מקרא
ללוח דירות בעיר addהוסיפו מודעה חדשה

פתח תקווה

 • 18,442 מדד מחיר למ"ר
 • 2.8% מדד תשואת שכירות

מחירון דירות

מדד מחירי דירות על בסיס עסקאות בפועל

חדרים דירות חדשות יד שניה שכירות מבוקשת תשואה
2 - 1,006,000 3,000 3.1% דירות 2 חדרים בלוח
3 1,468,000 1,243,000 4,000 3% דירות 3 חדרים בלוח
4 1,705,000 1,667,000 4,000 2.9% דירות 4 חדרים בלוח
5 2,264,000 2,119,000 5,000 2.7% דירות 5 חדרים בלוח
6 2,630,000 2,577,000 6,000 2.6% דירות 6 חדרים בלוח
דירות מיוחדות 2,783,000 2,192,000 4,000 1.9% דירות מיוחדות בלוח
צמודי קרקע - 2,934,000 5,000 1.8% בתים בלוח
חדרים דירות חדשות יד שניה משנות ה-90 ואילך יד שניה משנות ה-70 וה-80 יד שניה עד שנות ה-70
2 - - 977,000 1,000,000
2.5 - - - 1,106,000
3 1,468,000 1,412,000 1,216,000 1,187,000
3.5 - - 1,326,000 1,327,000
4 1,705,000 1,792,000 1,532,000 1,387,000
5 2,264,000 2,237,000 1,835,000 -
6 2,630,000 2,627,000 - -
דירות מיוחדות 2,783,000 2,316,000 1,753,000 -
צמודי קרקע - 2,997,000 - -

מגמות מחירים בעיר

לחצו לשתף את גרף המחירים בפייסבוק

דירות בעיר מלוח מדלן

דירות אחרונות שנמכרו בעיר

סנן
יום מכירה כתובת מחיר סוג נכס חדרים שטח קומה מחיר למ"ר שנת בניה
09/07/17 שטמפפר יהושע 16 1,050,000 דירה 3 86 2 12,209 1970
09/07/17 הכינור 22 2,880,000 דירה 6 165 1 17,455 1995
09/07/17 דירה מפרויקט 2,431,900 דירה 5 125 6 19,455 2016
09/07/17 הרב צירלסון 25 1,520,000 דירה 4 77 2 19,740 1997
09/07/17 פנחסי יעקב 9 1,810,000 דירה 4 89 1 20,337 2007
09/07/17 פוחס דוד 3, דירה מפרויקט 1,525,000 דירה 4 102 6 14,951 2017
04/07/17 מינץ בנימין 38 1,033,000 דירה 2 40 3 25,825 1960
02/07/17 הפלמח 13, דירה מפרויקט 1,750,000 דירה 4 100 1 17,500 2017
02/07/17 אם המושבות החדשה 2,145,000 דירה 4 100 14 21,450 2010
02/07/17 כפר גנים א 2,750,000 דירה 6 139 2 19,784 2017
30/06/17 דירה מפרויקט 2,310,000 דירה 6 159 9 14,528 2017
30/06/17 דירה מפרויקט 2,500,000 דירה 5 125 9 20,000 2017
29/06/17 חפץ חיים 34 905,000 דירה 2.5 54 1 16,759 1960
29/06/17 אחד העם 20 1,235,000 דירה 2.5 52 0 23,750 1950
29/06/17 רבקה גובר 1, דירה מפרויקט 2,270,000 דירה 5 125 2 18,160 2016
28/06/17 פתח תקווה 2,400,000 דירה 4 100 2 24,000 2017
28/06/17 פתח תקווה 2,820,000 דירה 5 125 5 22,560 2017
28/06/17 שיפר יצחק 13 1,352,000 דירה 3 62 2 21,806 1971
27/06/17 נווה עוז 2,768,001 דירה 6 150 5 18,453 2017
27/06/17 גני הדר 1,770,001 דירה 4.5 113 2 15,664 2017
26/06/17 פתח תקווה 2,850,000 דירה 6 150 1 19,000 2017
25/06/17 כפר גנים ג 2,400,000 דירה 5 125 7 19,200 2016
25/06/17 קרול 1,455,000 דירה 3 76 4 19,145 2017
25/06/17 פתח תקווה 2,425,000 דירה 4 100 1 24,250 2017
25/06/17 הצוערים 5 1,330,000 דירה 3 71 3 18,732 1980
25/06/17 פוחס דוד 3, דירה מפרויקט 1,580,000 דירה 4 106 7 14,906 2016
23/06/17 רוטשילד 70 1,375,000 דירה 4 80 4 17,188 1964
23/06/17 הרב אונטרמן 12 1,250,001 דירה 3 68 7 18,382 1970
23/06/17 חפץ חיים 65 750,000 דירה 4 96 4 7,813 1994
22/06/17 דירה מפרויקט 2,025,002 דירה 4 100 2 20,250 2017
22/06/17 כפר גנים א 2,760,001 דירה 6 150 3 18,400 2017
22/06/17 בת שלמה 15 1,763,000 דירה 3 80 4 22,038 2001
22/06/17 דירה מפרויקט 2,750,000 דירה 5 136 8 20,221 2015
22/06/17 רבקה גובר 9 2,110,002 דירה 4 95 7 22,211 2011
21/06/17 ברנדה זאב 25, דירה מפרויקט 1,845,000 דירה 4 101 4 18,267 2016
21/06/17 רובינא חנה 17 1,500,000 דירה 4 84 2 17,857 1995
21/06/17 בן חור אליהו 12 1,990,000 דירה 4 107 1 18,598 2003
21/06/17 נחלת צבי 43 1,365,001 דירה 3 64 1 21,328 1970
21/06/17 שטמפפר יהושע 81 1,020,001 דירה 3 50 0 20,400 1960
21/06/17 דירה מפרויקט, כפר גנים ב 1,857,000 דירה 4.5 100 8 18,570 2017
20/06/17 שפינוזה 1 1,130,000 דירה 3 75 2 15,067 2000
20/06/17 רפפורט נתן 10 1,470,000 דירה 3.5 65 1 22,615 1977
20/06/17 גרינשטיין 16 1,500,000 דירה 4 78 2 19,231 1970
20/06/17 שטמפפר יהושע 66 1,200,001 דירה 3 61 3 19,672 1960
18/06/17 הלפרין 8 1,990,000 דירה 6 150 5 13,267 2017
18/06/17 גרינשטיין 13, דירה מפרויקט 1,490,000 דירה 3 90 5 16,556 2017
18/06/17 הלפרין 8 2,400,000 דירה 5 150 6 16,000 2017
18/06/17 גרינשטיין 9 1,140,000 דירה 3 71 3 16,056 1975
15/06/17 רבי יהודה הנשיא 16 1,475,000 דירה 4 72 1 20,486 1980
15/06/17 דירה מפרויקט 1,665,000 דירה 4 100 2 16,650 2015
15/06/17 דירה מפרויקט 2,430,000 דירה 5 1 13 2,430,000 2016
14/06/17 בייליס 3, דירה מפרויקט 1,880,001 דירה 5 95 1 19,789 2018
14/06/17 אם המושבות החדשה 2,030,001 דירה 4 91 19 22,308 2011
14/06/17 כץ מיכל לייב 11 1,390,000 דירה 3 55 2 25,273 2000
14/06/17 שפינוזה 7, דירה מפרויקט 1,130,000 דירה 3 53 1 21,321 1970
13/06/17 דירה מפרויקט 3,760,000 דירה 6 150 7 25,067 2017
13/06/17 דירה מפרויקט 2,760,001 דירה 6 150 2 18,400 2017
13/06/17 שקדי 17, דירה מפרויקט 1,360,000 דירה 3 78 5 17,436 2017
12/06/17 אחד העם 59 1,430,000 דירה 3 61 4 23,443 1978
12/06/17 דירה מפרויקט 2,470,000 דירה 5 1 15 2,470,000 2016
12/06/17 פתח תקוה 1 4,200,000 דירה 6 150 11 28,000 2016
12/06/17 כפר גנים א 3,500,000 דירה 6 150 1 23,333 2017
12/06/17 פתח תקוה 1, דירה מפרויקט 2,860,000 דירה 6 150 8 19,067 2017
11/06/17 בת שלמה 3 1,700,000 דירה 3 78 2 21,795 2000
11/06/17 הלפרין 8 2,490,000 דירה 5 138 6 18,043 2017
11/06/17 הלפרין 8 2,100,000 דירה 6 150 5 14,000 2017
11/06/17 אם המושבות החדשה 2,145,000 דירה 4 1 13 2,145,000 2016
11/06/17 דירה מפרויקט 2,450,000 דירה 6 138 3 17,754 2016
10/06/17 פינסקר 10 1,060,000 דירה 2 55 2 19,273 2000
09/06/17 שטמפפר יהושע 64 1,740,001 דירה 5 118 5 14,746 1991
08/06/17 ילישביץ יעקב 3 2,165,000 דירה 5 105 4 20,619 1990
08/06/17 כהן חיים 5 1,600,000 דירה 4 92 3 17,391 1970
07/06/17 ברוריה 4 1,970,002 דירה 4 97 8 20,309 2008
07/06/17 ארלוזורוב 17, דירה מפרויקט 1,370,000 דירה 4 50 5 27,400 2011
07/06/17 בן חור אליהו 15 2,030,000 דירה 4 104 11 19,519 2007
06/06/17 הלפרין 8 1,950,002 דירה 5 148 4 13,176 2017

תובנות מומחי מדלן על העיר

חינוך בעיר 122 בית ספר , 464 גני ילדים

65
מדד בתי הספר
בעיר
55
מדד בתי הספר
בארץ

בתי ספר מובילים בעיר לפי מדד מדלן*

100
ת"ת דעת מבינים
כיתות א - ח, חרדי
87
שש שנתי אחד העם
כיתות ז - יב, ממלכתי
85
חט"ב רשיש
כיתות ז - ט, ממלכתי
מחפשים דירה באזור? ללוח הדירות של מדלן

חוות דעת ודרוגי השכנים

יתרונות

 • שקט
 • סביבה מעולה לגידול ילדים אוכלוסייה טובה
 • שקטה וקרובה לכל מקום
 • קרבה לשטח - ירקון, רכבת, קבוצות ספורט רבות ומגוונות, קהילה תומכת
 • בגוש דן

חסרונות

 • צפיפות
 • קשה מאד לקנות כאן דירה. המון פקקים
 • חלק מהאזור הישן של פתח תקוה
 • אין
 • לא ניכרת השקעה של העיריה בשכונות הותיקות של העיר, לאחרונה קם ועד שכונה אשר עובד בשיתוף עם העיריה וכבר ניתן לראות ניצנים ראשונים של שת"פ
מחפשים דירה באזור? ללוח הדירות של מדלן

גלרית שכנים

מדדים חברתיים

מחפשים דירה באזור? ללוח הדירות של מדלן

22 חוות דעת גולשים על השכונות בפתח תקווה

גולשת בת 29
19/01/2016
חוות דעת על שכונת פתח תקווה:
יתרונות: שקט
אוכלוסייה: דתית
גנים ופארקים: לא
תחבורה ציבורית: כן יש אוטובוסים ישירים לרכבת
תחבורה ברכב פרטי: קרוב לכל תחבורה, הרבה אפשרויות
מוקדי מסחר וסידורים: קרוב למתחם קניות סגולה
גולש אנונימי
22/12/2015
חוות דעת על שכונת פתח תקווה:
יתרונות: סביבה מעולה לגידול ילדים אוכלוסייה טובה
חסרונות: צפיפות
גולש אנונימי
12/12/2015
חוות דעת על שכונת פתח תקווה:
יתרונות: שקטה וקרובה לכל מקום
חסרונות: קשה מאד לקנות כאן דירה. המון פקקים
הצג עוד חוות דעת keyboard_arrow_down
גולש אנונימי
04/10/2015
חוות דעת על שכונת פתח תקווה:
יתרונות: קרבה לשטח - ירקון, רכבת, קבוצות ספורט רבות ומגוונות, קהילה תומכת
גולש אנונימי , גרתי באזור
13/09/2015
חוות דעת על שכונת פתח תקווה:
יתרונות: בגוש דן
חסרונות: חלק מהאזור הישן של פתח תקוה
גולש אנונימי
29/12/2014
חוות דעת על שכונת פתח תקווה:
יתרונות: מיקום, האזור השקט.
חסרונות: אין
הצג עוד חוות דעת keyboard_arrow_down
גולשת בת 28
23/12/2014
חוות דעת על שכונת פתח תקווה:
יתרונות: מחירים נוחים לקניה והשכרה ביחס לאזור המרכז
אוכלוסייה: בעיקר מבוגרים ורוסים
גנים ופארקים: כן
תחבורה ברכב פרטי: אין כל כך בעיות חניה
מוקדי מסחר וסידורים: רמי לוי שופרסל
גולש אנונימי
02/11/2014
חוות דעת על שכונת פתח תקווה:
יתרונות: אוכלוסיה טובה
חסרונות: לא ניכרת השקעה של העיריה בשכונות הותיקות של העיר, לאחרונה קם ועד שכונה אשר עובד בשיתוף עם העיריה וכבר ניתן לראות ניצנים ראשונים של שת"פ
גולשת בת 32
13/08/2017
חוות דעת על שכונת שעריה:
יתרונות: קל לצאת מהעיר לכבישים מהירים, שקטה מאוד, קהילתית. יש חניה משפע, תחבורה ציבורית טובה לעיר ולמרכזי קניות. מתאימה מאוד למשפחות צעירות.
חסרונות: אין פעילות פנאי מספיקה לבני נוער בשעות הערב, רמת בתי ספר ברמה סבירה מינוס. שכונה לא מטופחת ולא מתחחזקת מספיק על ידי הרשות.
אוכלוסייה: יש אווירה קהילתית
גנים ופארקים: מאוד נעים להיסתובב, יש גני שעשועים רבים ופארק גדול מסודר ומטופח.
מוסדות חינוך: גני הילדים ובתי הספר ברמה סבירה המספקת את תושבי השכונה. משפחות צעירות חושבים שהרמה בגני הילדים לא טובה מספיק
תפקוד העירייה: בשנה האחרונה העיריה נותנת יותר תשומת לב לניקיון בשכונה ומגיעים לנקות בתדירות גבוהה יותר אחרי תלונות רבות של התושבים.
תחבורה ציבורית: אפשר להיסתדר בלי רכב
תחבורה ברכב פרטי: אין פקקים בכלל, היציאה מהירה לכביש מהיר לצפון והדרום. לכיוון מרכז העיר יש פקקים
אפשרויות תעסוקה: אפשרויות רבות לתעסוקה בעיר ומחוצה לה
מקומות בילוי: פארק שעשועים בקניון ובמתנ"סים בשכונה
מוקדי מסחר וסידורים: בקניון סירקין, ובמרכז העיר
שינויים צפויים: לא ידוע
הצג עוד חוות דעת keyboard_arrow_down
גולש בן 26
08/08/2017
חוות דעת על שכונת אחדות:
יתרונות: אחלה שכונה, אחלה קהילה ! קיבות גלויות לגמרי
חסרונות: בעייה חניה - אבל העירייה מטפלת בזה בפתיחת ציר תנועה לכיוון כביש 471 ישירות מהשכונה.
אוכלוסייה: אווירה חמה ומשפחתית, קהילה תומכת, מכל סוגי האוכלוסייה ומכל עדות - ממש סלט ישראלי
גנים ופארקים: הרבה גנים , הרבה פארקים ציבוריים , מגרשי כלבים, מתקני כושר ציבוריים
מוסדות חינוך: מעולים, מגוון רחב של גני ילדים פרטיים וציבוריים, בתי ספר ממלכתי וממלכתי דתי, סניף בני עקיבא
תפקוד העירייה: שכונה נקייה ומסודרת, מגוון פעיליות והעשרה לקהילה במתנ"ס אחדות, חידוש תשתיות, ביטחון
תחבורה ציבורית: אחלה תחבורה, גישה להכל
מקומות בילוי: מגוון פארקים ציבוריים, מגרשי כלבים, בריכה ציבורית, חדר כושר, מגרשי כדורגל
מוקדי מסחר וסידורים: סופר מרקט גדול, ו3 מכולות שכונתיות, מאפייה, 4 מספרות, מתפרה, חנות חיות, 3 מעדניות, חנות ירקות ועוד
שינויים צפויים: פינוי-בינוי ברחוב שפרינצק, מתיחת פנים רצינית תמ"א 38 להרבה מאוד בניינים, חידוש תשתיות ביוב, חידוש כביש, הקמת מחלף
גולשת בת 22
05/08/2017
חוות דעת על שכונת נווה גן:
יתרונות: שכונה שקטה ונקייה, שכנים נעימים , אין בעיות פקקים בדרך כלל .
חסרונות: אין קיוסקים\מכולות בשכונה עצמה
אוכלוסייה: בעיקר חילונים , משפחות .
גנים ופארקים: אין הרבה פארקים
מוסדות חינוך: בתי ספר מעולים
תפקוד העירייה: בסדר
תחבורה ציבורית: מציר ז׳בוטינסקי הקרוב ניתן להגיע לכל מקום
תחבורה ברכב פרטי: אין בעיות חניה ופקקים
אפשרויות תעסוקה: בקניון או באיזורי התעשייה הקרובים
מוקדי מסחר וסידורים: בקניון, 10 דקות הליכה
שינויים צפויים: בנייה
גולש אנונימי
27/07/2017
חוות דעת על שכונת המרכז השקט:
יתרונות: נקי ושקט יחסית לאזורים אחרים של העיר.
חסרונות: בניינים ישנים ולא מתוחזקים. לא נראה טוב.
הצג עוד חוות דעת keyboard_arrow_down
גולש בן 36
27/07/2017
חוות דעת על שכונת כפר גנים ב:
אוכלוסייה: מכל הסוגים
גנים ופארקים: כן, יש המון
מוסדות חינוך: יש בשפע והם מצויינים
תפקוד העירייה: מצויינת
תחבורה ציבורית: אפשר להסתדר ללא רכב
תחבורה ברכב פרטי: אין פקקים ואין בעיות חניה
אפשרויות תעסוקה: המון
שינויים צפויים: המחירים צפויים להתייקר
גולש אנונימי
05/07/2017
חוות דעת על שכונת קרול:
יתרונות: שקטה/ נעימה/ בהתחדשות עירונית/ קרובה לרכבת הקלה העתידית
חסרונות: חוסר בגנים ציבוריים
גולש בן 50
28/06/2017
חוות דעת על שכונת נווה עוז:
יתרונות: אוכלוסיה. אווירה של כפר - בעיר. קרוב לכל מקום . שקט.
חסרונות: מרכז קניות חסר
אוכלוסייה: שכנים מעולים. אווירה מאוד קהילתית
גנים ופארקים: המון גינות אישיות
מוסדות חינוך: בית ספר נווה עוז מעולה צוות חם כיתות קטנות אווירה של כפר
תחבורה ציבורית: אין תחבורה ציבורית בשכונה... כמה דקות הליכה
תחבורה ברכב פרטי: אין בעיות חניה
מקומות בילוי: ברמת סיב
מוקדי מסחר וסידורים: ברמת סיב
הצג עוד חוות דעת keyboard_arrow_down
גולש בן 30
24/05/2017
חוות דעת על שכונת עין גנים:
אוכלוסייה: מעורבת דתיים וחילונים
גנים ופארקים: בהחלט. יש מספר גנים בשכונה
מוסדות חינוך: מעולים
תפקוד העירייה: מעולה
תחבורה ציבורית: ניתן בהחלט.
תחבורה ברכב פרטי: אין פקקים, ויש קצת בעיות חניה אבל בדרך כלל לא
מוקדי מסחר וסידורים: בשופרסל אקספרס
גולשת בת 38
17/05/2017
חוות דעת על שכונת מחנה יהודה:
יתרונות: תושבים איכותיים,שקטה,יפה,מרכזית
חסרונות: אין הרבה שכירויות בשכונה
אוכלוסייה: חילונים בעיקר,אווירה משפחתית
גנים ופארקים: יש ברחובות מספר פארקים
מוסדות חינוך: מעולים!!
תפקוד העירייה: להחליף את ברוורמן בקיצור
תחבורה ציבורית: כן
תחבורה ברכב פרטי: אין בעיות חניה
אפשרויות תעסוקה: בפ"ת ממש לא חסר
מקומות בילוי: סירקין,2 דקות נסיעה
מוקדי מסחר וסידורים: כל מטר יש מכולת
שינויים צפויים: פינוי בינוי מסיבי
גולש בן 40
15/05/2017
חוות דעת על שכונת כפר גנים ג:
אוכלוסייה: זוגות צעירים בעיקר עד גיל 50 בני נוער רבים
גנים ופארקים: יש פארק ילדים נחמד באזור העצמאות 87 ופארק גדול מאחורי השכונה שמשתרע לכל אורכו
מוסדות חינוך: 8
תפקוד העירייה: 7
תחבורה ציבורית: 8 כן
תחבורה ברכב פרטי: הכל סביר בנתיים
אפשרויות תעסוקה: יש
מקומות בילוי: יש בתי קפה וכאלה וקניון
מוקדי מסחר וסידורים: סופרים
שינויים צפויים: בניה חזקה בשכונה
הצג עוד חוות דעת keyboard_arrow_down
גולש בן 60
15/05/2017
חוות דעת על שכונת כפר גנים א:
יתרונות: שקטה מאד מאד מאד
אוכלוסייה: חילונים מבוגרים וחרדים צעירים
גנים ופארקים: יש פארק אחד גדול וחשוך בלילות
מוסדות חינוך: ישנים ולא מתוחזקים
תחבורה ציבורית: כמעט ואין תחבןרה ציבורית ואם כבר יש אז לבני ברק....
תחבורה ברכב פרטי: כבישים יחסית בסדר, אבל אין חניות לא בבניינים בגלל גילם, ולא על הכביש בגלל שהכל מלא
מקומות בילוי: בתל אביב
מוקדי מסחר וסידורים: יכין סנטר
שינויים צפויים: התחרדות
11/05/2017
חוות דעת על שכונת קריית חזני:
יתרונות: מיקום מעולה בחלק המזרחי של העיר, יציאה קלה מפתח תקווה לכביש 6 כביש 5 שכונה שקטה ונעימה לגדל משפחות
חסרונות: שכונה מתחדשת - הרבה בניה תמ"א 38 ופינוי ובינוי
אוכלוסייה: מעורבת - כל המגזרים
גנים ופארקים: כן
מוסדות חינוך: כן
תחבורה ציבורית: אפשר להסתדר ללא רכב, תלוי במיקום הבית ביחס לעורקי התחבורה
תחבורה ברכב פרטי: תחבורה טובה, רק בעיה עם לומדי נהיגה שנוסעים ברחובות בכל שעות היום
מקומות בילוי: בילויים עושים בקניונים באזור - קניון סירקין והקניון הגדול
מוקדי מסחר וסידורים: מכולות שכונתיות, דיל סגולה, חצי חינם, יינות ביתן, מגוון רחב של אפשרויות
שינויים צפויים: פינוי בינוי + תמ"א בבניינים ישנים
גולשת בת 28
16/04/2017
חוות דעת על שכונת הדר גנים:
יתרונות: צביון דתי לאומי, חינוך מעולה, שכונה נקייה, תחבורה ציבורית טובה, תושבים בעלי השכלה גבוהה.
אוכלוסייה: דתי לאומי בעיקר
גנים ופארקים: אין פארקים אלא יותר גינות
מוסדות חינוך: מאוד. חינוך מעולה
תחבורה ציבורית: ישנה תחבורה ציבורית קווים ישירים לת"א, בני ברק, ירושלים, אלעד, אוטובוס שמגיע כל 10 דקות לתחנה מרכזית בפ"ת, קו אוטובוס ישיר לתחנת הרכבת בסגולה.
תחבורה ברכב פרטי: הבעיה הגדולה בפ"ת זה הפקקים בבוקר, אבל התחבורה הציבורית בשכונה מאוד טובה, קווים ישירים לאזורי התעסוקה בפ"ת, ר"ג,בני ברק ות"א. אין בעיות חנייה בשכונה.
מקומות בילוי: יש את קניון סירקין וקניון הדר גנים, ספרייה עירונית. כביש מכבית שממנו ניתן לנסוע לאזור יכין סנטר בפ"ת שמלא במסעדות וברים, הקניון הגדול בפ"ת.
מוקדי מסחר וסידורים: היפר מור, זול בשפע.
הצג עוד חוות דעת keyboard_arrow_down
גולש אנונימי , גרתי באזור
05/11/2015
חוות דעת על שכונת אזור תעשיה רמת סיב:
יתרונות: מיקום אטרקטיבי. מלא מקומות בילוי
חסרונות: אין מדרכות עדיין. שכונה בהקמה

מחפשים דירה באזור?

הירשמו לקבלת הצעות רלוונטיות עבורכם ממדלן
בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים ופרסומות בהתאם לתנאי השימוש
*הבהרה: הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן. מידע העסקאות שבה מבוסס על נתוני רשות המיסים. המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בהתאמה שבוצעה בסקירה בין עסקה מדווחת לשכונה או לאזור ולפרטי הדירה. יצויין עוד כי לא הותאמו דירות לכל העסקאות המופיעות בנתוני רשות המיסים. מידע האנטנות לקוח מדיווחי המשרד להגנת הסביבה והמידע המוצג עשוי להיות לא מעודכן או שגוי. למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט בתנאי השימוש. ט.ל.ח מצאתם שגיאה? דווחו לנו!