11 דירה מפרויקט דירה 4 89 0 830,000 9,326 - 1980
07/02/11 דירה מפרויקט דירה 4 106 7 830,000 7,830 34 2011
23/01/11 דירה מפרויקט דירה 4 89 0 830,000 9,326 - 1980
23/01/11 דירה מפרויקט דירה 4 1 0 830,000 830,000 - 2010
23/01/11 דירה מפרויקט דירה 4 108 4 830,000 7,685 22 2011
17/01/11 דירה מפרויקט דירה 4 84 4 830,000 9,881 21 2011
17/01/11 דירה מפרויקט דירה 4 108 5 830,000 7,685 25 2011
*שימו לב: העסקאות לפי דיווחי רשות המיסים ועשויים להיות גם מבניינים סמוכים.רוצים להבין יותר מה המחירים אומרים? היכנסו לשאלות ותשובות

מכירות להשוואה

סנן
תאריך מרחק (מטר) כתובת נכס חדרים שטח קומה חניות מחיר מחיר למ"ר קומות שנת בניה מתווך
27/11/16 970 הזז חיים 2 דירה 4 86 6 1,220,000 14,186 9 1992
25/11/16 290 המשחררים )דרך( 104 דירה 5 165 9 1,390,000 8,424 15 1980
22/11/16 1,000 שכונה ב דירה 5 127 20 1,800,000 14,173 26 2016
17/11/16 700 דרך המשחררים 24 דירה 4 110 7 1 900,000 8,182 8 1989
15/11/16 970 אבן גבירול 8 דירה 3 72 2 880,000 12,222 3 1970
13/11/16 450 מנדלסון 12 דירה 5 88 1 1,295,000 14,716 1 1900
09/11/16 420 ביאליק 24 דירה 5 122 7 1,050,002 8,607 10 1996
13/10/16 1,000 שכונה ב דירה 5 127 2 1,728,000 13,606 26 2016
05/10/16 950 שכונה ב דירה 3 48 3 825,002 17,188 3 1960
27/09/16 1,150 שכונה ב דירה 5 138 10 1,770,000 12,826 25 2013
27/09/16 870 שכונה ב דירה 3 73 4 620,000 8,493 4 1960
22/09/16 1,000 שכונה ב דירה 5 128 2 1,640,000 12,813 26 2016
22/09/16 730 דרך מצדה 43 דירה 4 58 4 840,000 14,483 4 1960
22/09/16 580 שניאור 8 דירה 3 57 4 885,000 15,526 4 1970
21/09/16 1,070 דרך מצדה 9 דירה 4 73 4 940,000 12,877 4 1991 רימקס באר שבע
19/09/16 1,140 שכונה ב דירה 5 152 18 2,195,000 14,441 22 2014
19/09/16 1,150 שכונה ב דירה 4 114 9 1,600,000 14,035 25 2016
19/09/16 1,030 כהן יעקב 5 דירה 5 140 9 1,550,000 11,071 15 2015
14/09/16 1,140 הנשיאים/רגר )שד'( 55 דירה 4 150 9 1,735,000 11,567 22 2012
14/09/16 1,140 שדרות רגר יצחק 57 דירה 5 136 8 1,470,000 10,809 21 2016
12/09/16 420 ביאליק 24 דירה 5 122 4 1,080,000 8,852 10 1996
11/09/16 1,140 שכונה ב דירה 5 140 2 1,700,000 12,143 6 2013
11/09/16 1,150 שכונה ב דירה 5 137 1 1,750,000 12,774 25 2015
09/09/16 1,150 שכונה ב דירה 4 114 14 1 1,600,000 14,035 25 2016
09/09/16 830 בן יהודה 22 דירה 3 70 1 840,000 12,000 3 1970 רימקס באר שבע
08/09/16 1,030 כהן יעקב 7 דירה 5 140 4 1,510,000 10,786 14 1900
08/09/16 490 פרויד 7 דו משפחתי 4 114 1 1,220,000 10,702 1 1960
07/09/16 760 בן יהודה 20 דירה 4 86 3 930,000 10,814 4 1960
07/09/16 210 יהודה הלוי 4 דירה 3 60 2 665,000 11,083 4 1960
06/09/16 510 ביאליק 15 דירה 2 34 4 625,000 18,382 8 1982
05/09/16 890 שמעוני 13 דירה 5 101 2 1 1,320,000 13,069 10 1991
04/09/16 420 ביאליק 24 דירה 5 122 5 980,000 8,033 10 1990
01/09/16 730 דרך מצדה 41 דירה 3 58 1 800,002 13,793 4 1970
01/09/16 330 מנדלסון 20 קוטג' 1 32 1 299,999 9,375 1 1970
31/08/16 880 דרך המשחררים 16 דירה 5 125 14 1,685,001 13,480 17 2015
28/08/16 830 שמעוני דוד 14 דירה 4 65 3 1,110,000 17,077 3 1970
28/08/16 310 בצלאל 49 דירה 3 35 0 658,333 18,810 1 1960
28/08/16 1,140 שכונה ב דירה 5 136 11 1,500,000 11,029 21 2010
17/08/16 1,150 שכונה ב דירה 4 114 15 1,630,000 14,298 25 2016
16/08/16 1,070 דרך מצדה 9 דירה 3.5 86 1 1,000,001 11,628 4 1970
16/08/16 1,030 כהן יעקב 3 דירה 4 150 7 1,545,002 10,300 9 2013 רימקס באר שבע
15/08/16 250 יהודה הלוי 2 דירה 3 65 3 630,000 9,692 3 1985 רימקס באר שבע
15/08/16 880 דרך המשחררים 16 דירה 5 135 7 1,620,000 12,000 18 2014
15/08/16 890 שמעוני 13 דירה 4 110 9 2 1,000,000 9,091 9 1990
12/08/16 840 חז"ל 11 דירה 3 30 1 1,310,000 43,667 1 1970
08/08/16 540 פרויד 8 קוטג' טורי 5 140 1 1,100,000 7,857 2 1960
02/08/16 620 דרך מצדה 57 דירה 2 51 0 660,000 12,941 4 1969
01/08/16 660 דרך מצדה 51 דירה 3 66 2 850,000 12,879 4 1900
25/07/16 330 בצלאל 36 דירה 3 63 1 599,999 9,524 3 1960
25/07/16 830 טשרניחובסקי 7 דירה 2 34 2 704,999 20,735 2 1970
25/07/16 620 דרך מצדה 57 דירה 2 51 0 635,000 12,451 4 1960
25/07/16 280 דרך המשחררים 56 דירה 4 98 1 400,000 4,082 3 1970
22/07/16 530 רמח"ל 4 קוטג' 5 135 1 1,460,000 10,815 1 1900
21/07/16 220 בצלאל 28 דירה 4 48 1 750,000 15,625 3 1966
20/07/16 900 שמעוני דוד 13 דירה 4 84 3 1,100,000 13,095 8 1990
20/07/16 910 טשרניחובסקי 10 דירה 3 48 1 830,000 17,292 4 1960
17/07/16 1,150 כהן יעקב 153 דירה 5 135 5 1,750,000 12,963 10 2016
14/07/16 1,000 שכונה ב דירה 5 185 24 2,300,000 12,432 26 2016
13/07/16 890 שמעוני 13 דירה 5 101 7 1 1,250,000 12,376 9 1998
11/07/16 430 דרך המשחררים 36 דירה 3 72 1 665,000 9,236 3 1970
11/07/16 1,140 הנשיאים/רגר )שד'( 209 דירה 4 121 8 1,475,000 12,190 22 2015
08/07/16 590 דרך מצדה 71 דירה 3 68 3 655,000 9,632 3 1985
07/07/16 840 שמעוני 4 דירה 4 59 3 900,000 15,254 4 1970
07/07/16 1,030 יעקב הכהן 7 דירה 4 139 8 1,430,000 10,288 9 2005
05/07/16 580 דרך מצדה 67 דירה 5 100 3 775,000 7,750 3 1960
01/07/16 640 דרך מצדה 53 דירה 3 66 2 750,000 11,364 3 1970
30/06/16 600 ביאליק 11 דירה 3 56 3 760,000 13,571 3 1970
30/06/16 1,140 שדרות רגר 59 דירה 5 135 15 1,746,000 12,933 22 2016
29/06/16 1,150 שכונה ב דירה 5 134 2 1,680,001 12,537 10 2013
23/06/16 890 דרך מצדה 17 דירה 4 75 1 825,000 11,000 4 1955
23/06/16 780 דרך המשחררים 20 דירה 4 106 1 900,000 8,491 8 1996
22/06/16 500 ביאליק 63 דירה 3 76 4 805,000 10,592 4 1970
20/06/16 880 דרך המשחררים 14 דירה 3 75 8 1,150,000 15,333 17 2004
15/06/16 450 ביאליק 43 דירה 3 54 4 850,000 15,741 4 1970
09/06/16 570 שניאור 4 דירה 3 59 4 740,001 12,542 4 1970
08/06/16 1,140 שכונה ב דירה 4 136 12 1,750,000 12,868 30 2013
08/06/16 220 בצלאל 26 דירה 3 50 3 660,000 13,200 3 1960
06/06/16 730 דרך מצדה 43 דירה 3 59 3 750,000 12,712 4 1970
06/06/16 900 שמעוני דוד 13 דירה 4 84 2 1,115,001 13,274 9 1990
05/06/16 570 מצדה_)דרך( 103 דירה 4 86 3 825,000 9,593 3 1960
31/05/16 1,000 שכונה ב דירה 5 128 4 1,620,000 12,656 26 2016
31/05/16 1,030 שכונה ב דירה 5 154 7 2,000,002 12,987 14 2015
30/05/16 1,140 שכונה ב דירה 4 121 9 1,570,000 12,975 21 2011
30/05/16 1,150 שכונה ב דירת גג/פנטהאוז 5 149 18 2,240,000 15,034 25 2016
26/05/16 630 דרך מצדה 55 דירה 3 68 3 690,000 10,147 3 1970
23/05/16 600 חז"ל 70 דו משפחתי 4 65 1 1,070,000 16,462 1 1970
22/05/16 320 מנדלסון 34 קוטג' 4 100 1 901,816 9,018 2 1990
18/05/16 750 דובנוב 3 דירה 3 41 1 600,001 14,634 1 1965
16/05/16 580 שניאור 8 דירה 3 74 2 820,000 11,081 4 1980
13/05/16 1,150 שכונה ב דירה 5 135 1 1,750,000 12,963 10 2016
11/05/16 1,000 שכונה ב דירה 5 127 4 1,610,000 12,677 26 2016
10/05/16 500 ביאליק 37 דירה 3.5 111 2 782,501 7,050 4 1960
09/05/16 1,030 כהן יעקב 3 דירה 5 170 9 2,100,002 12,353 11 2015
09/05/16 1,000 שכונה ב דירה 4 110 12 1,670,001 15,182 26 2016
08/05/16 500 בן יהודה 8 דירה 3 64 4 795,000 12,422 4 1970
08/05/16 900 שמעוני דוד 11 דירה 4 101 3 1,050,000 10,396 9 2010
04/05/16 270 דרך המשחררים 60 דירה 5 120 2 850,000 7,083 3 1980
01/05/16 1,150 יעקב הכהן 48 דירה 5 137 12 1,690,000 12,336 25 2017
28/04/16 1,150 שכונה ב דירה 4 115 1 1,650,000 14,348 10 2013
22/04/16 550 פרויד 4 דירה 3 65 1 60,000 923 1 1900
21/04/16 1,040 דרך מצדה 11 דירה 3.5 74 3 800,000 10,811 4 1900
20/04/16 410 דרך המשחררים 38 דירה 3 71 1 610,000 8,592 4 1970
18/04/16 1,150 שכונה ב דירה 5 137 2 1,650,000 12,044 25 2017
18/04/16 880 טשרניחובסקי 6 דירה 1 48 1 785,000 16,354 3 1950
14/04/16 740 ביאליק 7 דירה 3 42 2 725,000 17,262 3 1970
10/04/16 630 דרך מצדה 55 דירה 3 70 2 705,000 10,071 3 1970
10/04/16 290 דרך המשחררים 54 דירת גן 4 73 0 710,000 9,726 4 1950 רימקס באר שבע
01/04/16 490 פרויד 7 דירה 3 68 1 970,000 14,265 1 1970
25/03/16 830 יהודה גור 22 דירה 3 70 3 900,000 12,857 3 1970
23/03/16 1,000 שכונה ב דירה 5 149 19 1,735,001 11,644 26 2016
21/03/16 600 ביאליק 11 דירה 3 76 2 758,001 9,974 3 1957
20/03/16 1,140 שכונה ב דירה 4 120 14 1,620,000 13,500 22 2016
16/03/16 1,100 דרך מצדה 7 דירה 4 73 1 950,000 13,014 4 1960
16/03/16 900 שמעוני דוד 13 דירה 4.5 100 6 1,180,002 11,800 6 1990
15/03/16 560 דרך מצדה 69 דירה 3 70 3 825,000 11,786 4 1970
14/03/16 1,000 שכונה ב דירה 5 156 18 1,737,000 11,135 26 2016
10/03/16 1,150 שכונה ב דירה 5 137 15 1,650,001 12,044 25 2016
10/03/16 970 ביאליק 3 דירה 3.5 69 1 818,000 11,855 4 1960
09/03/16 910 טשרניחובסקי 10 דירה 4 48 1 835,001 17,396 3 1970
08/03/16 570 ביאליק 18 דירה 3 63 1 1,180,000 18,730 1 1967
08/03/16 120 בצלאל 20 דירה 4 80 2 600,000 7,500 3 1980
07/03/16 910 טשרניחובסקי 10 דירה 3 48 2 735,000 15,313 3 1960
07/03/16 1,000 שכונה ב דירה 5 149 19 1,720,001 11,544 26 2016
06/03/16 1,000 שכונה ב דירה 5 147 19 1,675,000 11,395 26 2016
06/03/16 1,030 יעקב הכהן 1 דירה 4 110 4 1,470,000 13,364 9 2014
04/03/16 970 הזז חיים 4 דירה 3 100 7 914,999 9,150 10 1990
02/03/16 850 גרץ 3 דירה 4 62 1 1,000,000 16,129 2 1960
29/02/16 1,150 שכונה ב דירה 5 144 9 2,500,000 17,361 10 2017
29/02/16 1,150 שכונה ב דירה 4 114 13 1,435,001 12,588 25 2016
28/02/16 1,150 כהן יעקב 5 דירה 4 115 4 1,575,000 13,696 10 2016
18/02/16 1,140 שכונה ב דירה 4 120 16 1,660,000 13,833 21 2016
18/02/16 880 דרך המשחררים 14 דירה 4 146 3 1,320,000 9,041 17 2003
17/02/16 510 ביאליק 15 דירה 2 33 3 650,001 19,697 7 1960
12/02/16 540 בן יהודה 12 דירה 4 64 4 775,000 12,109 4 1960
11/02/16 1,140 שכונה ב דירה 4 120 14 1,620,001 13,500 22 2013
10/02/16 220 בצלאל 28 דירה 4 86 3 600,001 6,977 3 1950
09/02/16 1,000 שכונה ב דירה 5 134 17 1,685,000 12,575 26 2016
09/02/16 1,000 שכונה ב דירה 5 134 16 1,670,000 12,463 26 2016
07/02/16 540 בני אור 6 דירה 3 73 3 200,000 2,740 4 1972
07/02/16 470 אינשטיין 20 דירה 5 143 1 1,190,000 8,322 3 1900
03/02/16 1,140 שכונה ב דירה 5 134 16 1,750,000 13,060 21 2015
03/02/16 970 הזז חיים 2 דירה 3 77 2 915,000 11,883 10 1998
02/02/16 830 יהודה הלוי 22 דירה 4 90 0 800,002 8,889 2 1970
02/02/16 1,150 שכונה ב דירה 4 114 1 1 1,550,000 13,596 20 2013
31/01/16 1,150 שכונה ב דירה 4 115 5 1,600,000 13,913 10 2013
25/01/16 540 בני אור 6 דירה 2 50 1 550,002 11,000 2 1960
24/01/16 1,000 שכונה ב דירה 5 134 15 1,690,000 12,612 26 2015
רוצים להבין יותר מה המחירים אומרים? היכנסו לשאלות ותשובות

דירות למכירה בסביבה

סנן
פרטים נכס מחיר חדרים שטח קומה מרחק כתובת מוכר
להשכרה סטודיו/לופט 1,500 ₪ 1 25 4 1,030 יצחק אבינו 13, באר שבע פרטי
למכירה דירה 795,000 ₪ 4.5 100 2 690 בני אור 36 באר שבע פרטי
למכירה דירה 760,000 ₪ 4 96 4 1,150 בלפור, באר שבע מתווך בבלעדיות
למכירה דירה 950,000 ₪ 4.5 110 4 1,100 שדרות יעלים 50 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 2,000 ₪ 2.5 55 4 1,200 מבצע עובדה 12 באר שבע פרטי
למכירה דירה 690,000 ₪ 4 79 2 770 מבצע נחשון, באר שבע מתווך בבלעדיות
למכירה דירה 870,000 ₪ 4 74 קרקע 1,070 דרך מצדה 00 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 2,800 ₪ 4 95 3 930 יעלים 30, באר שבע פרטי
למכירה דירה 545,000 ₪ 2 40 2 770 מבצע נחשון 28 באר שבע פרטי
להשכרה קוטג' 3,800 ₪ 5 130 1 1,020 מבצע חורב 26 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 2,400 ₪ 3 57 3 940 טשרניחובסקי 14 באר שבע פרטי
למכירה דירה 730,000 ₪ 3 60 1 600 אליעזר בן יהודה, באר שבע מתווך בבלעדיות
למכירה דירה 670,000 ₪ 3 70 3 360 דרך המשחררים 44 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 2,600 ₪ 3 56 4 1,030 יצחק אבינו 13 באר שבע פרטי
למכירה דירה 1,250,000 ₪ 4 130 9 1,060 מבצע נחשון 72 באר שבע פרטי
למכירה קוטג' 1,750,000 ₪ 6 172 קרקע 620 חז''ל 64 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 3,000 ₪ 4 86 1 1,010 דרך מצדה 13 באר שבע פרטי
למכירה דירת גן 915,000 ₪ 4 70 קרקע 1,140 סמטת יהונתן 20 באר שבע פרטי
למכירה דירה 500,000 ₪ 2 47 3 910 רבי עקיבא 66 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 1,600 ₪ 2 47 3 910 רבי עקיבא 66 באר שבע פרטי
להשכרה פנטהאוז 6,000 ₪ 5 174 9 1,040 יעקב כהן, באר שבע פרטי
להשכרה דירה 2,600 ₪ 2 60 3 220 בצלאל 26 באר שבע פרטי
למכירה דירת גן 900,000 ₪ 3.5 88 1 260 בצלאל 32 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 2,900 ₪ 4 115 2 1,140 סוקולוב 36 באר שבע פרטי
למכירה דירה 720,000 ₪ 3 61 קרקע 940 חיים נחמן ביאליק 127, באר שבע פרטי
למכירה דירה 780,000 ₪ 3 76 2 1,190 שדרות יעלים 74 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 7,700 ₪ 4.5 135 5 810 המשחררים 18, באר שבע פרטי
להשכרה יחידת דיור 1,500 ₪ 2 38 4 920 דרך שמשון 16 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 3,700 ₪ 4 110 4 700 דרך המשחררים 24 באר שבע פרטי
למכירה דירה 760,000 ₪ 3.5 76 2 990 מבצע יואב 7 באר שבע פרטי
למכירה דירה 1,380,000 ₪ 4 140 14 920 דרך המשחררים 102 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 2,000 ₪ 3 60 1 890 רבי עקיבא 64 באר שבע פרטי
למכירה דירת גג 1,750,000 ₪ 4 129 7 1,030 יעקב כהן 9 באר שבע פרטי
למכירה דירה 890,000 ₪ 3 65 8 1,030 יצחק אבינו 13 באר שבע פרטי
להשכרה יחידת דיור 1,700 ₪ 1.5 35 1 1,180 סטרומה 39, באר שבע פרטי
להשכרה דירה 2,300 ₪ 3 80 1 1,060 מבצע יואב 17 באר שבע פרטי
למכירה דירה 680,000 ₪ 3 70 2 1,140 שדרות יעלים 60 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 3,500 ₪ 3 100 8 970 חיים הזז 2 באר שבע פרטי
להשכרה קוטג' 4,000 ₪ 5 110 1 700 אוסישקין 14, באר שבע פרטי
למכירה דירה 1,580,000 ₪ 4 120 5 1,070 יעקב כהן 1 באר שבע פרטי
למכירה דירה 610,000 ₪ 2 40 2 740 דרך מצדה, באר שבע פרטי
למכירה דירה 700,000 ₪ 3 75 3 1,110 מבצע יואב 34 באר שבע פרטי
למכירה דירה 950,000 ₪ 4 74 4 440 אליעזר בן יהודה 4 באר שבע פרטי
למכירה דירה 530,000 ₪ 2 45 קרקע 950 דרך שמשון 18 באר שבע פרטי
למכירה דירה 950,000 ₪ 4 96 2 740 דרך מצדה, באר שבע מתווך בבלעדיות
להשכרה דירה 2,000 ₪ 3 55 קרקע 980 שמעון בר גיורא 22 באר שבע פרטי
למכירה דירה 960,000 ₪ 4 80 4 640 אליעזר בן יהודה , באר שבע מתווך בבלעדיות
למכירה דירה 1,350,000 ₪ 5 152 3 880 מבצע נחשון 62, באר שבע פרטי
למכירה דירה 1,180,000 ₪ 4 128 6 1,060 מבצע נחשון 72 באר שבע פרטי
להשכרה דירה 2,850 ₪ 4 80 2 690 דרך מצדה 56 באר שבע פרטי
אז מי המתווכים שבאמת מוכרים בשכונה?
מתווכים רבים בוחרים לעבוד בשקיפות ולהעביר לבדיקת מדלן מסמכי פעילות, אז בידקו למי יש הוכחה להצלחה בשטח.
משרד מוביל באזור
נכסים שנמכרו 4 | נכסים בבלעדיות 5
סוכן מוביל באזור
נידאל ריזיק ממשרד רימקס באר שבע
נכסים שנמכרו 1 | נכסים בבלעדיות 1

מפת סביבת הפרויקט

מקרא
  דירוג:
  גבוה
  נמוך
 • מגורים
 • מסחר או תעשייה
 • מבנה ציבורי
 • פארק, גינה
 • אחר

מדד מדלן לבתי ספר בסביבה: 35

סנן
מדד מדלן שם ביה"ס שכבה פיקוח שנת בחינת מיצ"ב אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה אחוז המורות שדווחו על שחיקה אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס
77 נתיבות-יורם, באר שבע יסודי ממלכתי 2013 10 % 23 % 98 %
40 מקיף דתי אמי"ת, באר שבע תיכון, חט"ב ממלכתי דתי 2015 18 % 23 % 65 %
40 רמב"ם, באר שבע יסודי ממלכתי דתי 2013 28 % 27 % 71 %
33 רננות, באר שבע יסודי ממלכתי דתי 2015 10 % 35 % 70 %
30 תומר, באר שבע יסודי ממלכתי 2015 25 % 11 % 60 %
20 עירוני ג' מקיף, באר שבע תיכון, חט"ב ממלכתי 2015 19 % 36 % 55 %
17 ישיבת אמי"ת, באר שבע תיכון, חט"ב ממלכתי דתי 2015 25 % 14 % 62 %
10 ת"ת משכן מאיר, באר שבע (*) יסודי חרדי 2015
מכ' טכנולוגית להנדסה, באר שבע תיכון ממלכתי
אור מרגלית, באר שבע תיכון חרדי
יסודות, באר שבע תיכון, יסודי ממלכתי דתי
מגן, באר שבע תיכון, יסודי, חט"ב ממלכתי
ברנקו וייס באר שבע, באר שבע תיכון ממלכתי
ישיבת מרכז תורה אור, באר שבע תיכון חרדי
דקלים, באר שבע תיכון, חט"ב ממלכתי
פסגות - עמל באר שבע, באר שבע תיכון ממלכתי
לבתי ספר המסומנים ב-(*) דירוג חלקי מאחר ופרסמו רק חלק מציוני הליב"ה. הדירוג יעודכן עם פרסום התוצאות.

25 גני ילדים בסביבה

 • שליו
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: שמעון בר גיורא
 • שובו
  פיקוח: חרדי, רשת: שובו,
  כתובת: יהודה הלוי
 • רימון
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: שמעון בר גיורא
 • קשת
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: בצלאל
 • עופרים
  פיקוח: ממלכתי,
  כתובת: הכותל המערבי 9
 • עובדי מדינה
  פיקוח: ממלכתי דתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: בזל
 • עובדי מדינה
  פיקוח: ממלכתי דתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: בזל
 • סחלב
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מבצע נחשון
 • משכן מאיר
  פיקוח: חרדי, רשת: רשות חינוך תורנית,
  כתובת: רבי טרפון
 • מיתר
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: בצלאל 27
 • מוריה
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מוריה 19
 • מוריה
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מוריה 28
 • לולב
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מבצע נחשון
 • לולב
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מבצע נחשון 60
 • כנרת
  פיקוח: ממלכתי דתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: מנדלסון 9
 • יפית
  פיקוח: ממלכתי,
  כתובת: חז"ל 104
 • טלה
  פיקוח: ממלכתי, רשת: נטע ארז,
  כתובת: בני אור 19
 • חוגלה
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: דרך המשחררים 100
 • חוגלה
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: דרך המשחררים
 • דיסנילנד
  פיקוח: ממלכתי,
  כתובת: העליה 14
 • גן יפית
  פיקוח: ממלכתי, רשת: איתי יפית בע"מ,
  כתובת: חז"ל 104
 • גן טלה/יונה
  פיקוח: ממלכתי, רשת: נטע ארז,
  כתובת: בני אור 19
 • גן דורית
  פיקוח: ממלכתי,
  כתובת: העליה 10
 • גן אדמונית
  פיקוח: ממלכתי, רשת: גן אדמונית ט.ב. בע"מ,
  כתובת: ביאליק 125
 • ברנר טרום
  פיקוח: ממלכתי, רשת: עירית באר שבע,
  כתובת: ברנר

אנטנה סלולריות אחת בסביבה

 • אנטנה בהקמה, פלאפון, תורן קרקעי
  כתובת: איצטדיון ב"ש

הכירו את השכונה
שכונה ב, בבאר שבע

איך דרגו השכנים את השכונה?
תחושת קהילה: 3.7
מתאים למשפחות: 4.5
חניה: 3.5
בילוי ופנאי: 4.5
מחיר דירות ממוצע בשכונה:
1,201,000 ש"ח
שכירות ממוצעת בשכונה:
2,840 ש"ח
מפלגה מובילה בבחירות האחרונות:
הליכוד
מדד חברתי כלכלי בשכונה:
5 מתוך 10

מחפשים דירה באזור? הרשמו לקבלת הצעות רלוונטיות עבורכם

בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים ופרסומות בהתאם לתנאי השימוש
*הבהרה: למעט במקומות בהם מצויין במפורש, המידע המוצג בסקירה זו איננו מכיל מידע מטעם היזם או כל גורם רישמי הקשור בפרויקט. הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן ומידע העסקאות שבה מבוסס על נתוני רשות המיסים. המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בהתאמה שבוצעה בסקירה בין עסקה מדווחת לפרויקט ולדירה שהותאמו לה ולפרטי הדירה. יצויין עוד כי לא הותאמו דירות לכל העסקאות המופיעות בנתוני רשות המיסים. מידע האנטנות לקוח מדיווחי המשרד להגנת הסביבה והמידע המוצג עשוי להיות לא מעודכן או שגוי. למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט בתנאי השימוש. ט.ל.ח מצאתם שגיאה? דווחו לנו!