PxPixel
הרשמה/התחברות
נקודות עיקריות
תמחור ועסקאות
חינוך
שכונות

אלונים, בשוהם

תמחור ועסקאות

עסקאות להשוואה
עסקאות באיזור (200)
כתובת
ת. עסקה
מחיר ב₪
חד'
שטח
₪ למ"ר
קומה
נבנה
תיווך
תרשיש 34
9/4/2019
4.25 מ׳ ₪
6
226
₪18,805
קרקע
1995
-
7/8/2019
2.79 מ׳ ₪
6
170
₪16,425
4
2019
מרגלית 64
7/2/2019
1.35 מ׳ ₪
7
357
₪3,768
קרקע
2014
תרשיש 24
5/22/2019
4.21 מ׳ ₪
5
210
₪20,059
קרקע
1995
שדרות עמק איילון 43
5/6/2019
2.12 מ׳ ₪
4
96
₪22,083
1
1995
תרשיש 74
2/27/2019
112 א׳ ₪
7
542
₪206
קרקע
1993
שדרות עמק איילון 21
1/22/2019
2 מ׳ ₪
4
104
₪19,230
2
1993
שדרות עמק איילון 17
12/9/2018
2.5 מ׳ ₪
4
103
₪24,271
1
2002
הציגו הכל

השכלה

76

מדד בתי הספר בשכונה

77

מדד בתי הספר בעיר

55

מדד בתי הספר בארץ

השוואת בתי הספר באזור לפי מדד מדלן

שם ביה"ס
מדד מדלן
שכבה
פיקוח
שנת בחינת אחרונה
אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה
אחוז המורות שדווחו על שחיקה
ממלכתי ניצנים, שוהם
100
יסודי
ממלכתי
2016
%16
%0
תיכון שוהם
תיכון
ממלכתי
2016
%8
%42
נחשון למדעים טכנולוגיה ואומנות, מרכז אזורי שוהם
90
תיכון, חט"ב
ממלכתי
2016
%8.5
%50
הממלכתי אבן חן, שוהם
70
יסודי
ממלכתי
2016
%17
%50
הממלכתי צוקים, שוהם
60
יסודי
ממלכתי
2016
%12
%37
ממ"ד אבני החושן, שוהם
50
יסודי
ממלכתי דתי
2016
%24
%50
חט"ב עמלנית חברת נער, מרכז אזורי שוהם
תיכון, חט"ב
ממלכתי דתי
-
-

גני ילדים באזור

 • שקד
  פיקוח: ממלכתי
  רשת: מ. מקומית שוהם
  כתובת: שחם 2
 • רימון
  פיקוח: ממלכתי
  רשת: מ. מקומית שוהם
  כתובת: תמר 4
 • רותם
  פיקוח: ממלכתי
  רשת: מ. מקומית שוהם
  כתובת: תפן 7
 • קשת
  פיקוח: ממלכתי
  רשת: מ. מקומית שוהם
  כתובת: לשם 2
 • ערבה
  פיקוח: ממלכתי
  רשת: מ. מקומית שוהם
  כתובת: שחם 2
 • סביון
  פיקוח: ממלכתי
  רשת: מ. מקומית שוהם
  כתובת: לשם 2

השכנים

דרוגי השכנים

נקיון ותחזוקה
תחושת קהילה
גני ילדים
חניה
גינות ופארקים
בילוי ופנאי
תחבורה ציבורית
ביטחון אישי
בתי ספר
קניות וסידורים
תחבורה ברכב
נוחות להולכי רגל
מתאים לרווקים
מתאים למשפחות
מתאים לחילונים
מתאים לדתים

מדדים חברתיים באזור

מדד חברתי כלכלי 8 מתוך 10

פרויקטים חדשים בסביבה

דף הבית
שוהם
אלונים
שכונות קרובות
מדלן 2019