בתי ספר בראשון לציון

מידע כללי

בהמשך הדף תמצאו השוואה בין בתי הספר בראשון לציון הכולל את תוצאות בחינות המיצ"ב. אם אתם הורים או תלמידים חשוב שתקראו ותיהיו מעורבים.
מספר בתי ספר 84
מספר תלמידים ממוצע בכיתה 28.3
דירוג מדלן 68
עשירון ממוצע מתמטיקה 7
עשירון ממוצע מדע וטכנולוגיה 7
עשירון ממוצע אנגלית 6
עשירון ממוצע עברית 6
עשירון ממוצע ערבית -
דירוגים נוספים הסתירו דירוגים נוספים

השוואת בתי הספר בראשון לציון

לחצו על שם בית הספר לקבל מידע מלא עליו.
הסבר מלא על המדדים מופיע מתחת לטבלה.
שם סוג דירוג מדלן אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף, בחודש אחוז המורות שדווחו על שחיקה אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס
מקיף ג' עמית (*) תיכון, חט"ב - ממלכתי 95 10 27 80
מקיף י"א (*) תיכון, חט"ב - ממלכתי 95 10 40 82
אולפנא ראשון לציון (*) תיכון, חט"ב - ממלכתי דתי 90 3 9 87
(מרחבים (נאות שקמה יסודי - ממלכתי 88 20 37 92
יפה נוף יסודי - ממלכתי 85 15 29 96
חופית יסודי - ממלכתי 85 26 43 91
בארי יסודי - ממלכתי 85 27 33 72
אתרים יסודי - ממלכתי 85 12 7 90
נגבה יסודי - ממלכתי 83 10 43 82
חט"ב קרית גנים חט"ב - ממלכתי 83 11 37 72
נאות אשלים אנתרופול' יסודי - ממלכתי 83 15 37 85
ניצנים יסודי - ממלכתי 83 15 36 82
חתני פרס נובל יסודי - ממלכתי 80 21 31 88
מקיף ט' תיכון, חט"ב - ממלכתי 80 13 38 73
יסוד המעלה יסודי - ממלכתי 80 13 43 86
מישור הנוף יסודי - ממלכתי 80 19 42 86
עדיני יסודי - ממלכתי 78 19 36 83
הדרים יסודי - ממלכתי 78 13 33 84
(נוה עוז }שקמה-חדש יסודי - ממלכתי 78 8 54 89
רעות יסודי - ממלכתי 78 18 40 81
עין הקורא יסודי - ממלכתי 78 13 64 90
מקיף עירוני ח' תיכון, חט"ב - ממלכתי 78 10 37 78
נוה דקלים יסודי - ממלכתי 75 20 35 82
תיכון המעיין מקיף יב תיכון, חט"ב - ממלכתי 75 9 35 74
חט"ב טביב חט"ב - ממלכתי 73 15 35 62
אביבים יסודי - ממלכתי 70 8 53 92
אשכולות יסודי - ממלכתי 70 14 50 88
עירוני ד' גן נחום (*) תיכון, חט"ב - ממלכתי 70 13 63 73
רמז יסודי - ממלכתי 70 18 53 84
נאות אשלים אומנויות יסודי - ממלכתי 70 8 23 98
נוה חוף יסודי - ממלכתי 70 11 31 96
רננים יסודי - ממלכתי 68 15 17 87
שקמה יסודי - ממלכתי 65 13 9 86
אופקים יסודי - ממלכתי 65 29 53 78
כרמים יסודי - ממלכתי 63 17 11 84
חט"ב בן גוריון חט"ב - ממלכתי 63 11 40 79
חט"ב מעלות חט"ב - ממלכתי 60 13 14 80
חט"ב מיכה רייסר חט"ב - ממלכתי 60 17 29 75
תרבות יסודי - ממלכתי 58 15 50 88
רוזן יסודי - ממלכתי 55 10 42 90
שלמון יסודי - ממלכתי 55 18 37 89
חביב יסודי - ממלכתי 53 23 39 89
איתמר יסודי - ממלכתי 50 26 45 77
ידלין יסודי - ממלכתי 50 24 35 83
(ממ"ד המר(בית אפרים יסודי - ממלכתי דתי 45 15 53 69
ויתקין יסודי - ממלכתי 40 18 64 86
מקיף י' אבני החושן (*) תיכון, חט"ב - ממלכתי 40 12 37 70
ישיבת בני עקיבא תיכון, חט"ב - ממלכתי דתי 33 40 22 55
ממ"ד סיני יסודי - ממלכתי דתי 30 34 33 76
ת"ת אור מלכה - חב"ד (*) יסודי - חרדי 25
ממ"ד הראל יסודי - ממלכתי דתי 23 33 17 68
ממ"ד ישורון יסודי - ממלכתי דתי 20 31 31 81
מקיף ממ"ד תיכון, חט"ב - ממלכתי דתי 20 11 17 60
ממ"ד מעלה שמעוני יסודי - ממלכתי דתי 18 37 50 76
חקלאי נחלת יהודה תיכון, חט"ב - ממלכתי 10 19 19 80
בני ארזים תיכון, יסודי - ממלכתי
גמנסיה ראלית עש קררי תיכון, חט"ב - ממלכתי
ב"י ראשל"צ יסודי - חרדי
מקיף ו ע"ש יגאל אלון תיכון - ממלכתי
בי"ס בית אקשטיין תיכון, יסודי - ממלכתי
ת"ת מגן אברהם יסודי - חרדי
תכון ת"א שלוחת ראשלצ תיכון - ממלכתי
בית יעקב מאורות תיכון - חרדי
מקיף ז' רביבים תיכון - ממלכתי
תיכון טכנולוגי נעמת תיכון - ממלכתי
ארזים יסודי - ממלכתי
חדר ראשון לציון יסודי - חרדי
ב"י רזאל יסודי - חרדי
ת"ת חפץ חיים יסודי - חרדי
תיכון ת"א ראשל"צ_מע' תיכון - ממלכתי
אורט למינהל טכני תיכון - ממלכתי
החצב תיכון, יסודי - ממלכתי
בת המלך יסודי - חרדי
אנקורי תיכון - ממלכתי
שיקמים תיכון, יסודי - ממלכתי
חדר ראשון לציון תיכון - חרדי
עירוני ה' מקיף תיכון, חט"ב - ממלכתי
בלקינד תיכון, יסודי - ממלכתי
תיכון טומשין תיכון - ממלכתי
נזר שראל תיכון - חרדי
כנסת מאיר תיכון - חרדי
נחלת יהודה יסודי - ממלכתי
צעד קדימה יסודי - ממלכתי
שובו-מעורב יסודי - חרדי

דירוג מדלן מבוסס על דירוג ההישגים במקצועות הליב"ה בבחינות המיצ"ב שנערכו בשנים 2009 עד 2012. לחלק מבתי הספר פרסמו ציונים בשני מקצועות בלבד במקום בארבעה, כך שהדירוג חלקי ויעודכן לכשיפורסמו כלל התוצאות. בתי ספר אלו מסומנים ב-(*).

דוח המיצ"ב מורכב משני חלקים: מבחני הישגים, ושאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית. מבחני ההישגים במיצ"ב נועדו לבחון באיזו מידה עומדים תלמידי ביה"ס היסודי ותלמידי חטיבת הביניים ברמת הדרישות המצופה על פי תכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה: שפת אם, מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה ואנגלית, - ובשתי דרגות כיתה: ה' ו ח'. בשפת אם נערכה בחינה גם בכיתה ב'. ממצאי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב נועדו לספק תמונה העולה מהשאלונים שהועברו לתלמידים ומהראיונות שנערכו עם המורים.

בדו"ח המיצב מצוין המיקום היחסי (עשירון) של ממוצע הציון בבית הספר ביחס לבתי הספר בכל הארץ. כך למשל, כאשר "עשירון אנגלית" של בית הספר הינו, למשל, 2 פירוש הדברים ש-80% מבתי הספר בארץ הגיעו להישגים טובים יותר באותו המקצוע. "דירוג מדלן" שניתן למצוא באתר אינו מופיע בדו"ח המיצב, והוא מחושב על ידי ממוצע העשירונים במקצועות הליבה השונים מוכפל ב-10. לדוגמא, לבית ספר שדורג בעשירון 8 במבחן האנגלית ו-7 במבחן מתמטיקה, דירוג מדלן הינו 75. דירוג מדלן מהווה אינדקטור בלבד וכדי לקבל את התמונה המלאה על הישגי בית הספר יש לקרוא את דו"ח המיצ"ב הרשמי במלואו.

ממצאי האקלים והסביבה הפדגוגית מוצגים כטענות אודות בית הספר ואווירת הלימודים אשר הוצגו בפני תלמידים או מורות, ואחוז הנשאלים שהסכימו עם הנאמר בכל טענה.

יצויין כי הערכים המופיעים בטבלת התוצאות הינם ממוצעים שנלקחו על פני השנים השונות מהן נלקחו הנתונים ועל פני שכבות הגיל השונות שנבחנו בבתי הספר. למידע מפורט ומוסמך על כלל תוצאות הבחינה יש לעיין במסמכים הרשמיים במשרד החינוך.

תוצאות בחינות המיצ"ב המוצגות באתר מבוססות על מערכת מידע בתי הספר של משרד החינוך.

מה אומרים המספרים האלו? לחצו להסבר מה אומרים המספרים האלו? סגרו הסבר

פורום בתי ספר

מכירים את בתי הספר בראשון לציון?
כתבו לנו עליהם!
שתפו את מדלן עם חברים - לחצו לייק!
מדלן - הכל על בתים ושכונות, 2012 ©